1994-055


1994-08-27, 23:10 UT; Xichang Satellite Launch Center, LC2; CZ-2E

1994-055A
SSC 23227
Optus-B 3   Austrálie
AusSat B3   do ledna 1992 (stavba družice byla objednána v roce 1988)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Optus Communications Pty., Ltd., Sydney postavila americká firma Hughes Space and Communications Co., El Segundo, na základě platformy HS-601.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2850 kg (prázdná 1270 kg) má tvar krychle s délkou hrany 229 cm a se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 20.6 m dodávajících 3.2 kW a dobíjejících NiH2 baterie. Na družici jsou umístěny koutové odrážeče pro přesné určení polohy družice. Vysílání probíhá prostřednictví jedné větší a dvou menších výklopných parabolických antén (pásmo Ku) a 30prvkové antény pro pásmo L umístěné na stěně trvale přivrácené k Zemi. Stabilizační systém využívá kombinaci silových setrvačníků a magnetických cívek. Pro dosažení stacionární dráhy je družice opatřena motorem Marquard R-4D-11 s tahem 490 N a pro drobné korekce dráhy 13 motorky s tahem po 22 N.
Družice nese:
- 15 transpondérů pro pásmo Ku a jeden transpondér pro pásmo L (určené pro obsluhu mobilních zařízení);
- experimentální maják pracující v pásmu Ka (28 GHz).
Plánovaná poloha je nad 156° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 13.5 roku.
Parametry dráhy:
1994-08-28.30 24.06° 697.42 min 365 - 38981 km
1994-09-02.36 1.56° 1389.92 min 30777 - 38977 km
1994-09-04.05 1.01° 1513.62 min 35584 - 38997 km
1994-09-06.03 0.88° 1474.95 min 35666 - 37421 km
1994-09-08.12 0.78° 1436.07 min 35651 - 35921 km nad 152° v.d.
1995-12-06.51 0.00° 1436.11 min 35767 - 35806 km nad 156° v.d.
1999-01-03.46 0.00° 1436.11 min 35770 - 35803 km nad 156.0° v.d.
2004-01-02.47 0.00° 1436.10 min 35776 - 35798 km nad 156.0° v.d.
2009-01-01.68 1.03° 1436.09 min 35764 - 35808 km nad 164.0° v.d.
2014-01-01.77 5.21° 1436.11 min 35767 - 35807 km nad 164.0° v.d.

Události:
1994-08-27 23:10 UT: Vzlet.
1994-09-07 Družice byla navedena na předběžnou stacionární dráhu, na níž byly prováděny testy systémů.
1994-055B
SSC 23228
horní stupeň nosné rakety   Čína
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 5500 kg je dlouhé 15.5 m s vnějším průměrem 355 cm.
Parametry dráhy:
1994-08-28.22 27.87° 97.47 min 189 - 1085 km
1994-10-30.25 27.86° 94.52 min 183 -   807 km
1994-12-27.06 27.84° 87.75 min 138 -   188 km

Události:
1994-08-27 23:10 UT: Vzlet.
1994-12-27 Přirozený zánik v atmosféře po 122 dnech letu.
1994-055C
SSC 23229
motorová jednotka družice   Optus-B 3 Austrálie
Star-63F  
Motorová jednotka s jejíž pomocí byla družice navedena na přechodovou dráhu; jednotka tvaru válce má hmotnost asi 3660 kg, je dlouhá 269 cm s vnějším průměrem 160 cm.
Parametry dráhy:
1994-08-28.30 24.07° 697.70 min 387 - 38972 km
1999-01-08.38 23.50° 695.65 min 467 - 38791 km
2004-01-02.99 23.80° 687.43 min 389 - 38458 km
2009-01-01.47 24.06° 685.54 min 411 - 38342 km
2014-01-03.42 23.35° 682.41 min 351 - 38244 km

Události:
1994-08-27 23:10 UT: Vzlet.
1994-08-28 Motorová jednotka navedla družici na přechodovou dráhu a oddělila se.
Poslední aktualizace: 2016-03-11       © Jan Sedláček