2000-006


2000-02-03, 09:26:00.346 UT; Bajkonur, PU-45/1; Zenit-2, 45025801

2000-006A
SSC 26069
Kosmos 2369   (Космос 2369) Rusko
 
Vojenská zpravodajská družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavil Pivdennyj mašynobudivnyj zavod im. Makarova, Dněpropetrovsk, elektronickou aparaturu dodal CNII radiotechniky im. Berga, Moskva.
Tříose stabilizovaná družice typu Celina 2, výrobní číslo 21, o hmotnosti 3250 kg má tvar dvou souosých válců s jednou částí krytou šestibokým hranolem opatřeným články sluneční baterie a s připojenými dvěma obdélníkovitými panely s dalšími fotovoltaickými články. Sluneční články mají na konci aktivní životnosti výkon 315 W. K podstavě přivrácené k Zemi jsou čtyři výklopné elektronicky řízené antény. Získaná data jsou na palubě předzpracována a šifrovaně předávána na Zemi.
Družice nese aparaturu pro elektronický průzkum.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
2000-02-03.46 71.01° 101.90 min 845 - 853 km
2000-02-04.17 71.01° 101.93 min 848 - 853 km
2005-01-01.92 70.99° 101.92 min 841 - 858 km
2010-01-01.15 71.00° 101.91 min 841 - 857 km
2015-01-01.66 71.00° 101.89 min 841 - 855 km

Události:
2000-02-02 Plánovaný start byl odložen o jeden den pro závadu na pozemním zařízení.
2000-02-03 09:26:00 UT: Vzlet.
09:41 UT: Navedení na pracovní dráhu a oddělení od horního stupně rakety.
2000-006B
SSC 26070
horní stupeň rakety   Rusko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 8300 kg je dlouhé 10.4 m s maximálním vnějším průměrem 390 cm.
Parametry dráhy:
2000-02-03.46 71.01° 101.77 min 836 - 849 km
2005-01-01.65 71.00° 101.76 min 831 - 853 km
2010-01-01.67 71.00° 101.75 min 829 - 854 km
2015-01-01.61 71.00° 101.74 min 827 - 855 km

Události:
2000-02-03 09:26:00 UT: Vzlet.
09:41 UT: Navedení na pracovní dráhu a oddělení družice.
2000-006C
SSC 26073
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
2000-02-06.23 71.09° 104.90 min 847 - 1133 km
2005-01-01.60 71.08° 104.85 min 844 - 1131 km
2010-01-01.24 71.08° 104.85 min 842 - 1133 km
2015-01-01.30 71.08° 104.82 min 842 - 1130 km

Události:
2000-02-03 09:26:00 UT: Vzlet.
2000-006D
SSC 26074
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
2000-02-06.17 70.97° 105.25 min 848 - 1164 km
2005-01-01.66 70.97° 105.20 min 846 - 1161 km
2010-01-01.75 70.96° 105.19 min 846 - 1161 km
2015-01-02.84 70.96° 105.16 min 844 - 1161 km

Události:
2000-02-03 09:26:00 UT: Vzlet.
2000-006E
SSC 26075
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
2000-02-06.23 71.08° 104.80 min 845 - 1125 km
2005-01-01.52 71.06° 104.74 min 843 - 1122 km
2010-01-01.64 71.06° 104.73 min 840 - 1123 km
2015-01-01.12 71.07° 104.69 min 839 - 1121 km

Události:
2000-02-03 09:26:00 UT: Vzlet.
2000-006F
SSC 26076
Fragment byl později označen jako 1999-040E.
2000-006G
SSC 26077
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
2000-02-06.16 70.97° 105.02 min 843 - 1148 km
2005-01-01.58 70.97° 104.97 min 843 - 1143 km
2010-01-01.51 70.97° 104.95 min 841 - 1143 km
2015-01-01.24 70.97° 104.93 min 838 - 1144 km

Události:
2000-02-03 09:26:00 UT: Vzlet.
2000-006H
SSC 26078
Fragment byl později označen jako 1999-040F.
Poslední aktualizace: 2015-01-26       © Jan Sedláček