1997-065


1997-10-25, 00:46 UT; Cape Canaveral, LC-36A; Atlas 2A, AC-131

1997-065A
SSC 25019
USA 134   USA
DSCS-3 B13   (Defense Satellite Communications System)
DSCS-3 F-10   (Defense Satellite Communications System)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Telecommunications, Valley Forge, na základě platformy DSCS-3 Bus.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2728 kg má přibližně tvar kvádru o rozměrech 191x193x203 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.61 m dodávajících 1.23 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 96 Ah. Komunikační provoz probíhá prostřednictvím tří přijímacích a pěti vysílacích antén. Stabilizační systém obsahuje senzory Slunce a Země a čtyři silové setrvačníky. Pro navedení na pracovní dráhu je družice vybavena pohonnou jednotkou IABS se dvěma motory Marquard R-4D s tahem po 490 N.
Družice nese 6 transpondérů pro pásmo X a jeden rušení odolný transpondér v pásmu SHF a UHF.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
1997-prosinec 0.0° 1436.0 min 35784 - 35784 km odhadované parametry

Události:
1997-10-25 00:46 UT: Vzlet.
01:12 UT: Družice se oddělila na přechodové dráze od horního stupně rakety.
Další průběh letu je utajován.
1997-065B
SSC 25019
horní stupeň rakety + Falcon Gold   USA
Centaur 2A  
Druhý stupeň rakety; válcové těleso o hmotnosti 1815 kg je dlouhé 10 m s vnějším průměrem 305 cm. Ke stupni je připojeno zařízení Falcon Gold.
Falcon Gold postavili a provozují studenti University of Colorado a US Air Force Academy, kteří se podíleli všech fází experimentu - návrhu aparatury, výroby, připojení ke stupni rakety, vypuštění a provozu.
Aparatura sestává z přijímače signálů GPS, který má ověřit možnost navigace i na vyšší dráze, než se pohybují navigační družice. Energii dodávají pouze chemické baterie.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 - 15 dní; omezeno kapacitou baterie.
Parametry dráhy:
1997-10-25.28 26.38° 621.53 min 224 - 35270 km
1998-07-01.19 26.23° 326.32 min 134 - 17815 km
1998-09-27.28 26.10° 89.67 min 183 - 333 km

Události:
1997-10-25 00:46 UT: Vzlet.
01:12 UT: Oddělení družice.
1997-11-03 Aparatura začala předávat data.
1997-11-09 Aparatura se po vyčerpání baterie odmlčela.
1997-065C
SSC 25021
pohonná jednotka IABS   (Integrated Apogee Boost Subsystem) USA
 
Pohonná jednotka družice DSCS.
Pohonná jednotka o hmotnosti 1578 kg (prázdná 275 kg) pro navedení na pracovní dráhu se dvěma motory Marquard R-4D s tahem po 490 N. Jednotka má tvar válce o průměru 290 cm a délce 68 cm.
Po splnění úkolu se od družice odděluje.
Parametry dráhy:
1997-10-30.28 0.03° 1424.78 min 35532 - 35598 km
2002-01-04.25 3.28° 1424.80 min 35518 - 35613 km
2007-01-01.80 7.64° 1424.86 min 35461 - 35671 km
2012-01-01.34 11.68° 1424.95 min 35404 - 35733 km

Události:
1997-10-25 00:46 UT: Vzlet.
01:12 UT: Družice s jednotkou IABS se oddělila na přechodové dráze.
Poslední aktualizace: 2015-07-30       © Jan Sedláček