2000-004


2000-01-27, 03:03:06 UT; Vandenberg, CLF; Minotaur 10SP, SLV-1

2000-004A
SSC 26061
JAWSAT   (Joint Air Force Academy / Weber State University Satellite) USA
WO-39   (Webersat-OSCAR 39)
P98-1
Technologická družice.
Družici postavila firma One Stop Satellite Solutions, Ogden, ve spolupráci s NASA Marshall Space Flight Center, Hunstville; provoz zajišťují USAF Academy, Colorado Springs, a Weber State University, Ogden.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 191.4 kg (vlastní družice 11 kg) má tvar kvádru o rozměrech 71x71x76 cm s částí stěn pokrytých články sluneční baterie dodávajících průměrně 80 W. Družice vysílá na radioamatérské frekvenci.
Družice nese:
- adaptér MPA (Multi-Payload Adapter) s družicemi OCS, OPAL-1, Falconsat a ASUSat-1;
- sadu přístrojů PEST (Plasma Expwriment Satellite Test) pro studium plazmatu;
- prototypové zařízení ACP (Attitude Control Platform) pro řízení tříosé stabilizace;
- sadu kamer HRIS (High-Resolution Imaging System) sledující oddělování družic z MPA.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 měsíce.
Parametry dráhy:
2000-01-27.31 100.23° 100.42 min 749 - 808 km
2003-10-30.41 100.19° 100.13 min 740 - 789 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
03:16:20 UT: Oddělení družice ASUSat-1.
03:16:50 UT: Oddělení družice OPAL-1.
03:17:20 UT: Oddělení družice OSC.
03:19:26 UT: Oddělení družice Falconsat.
03:22:25 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
2000-květen Družice po poruše na baterii přestala pracovat.
2000-004B
SSC 26062
OCS   (Optical Calibration Sphere) USA
OCSE (Optical Calibration Sphere Experiment)
Technologická družice.
Družici postavila firma L'Garde, Inc., Tustin, provoz zajišťuje Air Force Research Laboratory, Kirtland.
Družici tvoří šestiboký kontejner o délce 48 cm a průměru 41 cm a hmotnosti 22.7 kg, ve kterém je uložen balón o hmotnosti 1.7 kg, jež má po nafouknutí průměr 360 cm. Balón na dráze není stabilizován a není nijak řízen.
Družice (balón) nenese žádnou další aparaturu a je určena ke kalibraci laserových lokačních zařízení.
Parametry dráhy:
2000-01-27.24 100.22° 100.37 min 750 - 802 km
2001-03-05.24 100.17° 88.88 min 199 - 239 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet na družici JAWSAT.
03:17:20 UT: Oddělení družice od družice JAWSAT.
2001-03-05 Přirozený zánik v atmosféře po 403 dnech letu (1.10 roku).
2000-004C
SSC 26063
OPAL-1   (Orbiting Picosat Automatic Launcher) USA
SQUIRT-2 (Satellite Quick Research Test)
OO-38 (OPAL-OSCAR 38)
Technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Stanford University, Stanford.
Nestabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 23.1 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 42 cm a délkou 23.5 cm se sedmi panely sluneční baterie dobíjejících palubní NiCd baterie. Družice vysílá na radioamatérské frekvenci; data se přenášejí rychlostí 9.6 kbit/s.
Družice nese:
- prototyp vypouštěcího zařízení s družicemi DARPA Picosats (Picosat 1 a 2), Picosat 3, Picosat 4, Picosat 5 a Picosat 6;
- čtyři testovací akcelerometry;
- prototyp tříosého cívkového magnetometru.
Parametry dráhy:
2000-01-27.24 100.22° 100.38 min 749 - 803 km
2005-01-01.57 100.22° 100.30 min 746 - 799 km
2010-01-01.54 100.29° 100.29 min 746 - 799 km
2015-01-01.05 100.23° 100.25 min 744 - 796 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
03:16:50 UT: Oddělení družice od družice JAWSAT.
2000-02-07 03:34:16 UT: Oddělení družic Picosat 1 a 2.
2000-02-11 ~03:00 UT: Oddělení družic Picosat 3 a Piocsat 4.
2000-02-12 13:43 UT: Oddělení družic Picosat 5 a Picosat 6.
2000-004D
SSC 26064
FalconSat 1   USA

Technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti USAF Academy, Coloprado Springs.
Rotací stabilizovaná (asi 10 ot/s) družice o vzletové hmotnosti 52 kg má tvar kvádru o rozměrech 44.5x44.5x43.2 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie dodávajícími průměrně 24 W a dobíjejícími deset NiCd baterií (každá s kapacitou 4.4 Ah). Orientační systém obsahuje tříosý magnetometr a pevné magnety.
Družice nese:
- prototyp vypouštěcího zařízení s družicemi DARPA Picosats (Picosat 1 a 2), Picosat 3, Picosat 4, Picosat 5 a Picosat 6;
- experiment CHAWS-LD (Charging Hazards and Wake Studies - Long Duration experiment) ke studiu elektrického náboje na plášti družice;
- čtyři testovací akcelerometry;
- prototyp tříosého cívkového magnetometru.
Parametry dráhy:
2000-01-27.24 100.24° 100.38 min 751 - 803 km
2005-01-01.53 100.23° 100.33 min 747 - 801 km
2010-01-01.08 100.23° 100.32 min 746 - 801 km
2015-01-01.08 100.23° 100.28 min 745 - 799 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
03:19:26 UT: Oddělení družice od družice JAWSAT.
2000-únor Mise byla ukončena pro poruchy v napájení (řádně se nedobíjely baterie).
2000-004E
SSC 26065
ASUSat   (Arizona State University Satellite) USA
AO-37 (ASU-Oscar 37)
Technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Arizona State University, Tempe.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 5.9 kg má tvar válce o průměru 34 cm a výšce 25 cm s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dobíjejícími palubní baterií.
Družice nese:
- kameru pro snímkování zemského povrchu;
- transpondér pro radioamatérský provoz.
Parametry dráhy:
2000-01-27.24 100.23° 100.47 min 752 - 809 km
2005-12-18.17 100.19° 100.28 min 746 - 798 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
03:16:20 UT: Oddělení družice od družice JAWSAT.
~18:00 UT: Družice přestala pracovat pro poruchu na napájení.
2000-004F
SSC 26066
horní stupeň rakety   USA

Čtvrtý stupeň nosné rakety o hmotnosti 176 kg; válcové těleso má vnější průměr 97 cm a délku 208 cm.
Parametry dráhy:
2000-01-27.24 100.23° 100.35 min 750 - 800 km
2005-01-01.13 100.23° 100.24 min 746 - 794 km
2010-01-01.08 100.23° 100.23 min 745 - 793 km
2015-01-01.62 100.23° 100.18 min 744 - 791 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
03:22:25 UT: Oddělení družice JAWSAT.
2000-004G
SSC 26079
fragment rakety   USA

Parametry dráhy:
2000-02-06.22 100.23° 100.40 min 752 - 804 km
2005-01-01.10 100.23° 100.03 min 734 - 785 km
2010-01-01.60 100.22° 99.98 min 732 - 782 km
2015-01-01.51 100.21° 99.81 min 726 - 773 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
2000-004H
SSC 26080
Picosat 1 & 2   USA
MEMS 1 & 2   (Micro Electro Mechanical Systems)
DARPA Picosats   (Defense Advanced Research Projects Agency Picosats)
Technologická družice.
Družici pro organizaci DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), Arlington, postavila firma The Aerospace Corp., El Segundo.
Družici o celkové hmotnosti 0.6 kg (každá z družic váží 0.275 kg) tvoří dva hranoly o rozměrech 10x7.6x2.5 cm spojené polyethylenovým lankem dlouhým 32 m se zapleteným zlatým vláknem; zdrojem energie jsou lithium-thionylchloridové chemické články s celkovou kapacitou 3 Ah.
Družice je určena k testování přenosu informací mezi dvěma tělesy; vysílá se výkonem 64 mW.
Plánovaná aktivní životnost je několik dní (omezeno kapacitou baterie).
Parametry dráhy:
2000-02-08.03 100.23° 100.33 min 749 - 800 km
2005-01-01.13 100.22° 100.01 min 735 - 783 km
2010-01-01.57 100.22° 99.97 min 734 - 780 km
2015-01-01.95 100.21° 99.84 min 729 - 773 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
03:34:16 UT: Oddělení od družice OPAL-1.
2000-004J
SSC 26091
Picosat 3   USA
JAK(?)  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti strojírenských oborů Santa Clatra University, Santa Clara; projekt sponzoruje DARPA.
Družice o hmotnosti asi 0.5 kg testuje miniaturní baterie (NiCd s kapacitou 0.8 Ah) a komponenty pro stavbu mikrodružic. Vysílání datr z družice probíhá rychlostí 1.2 kbit/s.
Družice nese jednoduchý maják pro zkoušky pozemních stanic pro přijímání signálů z pikodružic.
Parametry dráhy:
2000-02-14.17 100.22° 100.40 min 751 - 804 km
2005-01-01.59 100.21° 99.84 min 728 - 773 km
2010-01-01.37 100.21° 99.76 min 725 - 769 km
2015-01-01.26 100.19° 99.50 min 713 - 756 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
2000-02-11 ~03:00 UT: Oddělení od družice OPAL-1.
S družicí se nezdařilo navázat spojení.
2000-004K
SSC 26092
Picosat 4   USA
StenSat(?)  
Radioamatérská družice.
Družici postavila a provozuje skupina radioamatérů z Washingtonu.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 0.235 kg má tvar hranolu o rozměrech 10x7.5x2.5 cm se spodní a horní stranou opatřenými fotovoltaickými články. Družice na dráze pomalu rotuje.
Družice nese transpondér pro radioamatérská spojení.
Parametry dráhy:
2000-02-14.17 100.21° 100.38 min 749 - 804 km
2005-01-01.53 100.21° 100.02 min 734 - 785 km
2010-01-01.53 100.21° 99.98 min 732 - 783 km
2015-01-01.40 100.20° 99.82 min 726 - 774 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
2000-02-11 ~03:00 UT: Oddělení od družice OPAL-1.
2000-004L
SSC 26093
Picosat 5   USA
Thelma(?)  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti strojírenských oborů Santa Clara University, Santa Clara; projekt sponzoruje DARPA.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 0.61 kg má tvar hranolu o rozměrech 20.3x7.6x2.5 cm s články sluneční baterie na povrchu družice dobíjejícími NiCd baterie s kapacitou 2x800 mW. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF, data se přenášejí rychlostí 1.2 kbit/s.
Družice nese přijímač rádiového šumu velmi nízkých frekvencí.
Parametry dráhy:
2000-02-15.22 100.22° 100.40 min 749 - 805 km
2005-01-01.55 100.21° 99.74 min 723 - 770 km
2010-01-01.64 100.20° 99.65 min 719 - 765 km
2015-01-01.02 100.18° 99.35 min 705 - 750 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
2000-02-12 13:43 UT: Oddělení od družice OPAL-1.
2000-004M
SSC 26094
Picosat 6   USA
Louise(?)  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti strojírenských oborů Santa Clara University, Santa Clara; projekt sponzoruje DARPA.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 0.61 kg má tvar hranolu o rozměrech 20.3x7.6x2.5 cm s články sluneční baterie na povrchu družice dobíjejícími NiCd baterie s kapacitou 2x800 mW. Komunikace s družicí probíhá v pásmu UHF, data se přenášejí rychlostí 1.2 kbit/s.
Družice nese přijímač rádiového šumu velmi nízkých frekvencí.
Parametry dráhy:
2000-02-15.22 100.23° 100.40 min 752 - 802 km
2005-01-01.49 100.22° 100.07 min 737 - 786 km
2010-01-01.09 100.22° 100.03 min 735 - 785 km
2015-01-02.84 100.21° 99.89 min 729 - 777 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
2000-02-12 13:43 UT: Oddělení od družice OPAL-1.
2000-004N
SSC 26097
fragment   USA
 
Parametry dráhy:
2000-02-19.12 100.22° 100.38 min 748 - 805 km
2001-01-01.11 100.21° 96.15 min 566 - 582 km
2001-02-07.31 100.13° 88.68 min 196 - 223 km

Události:
2000-01-27 03:03:06 UT: Vzlet.
2001-02-07 Přirozený zánik v atmosféře po 377 dnech letu (1.03 roku).
Poslední aktualizace: 2015-01-27       © Jan Sedláček