1996-012


1997-02-22, 20:18:00.061 UT; Cape Canaveral, LC-39B; Columbia, OV-102

1996-012A
SSC 23801
STS 75   (Space Transportation System) USA
Columbia F-19  
Shuttle Mission 75  
USMP-3   (United States Microgravity Payload)
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o startovní hmotnosti 118 610 kg výr. č. OV-102 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m s křídly o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma křídly dveří, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2029, 2034 a 2017, každý o tahu 2.1 MN. Pro motorické manévry na dráze má raketoplán dvě jednotky OMS (Orbital Maneuvring System) s jedním motorem o tahu 26.7 kN, 12 motory s tahem po 3.87 kN a dvěma motory s tahem po 111 N. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese laboratoř USMP pro materiálové experimenty v mikrogravitaci a družici TSS-1R.
Posádka:
hlavní: záložní:
Andrew Michael Allen NASA, USA 3. let
Scott Jay Horowitz NASA, USA 1. let
Jeffrey Alan Hoffman NASA, USA 5. let
Maurizio Cheli ESA, Itálie 1. let
Claude Nicollier ESA, Švýcarsko 3. let
Franklin Ramon Chang-Diaz NASA, USA 5. let
Umberto Guidoni ASI, Itálie 1. let

Parametry dráhy:
1996-02-22.88 28.47° 90.52 min 298 - 303 km
1996-03-04.37 28.45° 90.26 min 282 - 293 km
1996-03-08.25 28.49° 90.52 min 278 - 321 km
1996-03-09.43 28.48° 90.48 min 277 - 320 km

Události:
1996-01-29 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1996-02-22 20:18:00 UT: Vzlet.
~20:26:30 UT: Navedení na pracovní dráhu a otevření dveří nákladového prostoru.
~22:15 UT: Kosmonauti začali oživovat satelit TSS-1R.
1996-02-23 Objevily se závady na řídicích počítačích.
1996-02-25 20:45 UT: Bylo zahájeno vzdalování družice TSS-1R připoutané na vodivém kabelu.
1996-02-26 23:30 UT: Došlo k přetržení kabelu, na kterém byla vlečena družice TSS-1R.
1996-03-04 Vedení letu rozhodlo o prodloužení mise o jeden den.
1996-03-08 Vzhledem k nepříznivému počasí nad Floridou byl návrat raketoplánu o jeden den odložen.
1996-03-09 Uzavření dveří nákladového prostoru.
13:58:21 UT: Raketoplán se dotkl přistávací dráhy 33 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
13:59:25 UT: Raketoplán se zastavil; celková doba trvání letu 15.74 dne.
1996-012B
SSC 23805
TSS-1R   (Tethered Satellite System/Reflight) Itálie
 
Vědecká družice.
Družici postavila a provozuje Agenzia Spatiale Italiana, Řím.
Družice o hmotnosti 521.5 kg má tvar koule o průměru 160 cm. Družice byla spojena 20.7 km dlouhým vodivým lanem o průměru 2.54 mm. Energii dodávají pouze baterie. Družice je vybavena tryskami na chladný plyn pro řízení polohy.
Družice nese šest vědeckých experimentů.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 dny (omezeno kapacitou baterií).
Parametry dráhy:
1996-02-26.60 28.47° 91.85 min 316 - 414 km
1996-03-08.20 28.47° 91.33 min 304 - 376 km
1996-03-19.88 28.47° 88.10 min 172 - 189 km

Události:
1996-02-22 20:18:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
~22:15 UT: Kosmonauti začali oživovat satelit.
1996-02-23 Objevily se závady na řídicích počítačích, které vedly k odkladu uvolnění družice.
1996-02-25 20:45 UT: Bylo zahájeno vzdalování družice připoutané na vodivém kabelu.
1996-02-26 23:30 UT: Došlo k přetržení kabelu, na kterém byla vlečena družice. Družice s asi 19 km kabelu přešla na samostatnou dráhu.
1996-03-19 Přirozený zánik v atmosféře 26 dní po startu.
Poslední aktualizace: 2015-12-16       © Jan Sedláček