1997-066


1997-10-30, 13:43:15 UT; Centre Spatial Guayanais, Ela-3; Ariane 5, V502

1997-066A
SSC 25023
MaqSat H   (Maquette Satellite - Haute) ESA
Teamsat   (Technology, science and education Experiments Added to Maqsat)
Technologická družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu postavila německá firma Kayser-Threde GmbH, Mnichov, a středisko ESA ESTEC (pouzdro Teamsat).
Družice o celkové hmotnosti 2650 kg má tvar válce o průměru 300 cm a délce 500 cm (simuluje typickou komunikační družici) s připojeným pouzdrem Teamsat (350 kg), které má tvar osmibokého hranolu o průměru 94.4 cm a výšce 75.5 cm. Elektrickou energii v pouzdru Teamsat dodávaly tři NiCd baterie. Válcová část družice je ze 75% natřena bíle a 25% černě a kontrastní barvy byly využity pro testování a kalibraci pozemních sledovacích stanic.
Družice nese:
- ve válcové části 34 senzory monitorující činnost nosné rakety v prvních čtyřech minutách letu;
- v pouzdru Teamsat experimenty: AVS (Autonomous Vision System) připravený Dánskou technickou univerzitou v Lyngby, FIPEX (Flux Probe Experiment) připravený Stuttgartskou univerzitou, ODD (Orbiting Debris Device) připravený střediskem ESTEC a VTS (Visual Telemetry System) připravený MMS Bristol, IMEC (Interuniversity MicroElectronics Center) Leuven a Optronic Instruments & Products Oudenaarde.
Aktivní životnost je omezena kapacitou baterie na 4 dny.
Parametry dráhy:
1997-10-30.76 7.77° 467.30 min 516 - 26622 km plánované apogeum bylo 36000 km
2002-01-01.39 7.76° 466.34 min 576 - 26508 km
2007-01-01.07 7.98° 465.31 min 550 - 26476 km
2012-01-01.56 7.72° 465.17 min 585 - 26433 km

Události:
1997-10-30 13:43:15 UT: Vzlet; motor Vulcain se vypojil asi o 10 s dříve, a proto nebyla dosažena plánovaná dráha.
14:11 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
1997-11-03 Po vyčerpání palubních baterií se družice odmlčela.
1997-066B
SSC 25024
MaqSat B + horní stupeň rakety   (Maquette Satellite - Bas) ESA
 
Maketa družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu postavila německá firma Kayser-Threde GmbH, Mnichov.
Družice, která plánovaně zůstala spojena s druhým stupněm nosné rakety, má hmotnost 1400 kg (společně s prázdným stupněm asi 4100 kg) a tvoří ji komolý kužel s připojenou nízkou válcovou částí; maximální průměr je 396 cm a výška 336 cm.
Družice nenese žádnou aparaturu a její akcelerometry a senzory slouží k ověření funkce nové nosné rakety.
Parametry dráhy:
1997-10-30.87 7.80° 467.30 min 542 - 26596 km plánované apogeum bylo 36000 km
2002-01-04.09 7.77° 466.49 min 575 - 26518 km
2007-01-01.96 7.98° 466.38 min 544 - 26542 km
2012-01-11.92 7.78° 466.36 min 567 - 26518 km

Události:
1997-10-30 13:43:15 UT: Vzlet; motor Vulcain prvního stupně se vypojil asi o 10 s dříve, a proto nebyla dosažena plánovaná dráha.
14:11 UT: Oddělení družice MaqSat H.
14:13 UT: Oddělení adaptéru Speltra.
14:23 UT: Vypuštění zbytků paliva z nádrže horního stupně.
1997-11-03 Po vyčerpání palubních baterií se družice odmlčela.
1997-066C
SSC 25025
YES   (Young Engineers' Satellite) ESA
 
Technologická družice.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu postavilo středisko ESTEC (European Space Technology Center), Noordwijk.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti asi 60 kg má tvar osmiboké základny o průměru 94 cm, na níž jsou instalovány přístroje; během vzletu tvoří víko družice Teamsat. Po navedení na dráhu se odděluje a původně se předpokládalo spojení obou těles vodivým lankem (experiment byl později zrušen).
Družice nese:
- GPS přijímač pro ověření možnosti jeho využití při vysoké rychlosti (v perigeu) a ve velké vzdálenosti (v apogeu);
- detektor SF (Scintillating Fiber) pro studium rychlých protonů a elektronů;
- aparaturu RADFET (Radiation-sensitive Field Effect Transistor) pro měření dávek záření za tenkým stíněním;
- sedm senzorů Slunce pro určení postavení družice;
- sadu akcelerometrů testujících novou technologii miniaturizace.
Parametry dráhy:
1997-11-02.67 7.79° 467.77 min 540 - 26625 km
2002-01-01.24 7.79° 467.75 min 582 - 26582 km
2007-01-01.22 7.97° 467.67 min 566 - 26594 km
2012-01-01.99 7.74° 467.66 min 569 - 26590 km

Události:
1997-10-30 13:43:15 UT: Vzlet jako součást pouzdra Teamsat.
1997-11-02 Družice se zřejmě předčasně uvolnila z pouzdra Teamsat (plán byl třetí den letu) a nezdařilo se dodatečné zapnutí vysílače telemetrie.
1997-11-04 Po 96 hodinách snahy o navázání kontaktu s družicí byly další pokusy ukončeny.
Družice byla objevena na dráze pozemními radary.
1997-066D
SSC 25026
adaptér Speltra   Francie
 
Adaptér umožňující současné vypuštění více družic; válcové těleso o hmotnosti 704 kg je dlouhé 538 cm s vnějším průměrem 416 cm.
Parametry dráhy:
1997-10-30.87 7.84° 467.38 min 523 - 26621 km
2002-01-01.10 7.79° 467.46 min 572 - 26576 km
2007-01-01.09 7.98° 467.33 min 550 - 26591 km
2012-01-01.52 7.74° 467.32 min 563 - 26576 km

Události:
1997-10-30 13:43:15 UT: Vzlet.
14:13 UT: Oddělení od horního stupně rakety.
Poslední aktualizace: 2015-07-30       © Jan Sedláček