2015-077


2015-12-16, 12:30:00 UT; Satish Dhawan Space Center; PSLV-C29

2015-077A
SSC 41166
VELOX-CI   Singapur
VELOX-C1  
Studentská družice.
Družici postavila a provozuje Nanyang Technological University, Singapur.
Družice o hmotnosti 123 kg má tvar kvádru se dvěma výklopnými panely sluneční baterie.
Družice nese experimentální přijímač signálů GPS, ze zkreslení budou získávány údaje o počasí (teplota, vlhkost, tlak).

Parametry dráhy:
2015-12-17.46 14.98° 95.48 min 533 - 550 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:48 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2015-077B
SSC 41167
Kent Ridge-1   Singapur
KR-1   (Kent Ridge-1)
Technologická družice.
Družici ve spolupráci s Berlin Space Technologies (dodala platformu LEOS-50) postavila a provozuje National University of Singapore, Singapur.
Družice o hmotnosti 78 kg má tvar kvádru se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Data se ukládají do paměti s kapacitou a na Zemi předávají v pásmu X rychlostí 100 Mbit/s, telemetrie probíhá v pásmu UHF.
Družice nese:
dvě kamery pro snímkování zemského povrchu
- VNIR pro snímkování ve viditelné části spektra (400 až 900 nm) s rozlišením 44 m;
- SWIR pro snímkování v blízké infračervené části spektra (900 až 1700 nm) s rozlišením 110 m
a videokameru pro kontinuální sledování povrchu s rozlišením 6 m.
Plánovaná aktivní životnost je 5 roků.
Parametry dráhy:
2015-12-17.18 14.98° 95.49 min 534 - 551 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:48 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2015-077C
SSC 41168
Athenoxat-1   (Athene Noctua Experimental Satellite) Singapur
 
Technologická družice.
Družici postavila ve spolupráci s Microspace Rapid Pvt Ltd. Nanyang Technological University, Singapur.
Družice typu 3U Cubesat o hmotnosti asi 3 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x30 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie.
Družice nese testovací aparaturu pro snímkování povrchu na noční straně Země.

Parametry dráhy:
2015-12-17.32 14.98° 95.46 min 532 - 550 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:50 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2015-077D
SSC 41169
TeLEOS-1   Singapur
 
Komerční družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje firma Singapore Technologies Electronics Ltd., Singapur, na základě platformy SS-400.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 400 kg má tvar kvádru o rozměrech 190x200x160 cm s připojenými čtyřmi panely sluneční baterie dodávajícími 680 W (na konci aktivní životnosti). Data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 64 GB a na Zemi předávají v pásmu X, telemetrie probíhá v pásmu S.
Družice nese zobrazovací aparaturu pořizující snímky zemského povrchu s rozlišením 100 cm (v monochromatickém režimu).

Parametry dráhy:
2015-12-17.32 14.98° 95.50 min 535 - 550 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:48 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2015-077E
SSC 41170
Galassia   Singapur
 
Komerční družice pro dálkový průzkum.
Družici postavila a provozuje National University of Singapore, Singapur.
Družice typu 2U Cubesat o hmotnosti 3.4 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x20 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie. Komunikace s družicí probíhá v pásmech UHF a VHF.
Družice nese:
- detektor TEC (Total Electron Count) pro měření celkového počtu elektronů v ionosféře;
- aparaturu SPEQS (Small Photon-Entangling Quantum System).
Parametry dráhy:
2015-12-17.39 14.98° 95.43 min 529 - 549 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:50 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2015-077F
SSC 41171
VELOX-II   Singapur
 
Studentská družice.
Družici postavila a provozuje Nanyang Technological University, Singapur.
Družice typu 6U Cubesat o hmotnosti 12 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x20x30 cm se dvěma výklopnými panely sluneční baterie velikosti 20x30 cm.
Družice nese komunikační experiment pro ověření možnosti spojení mezi malými družicemi a pozemním střediskem prostřednictvím stacionárních družic.
Parametry dráhy:
2015-12-17.39 14.99° 95.52 min 537 - 550 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:49 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2015-077G
SSC 41172
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2015-12-16.89 14.69° 94.34 min 400 - 573 km

Události:
2015-12-16 12:30:00 UT: Vzlet.
12:48 UT: Oddělení družic TeLEOS-1, Kent Ridge-1 a VELOX-CI.
12:49 UT: Oddělení družice VELOX-II.
12:50 UT: Oddělení družic Galassia a Athenoxat-1.
~13:37 UT: Zkušebně byl proveden restart motoru pro ověření možnosti vícenásobného zážehu.
Prameny informací:
  http://www.isro.gov.in/sites/default/files/pslv-c29brochure.pdf
  http://www.defencenews.in/article/PSLV-C29-takes-off-successfully-with-6-Singapore-satellites-1376
  http://www.agilspace.com/pdf/TeLEOS-1_Brochure.pdf
  https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/teleos-1
  http://mapgroup.com.ua/news/1500-singapur-zapustil-pervyj-kommercheskij-sputnik-dzz-teleos-1-metrovogo-razresheniya
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2016-01-13       © Jan Sedláček