2005-017


2005-05-05, 04:44:00 UT; Satish Dhawan Space Centre, Second Launch Pad; PSLV, C6

2005-017A
SSC 28649
CartoSat-1   (Cartographic Satellite) Indie
IRS-P5   (Indian Remote Sensing) předstartovní technické označení
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro National Remote Sensing Agency (NRSA), Haidarábád, postavila Indian Space Research Organization (ISRO), která ji po technické stránce provozuje.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1560 kg má tvar šikmo seříznutého hranolu (podstava má rozměry 240x240 cm, maximální výška je 270 cm) s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajících 1.1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících dvě NiCd baterie každá s kapacitou 24 Ah. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 120 Gbit a na povel předávána pozemní stanici na dvou kanálech v pásmu X (každý pro jednu kameru) rychlostí 105 Mbit/s. Stabilizační a orientační systém obsahuje silové setrvačníky, magnetické tyče a sledovač hvězd, poloha na dráze se určuje podle navigačních signálů GPS. Pro řízení stabilizace a orientace a pro korekce dráhy je družice vybavena pohonným systémem s motory na hydrazin (zásoba 131 kg) - 16 motorků má tah po 1 N, 4 motorky mají tah po 11 N.
Družice nese dvě panchromatické kamery pořizující souběžně snímky zemského povrchu s rozlišením lepším než 2.5 m; jejich hmotnost je 200 kg.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 5 roků (cílem je 7 roků). [1],[2],[4],[5]
Parametry dráhy:
2005-05-05.85 97.92° 97.25 min 609 - 646 km
2005-05-23.94 97.92° 97.12 min 619 - 622 km
2009-01-01.11 97.89° 97.12 min 621 - 621 km
2014-01-01.19 97.85° 97.07 min 617 - 620 km
2015-01-01.17 97.82° 97.07 min 617 - 620 km

Události:
2005-05-05 04:44:00 UT: Vzlet.
05:01:58 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2012-květen Družice po sedmi letech provozu stále spolehlivě pracuje. [4]
2005-017B
SSC 28650
HAMSat   Indie
VO-52   (VUSat Oscar 52)
OSCAR 52   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Radioamatérská družice.
Družici postavila skupina indických radioamatérů ve spolupráci s Indian Space Research Organization (ISRO); jeden radioamatérský převaděč byl postaven v Nizozemsku (studentem Higher Technical Institute, Venio, Williamem Gerardem Leijenaarem).
Rotací stabilizovaná družice (4 otáčky za minutu) o hmotnosti 42.5 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 630x630x55 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjející Li-ion baterie. Na družici se testuje elektronický systém hospodaření s elektrickou energií.
Družice nese dva převaděče - indický pracuje na 145.940 MHz, nizozemský pracuje na 145.860 MHz - s výkonem 1 W. [1],[3],[6]
Parametry dráhy:
2005-05-05.20 97.92° 97.25 min 609 - 646 km
2009-01-01.16 97.77° 97.20 min 606 - 643 km
2014-01-01.80 97.56° 97.00 min 598 - 632 km
2015-01-01.68 97.57° 96.87 min 592 - 625 km

Události:
2005-05-05 04:44:00 UT: Vzlet.
05:02:38 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [3]
2005-017C
SSC 28651
horní stupeň rakety   Indie
PS4  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 920 kg má délku 265 cm a průměr 134 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-05-05.51 97.91° 97.23 min 608 - 645 km
2005-05-05.84 97.82° 97.98 min 607 - 717 km
2009-01-01.70 97.66° 97.97 min 607 - 717 km
2014-01-01.52 97.81° 97.86 min 602 - 711 km
2015-01-01.49 97.85° 97.80 min 599 - 707 km

Události:
2005-05-05 04:44:00 UT: Vzlet.
05:01:58 UT: Oddělení družice CartoSat-1. [2]
05:02:38 UT: Oddělení družice HAMSat. [3]
Po oddělení družic bylo spotřebováno zbývající palivo na změnu dráhy. [1]
2005-017D
SSC 28652
fragment rakety   Indie
 
Parametry dráhy:
2005-05-05.71 97.83° 97.92 min 602 - 715 km
2005-07-18.66 97.82° 96.03 min 498 - 639 km

Události:
2005-05-05 04:44:00 UT: Vzlet. [2]
2005-08-18 Přirozený zánik v atmosféře po 105 dnech letu. [7]
2005-017E
SSC 28653
fragment rakety   Indie
 
Parametry dráhy:
2005-05-06.27 97.86° 97.57 min 608 - 676 km
2006-11-21.73 97.93° 90.55 min 292 - 311 km

Události:
2005-05-05 04:44:00 UT: Vzlet. [2]
2006-11-23 Přirozený zánik v atmosféře po 567 dnech letu (1.55 roku). [7]
2005-017F
SSC 38842
fragment rakety   Indie
 
Fragment katalogizovaný v říjnu 2012.
Parametry dráhy:
2012-10-05.71 97.73° 97.78 min 600 - 705 km
2014-01-02.07 97.79° 97.61 min 595 - 694 km
2015-01-01.08 97.84° 97.38 min 584 - 683 km

Události:
2005-05-05 04:44:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-017A – CartoSat-1 / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/017A.HTM.
  3. 2005-017B – HAMSAT / A. Vítek – 2010-03-07 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/017B.HTM.
  4. CartoSat-1 - formerly IRS-P5 (Indian Remote Sensing Satellite-P5) - [2014-03-05] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/irs-p5#foot10%291.
  5. CARTOSAT-1 And HAMSAT To Be Launched By PSLV-6 On Thursday - 2005-05-04 - http://www.spacedaily.com/news/eo-05zq.html.
  6. VO52 (HAMSAT) Information - 2010 - http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/sat_summary/hamsat.php.
  7. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček