2016-015


2016-03-10, 10:31 UT; Satish Dhawan Space Centre; PSLV-XL, C32

2016-015A
SSC 41384
IRNSS 1F   (Indian Regional Navigation Satellite System) Indie
 
Navigační družice.
Družici postavila Indian Space Research Organisation, Bengalúru, ve spolupráci se Space Applications Centre, Ahmedabad, na základě platformy I-1K.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1425 kg (prázdná 598 kg) má přibližně tvar kvádru o rozměrech 158x150x150 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími maximálně 1.66 kW a dobíjejícími palubní Li-ion baterie s kapacitou 90 Ah. Orientační a stabilizační systém obsahuje senzory Slunce, sledovače hvězd, gyroskopy, silové setrvačníky a magnetické cívky. Na povrchu družice jsou koutové odrážeče pro laserové sledování. Pro navedení na pracovní dráhu je družice vybavena motorem LAM (Liquid Apogee Motor) o tahu 440 N a 12 korekčními motorky s tahem po 22 N; zásoba paliva je 827 kg (monomethylhydrazin, směs oxidů dusíku).
Družice nese:
- navigační aparaturu pro vysílání signálů v pásmu L5 (1176.45 MHz) a S (2492.028 MHz), časovou základnu zajišťují atomové rubidiové hodiny;
- transpondér pro pásmo C umožňující stanovit přesný dosah družice.
Plánovaná pozice na dráze je kolem bodu nad 32.5° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2016-03-10 17.86° 284 - 20657 km plánované parametry přechodové dráhy
2016-03-10.49 17.88° 362.45 min 272 - 20651 km
2016-03-12.67 9.77° 825.95 min 9797 - 35768 km
2016-03-14.14 5.28° 1373.38 min 33349 - 35751 km
2016-03-29.62 5.08° 1436.08 min 35699 - 35874 km

Události:
2016-03-10 10:31 UT: Vzlet.
10:51 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2016-03-11 10:46 UT: Byl zahájen první korekční manévr při přechodu na pracovní dráhu; motor LAM pracoval 1192 s.
2016-03-12 02:27:54 UT: Byl zahájen druhý korekční manévr při přechodu na pracovní dráhu; motor LAM pracoval 1918.5 s.
2016-03-13 06:02 UT: Byl zahájen třetí korekční manévr při přechodu na pracovní dráhu; motor LAM pracoval 1561 s.
2016-03-14 06:12:44 UT: Byl zahájen čtvrtý korekční manévr při přechodu na pracovní dráhu; motor LAM pracoval 78.8 s.
2016-03-30 Družice byla navedena na pracovní dráhu a zahájila testování.
2016-015B
SSC 41385
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso je dlouhé 300 cm s vnějším průměrem 130 cm.
Parametry dráhy:
2016-03-10.51 17.75° 367.80 min 269 - 20984 km
2016-03-12.11 17.76° 368.06 min 272 - 20998 km

Události:
2016-03-10 10:31 UT: Vzlet.
10:51 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2016-03-30       © Jan Sedláček