1996-013


1996-02-24, 11:23:59.999 UT; Vandenberg AFB, SLC2W; Delta 7925-10, D233

1996-013A
SSC 23802
Polar   USA
GGS Polar   (Global Geospace Science Polar Satellite)
PPL   (Polar Plasma Laboratory)
Vědecká družice.
Družici pro NASA, Washington, postavila firma Lockheed Missiles and Space Co., Sunnyvale; provoz zajišťuje Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Rotací (10 ot/min) stabilizovaná družice o hmotnosti 1258 kg má tvar válce o průměru 240 cm a výšce 180 cm s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících maximálně 440 W. Z tělesa družice se do stran vysunují stožáry s čidly experimentů PWI a MFE, experiment EFI je umístěn na dvou vysunovacích tyčích vycházejících ze středů obou podstav. Pro korekce dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou se zásobou 269 kg paliva.
Družice nese experimenty pro výzkum polárních září, energetických části a magnetického a elektrického pole Země:
- PWI (Plasma Waves Investigation), připravila University of Iowa;
- MFE (Magnetic Fields Experiment), připravila University of Carolina;
- TIMAS (Toroidal Imaging Mass-Angle Spectrograph), připravila University of Colorado;
- EFI (Electric Fields Investigation), připravila University of Califgornia;
- TIDE (Thermal Ion Dynamics Experiment), připravilo Goddard Space Flight Center;
- HYDRA (Hot Plasma Analyzer Experiment), připravilo Goddard Space Flight Center;
- UVI (Ultraviolet Imager), připravila University of Washington;
- VIS (Visible Imaging System), púřipravila University of Iowa;
- PIXIE (Polar Ionospheric X-Ray Imaging Experiment), připravilo Lockheed Martin Advanced Technology Center;
- CAMMICE (Charge and Mass Magnetospheric Ion Composition Experiment), připravila Boston University;
- CEPPAD-SEPS (Comprehensive Energetic-Particle Pitch-Angle Distribution - Source/Loss Cone Energetic Particle Spectrometer), připravila Aerospace Corporation.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky, délka primární mise jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1996-02-25.20 85.99° 938.18 min 185 - 50550 km
1996-03-09.70 85.94° 1051.40 min 5141 - 50605 km
2001-01-02.37 83.61° 1091.38 min 3587 - 53884 km
2006-01-01.40 84.40° 1102.91 min 5137 - 52828 km
2008-05-07.23 85.30° 1110.53 min 7478 - 50812 km
2011-01-02.48 83.89° 1109.00 min 7301 - 50925 km

Události:
1996-02-24 11:24:00 UT: Vzlet.
2008-únor Na družici došlo palivo potřebné k úpravám dráhy.
2008-04-30 Mise byla ukončena a družice vypnuta.
1996-013B
SSC 23803
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1996-02-25.44 85.93° 95.60 min 182 - 913 km
1996-05-01.82 85.86° 87.12 min 127 - 136 km

Události:
1996-02-24 11:24:00 UT: Vzlet.
1996-05-01 Přirozený zánik v atmosféře po 67 dnech letu.
1996-013C
SSC 23804
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1996-02-25.20 85.98° 939.22 min 187 - 50594 km
1996-07-12.52 86.19° 934.37 min 201 - 50361 km

Události:
1996-02-24 11:24:00 UT: Vzlet.
1996-12-02 Přirozený zánik v atmosféře po 282 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2015-12-16       © Jan Sedláček