2000-005


2000-02-01, 06:47:23.310 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, A15000-669

2000-005A
SSC 26067
Progress-M1 1   (Прогресс-М1 1) Rusko
 
Automatická nákladní loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Rosaviakosmos (RAKA), Moskva, v OAO RKK Energija, Koroljov (typové číslo 11F615A70, výrobní číslo 250), o vzletové hmotnosti 7290 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Modul je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Modul OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
Modul PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese náklad o hmotnosti 2046.4 kg, z toho 163 kg potravin, 117 kg vzduchu, 199 kg vybavení stanice a 1379 kg složek paliva.
Předpokládaná životnost je po připojení ke stanici půl roku.
Parametry dráhy:
2000-02-01.45 51.63° 88.95 min 209 - 235 km
2000-02-01.65 51.65° 89.19 min 232 - 236 km
2000-02-04.07 51.65° 90.72 min 298 - 320 km
2000-04-26.11 51.65° 91.13 min 327 - 333 km

Události:
2000-02-01 06:47:23 UT: Vzlet.
06:56:12 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
10:52:05 a 11:16:33 UT: dvouimpulzní korekce letové dráhy.
2000-02-03 08:02:28 UT: Na 34. oběhu připojení v automatickém režimu ke stykovacímu uzlu modulu Kvant-1 stanice Mir.
2000-04-26 16:32:33 UT: Oddělení od modulu Kvant-1.
19:26:03 UT: Zahájení brzdicího manévru.
~20:00 UT: Řízený zánik v atmosféře po 85.5 dne letu.
2000-005B
SSC 26068
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety o hmotnosti asi 2300 kg; válcové těleso má délku 810 cm a vnější průměr 266 cm.
Parametry dráhy:
2000-02-01.64 51.63° 88.37 min 183 - 204 km
2000-02-02.80 51.62° 87.40 min 142 - 149 km

Události:
2000-02-01 06:47:23 UT: Vzlet.
06:56:12 UT: Oddělení nákladní lodě.
2000-02-02 ~22:19 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 1.65 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-01-26       © Jan Sedláček