1997-067


1997-11-06, 00:30:00.346 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925, D249

1997-067A
SSC 25030
USA 135   USA
Navstar 44   (Navigation Signal Timing And Ranging)
GPS 2A-19   (Global Positioning Satellite)
SVN-38   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Boeing North American Co., Seal Beach.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 1880 kg má tvar válce o průměru 180 cm a délce 240 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 530 cm dodávajících průměrně 710 W a dobíjejících palubní NiCd baterie. Pro dosažení pracovní dráhy je družice opatřena motorem Thiokol Star 37.
Družice nese:
- navigační aparaturu pracující v pásmu L;
- cesiové a rubidiové hodiny;
- aparaturu pro sledování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 7.5 roku.
Parametry dráhy:
1997-11-06.13 34.64° 358.52 min 205 - 20474 km
1997-11-08.62 54.89° 721.57 min 19914 - 20627 km
1997-12-13.05 54.90° 717.90 min 19912 - 20449 km
2002-01-03.64 54.97° 718.00 min 19967 - 20398 km
2007-01-02.42 55.93° 718.00 min 19922 - 20443 km
2012-01-01.23 57.15° 718.00 min 19859 - 20506 km

Události:
1997-11-05 Plánované vypuštění bylo z bezpečnostních důvodů odloženo o jeden den; v dopadové oblasti se nacházely rybářské čluny.
1997-11-06 00:30:00 UT: Vzlet.
00:55:01 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
1997-11-08 Zážehem vlastního motoru byla družice navedena na předběžnou pracovní dráhu.
1997-12-18 Družice byla zařazena do operačního provozu.
1997-067B
SSC 25031
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1997-11-06.26 35.19° 94.82 min 459 - 561 km
2000-01-01.08 35.20° 93.67 min 421 - 487 km
2000-10-25.81 35.17° 87.00 min 125 - 127 km

Události:
1997-11-06 00:30:00 UT: Vzlet.
2000-10-25 Přirozený zánik v atmosféře po 1084 dnech letu (2.97 roku).
1997-067C
SSC 25032
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1997-11-06.63 34.97° 356.90 min 187 - 20390 km
2000-01-01.00 34.96° 174.00 min 161 -   7731 km
2000-11-09.70 34.80° 87.87 min 113 -     225 km

Události:
1997-11-06 00:30:00 UT: Vzlet.
00:55:01 UT: Oddělení družice.
2000-11-10 Přirozený zánik v atmosféře po 1100 dnech letu (3.01 roku).
1997-067D
SSC 28217
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v dubnu 2004.
Parametry dráhy:
2004-04-02.32 35.01° 176.65 min 175 - 7926 km
2006-01-01.32 34.99° 142.44 min 165 - 5148 km
2008-04-23.49 34.88° 87.93 min 125 -   220 km

Události:
1997-11-06 00:30:00 UT: Vzlet.
2000-11-10 Přirozený zánik v atmosféře 3822 dní (10.46 roku) po startu.
Poslední aktualizace: 2015-07-29       © Jan Sedláček