2005-016


2005-04-30, 00:50 UT; Cape Canaveral, SLC-40; Titan 403B, B-30

2005-016A
SSC 28646
USA 182   USA
NROL-16   (National Reconnaisance Office Launch)
Lacrosse 5  
Onyx 5  
Vojenská průzkumná družice; podrobnosti o družice nebyly zveřejněny.
Družici pro National Reconnaisance Office (NRO), Chantilly, a Central Intelligence Agency (CIA), Washington, zřejmě postavila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Družice o hmotnosti asi 14500 kg má nepravidelný tvar přibližně tvaru válce o délce 12 m a průměru asi 400 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí asi 45 m dodávajících minimálně 10 kW. Družice je vybavena motorovým systémem pro přechod na kruhovou pracovní dráhu a pozdější úpravy dráhy.
Družice pravděpodobně nese radar se syntetickou aperturou pořizující záběry zemského povrchu s rozlišením až 100 cm.
Předpokládaná aktivní životnost je 8 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-05-04.95 57.01° 99.08 min 708 - 722 km parametry podle optických pozorování
2009-03-01 57.01° 99.08 min 711 - 718 km parametry podle optických pozorování
2014-03-06 57.01° 99.08 min 713 - 716 km parametry podle optických pozorování

Události:
2005-04-30 00:50 UT: Vzlet.
00:59 UT: Oddělení družice od horního stupně. [2]
2005-květen Družice byla zřejmě uvedena do běžného provozu. [1]
2005-016B
SSC 28647
horní stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2000 kg má délku 994 cm a průměr 305 cm. [1]
Parametry dráhy:
2009-04-21 56.99° 96.42 min 474 - 700 km parametry podle optických pozorování

Události:
2005-04-30 00:50 UT: Vzlet.
00:59 UT: Oddělení družice. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-016A – USA 182 / A. Vítek – 2009-02-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/016A.HTM.
Poslední aktualizace: 2014-03-11       © Jan Sedláček