1994-056


1994-08-28, 07:50 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2, 2TF

1994-056A
SSC 23230
Kiku 6   Japonsko
きく6号   (Kiku 6gō)
ETS-6   (Engineering Test Satellite)   předstartovní označení
Stacionární telekomunikační družice; pro poruchu motorové jednotky zůstala na přechodové dráze.
Družici pro agenturu NASDA (National Space Development Agency), Tokio, postavila firma Toshiba Corp., subdodavatelem je firma Mitsubishi.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 3800 kg (bez motorové jednotky 2000 kg) má tvar kvádru o rozměrech 300x200x280 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 30 m dodávajících 4.2 kW a dobíjejících palubní NiH2 baterie. Pro vysílání jsou k dispozici dvě výklopné parabolické antény o průměru 250 a 350 cm. Pro navedení na pracovní pozici je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem LAPS (Liquid Apogee Propulsion Subsystem), která se po dokončení práce odhazuje, pro korekce dráhy jsou instalování iontové motorky.
Družice nese experimentální telekomunikační aparaturu o hmotnosti 660 kg pro testování spojení mezi družicemi a mezi družicí a pozemními stanicemi v pásmech S, K, Ka a O a pro laserové spojení na trase družice-Země.
Plánovaná pozice na dráze byla nad 153.8° v.d.; předpokládaná aktivní životnost byla 10 roků.
Parametry dráhy:
1994-08-28.43 28.43° 638.95 min 247 - 36144 km
1994-08-31.69 13.08° 845.95 min 7796 - 38706 km
1994-12-26.55 12.25° 846.00 min 7820 - 38684 km
1999-01-02.06 14.12° 861.83 min 8536 - 38706 km
2004-01-01.46 11.73° 861.80 min 8742 - 38498 km
2009-01-01.04 14.75° 861.79 min 8543 - 38697 km
2014-01-02.37 13.15° 861.82 min 8362 - 38880 km

Události:
1994-08-28 07:50 UT: Vzlet.
08:18 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1994-08-31 05:19 UT: Na družici byl spuštěn motor LAPS, který však nevyvíjel dostatečný tah a družice zůstala na přechodové dráze. 15:10 UT: Od družice se oddělil nepotřebný motorový úsek.
1994-056B
SSC 23231
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 3000 kg je dlouhé 11 m s vnějším průměrem 400 cm.
Parametry dráhy:
1994-08-28.95 28.55° 562.97 min 150 - 32263 km
1994-12-16.32 28.64° 537.78 min 151 - 30904 km
1995-04-02.86 28.44° 89.18 min 90 -     377 km

Události:
1994-08-28 07:50 UT: Vzlet.
08:18 UT: Oddělení družice na přechodové dráze.
1995-04-02 Přirozený zánik v atmosféře po 217 dnech letu.
1994-056C
SSC 23248
motorová jednotka družice   Kiku 6 Japonsko
LAPS   (Liquid Apogee Propulsion Subsystem)
Motorová jednotka družice, která má dopravit satelit ke stacionární dráze. Objekt tvoří otevřený příhradový nosník o průměru asi 200  a délce 300 cm se čtyřmi kulovými nádržemi na pohonné látky (hydrazin) a okysličovadlo (N2O4).
Parametry dráhy:
1994-09-08.93 13.06° 846.03 min 7806 - 38700 km
1999-01-10.15 14.11° 845.62 min 7850 - 38637 km
2004-01-07.53 12.01° 845.60 min 7936 - 38550 km
2009-01-06.25 15.01° 845.60 min 7875 - 38611 km
2014-01-02.41 12.39° 845.59 min 7824 - 38661 km

Události:
1994-08-28 07:50 UT: Vzlet.
08:18 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1994-08-31 05:19 UT: Byl spuštěn motor LAPS, který však nevyvíjel dostatečný tah.
15:10 UT: Motorová jednotka se oddělila od družice Kiku 6.
Poslední aktualizace: 2016-03-10       © Jan Sedláček