2005-015


2005-04-26, 07:31:29.11 UT; Sea Launch, Odyssey; Zenit-3SL, 15

2005-015A
SSC 28644
Spaceway 1   USA
Spaceway F-1  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost DirecTV, Inc., El Segundo, postavila firma Boeing Satellite Systems, Los Angeles, na základě typu BSS-702-2000.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 6080 kg má tvar kvádru o rozměrech 320x340x510 cm s připojenými dvěma pětidílnými panely sluneční baterie o rozpětí 40.9 m. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem R-4D o tahu 335 N, pro jemné korekce dráhy jsou 4 iontové motory XIPS s tahem po 69 mN nebo 165 mN a osm motorů na KPL - čtyři s tahem po 10 N a 4 s tahem po 22 N.
Družice nese 48 transpondérů pro pásmo Ka.
Plánovaná poloha na dráze je nad 102.8° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 12 roků. [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-04-26.39 0.02° 599.72 min 261 - 34097 km
2005-04-28.67 0.36° 619.17 min 1061 - 34311 km
2005-04-30.62 0.41° 680.43 min 1068 - 37427 km
2005-05-04.90 0.25° 922.00 min 4493 - 45509 km
2005-05-07.77 0.13° 1272.52 min 21197 - 45465 km
2005-06-02.80 0.21° 1433.95 min 28188 - 43300 km
2005-07-31.35 0.11° 1436.12 min 35784 - 35789 km nad 102.7° z.d.
2009-01-01.46 0.03° 1436.12 min 35786 - 35788 km nad 102.9° z.d.
2014-01-02.61 0.04° 1436.11 min 35785 - 35788 km nad 102.9° z.d.
2015-01-05.20 0.04° 1436.15 min 35786 - 35790 km nad 102.9° z.d.

Události:
2005-04-26 07:31:29 UT: Vzlet.
08:01:36 UT: Oddělení družice od horního stupně. [2],[3]
2005-015B
SSC 28645
blok DM-SL   Sea Launch
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2140 kg je dlouhé 622 cm a má průměr 370 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-04-26.80 0.04° 597.38 min 210 - 34025 km
2005-09-30.27 0.62° 590.57 min 239 - 33638 km
2009-01-01.40 0.37° 571.07 min 227 - 32619 km
2014-01-01.88 0.44° 525.71 min 220 - 30178 km
2015-01-02.05 0.32° 513.99 min 237 - 29517 km

Události:
2005-04-26 07:31:29 UT: Vzlet.
08:01:36 UT: Oddělení družice. [2],[3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-015A – Spaceway F-1 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/015A.HTM.
  3. DIRECTV's Spaceway F1 Satellite Launches New Era in High-Definition Programming; Next Generation Satellite Will Initiate Historic Expansion of DIRECTV - 2005-04-26 - http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=16748.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček