1999-002


1999-01-27, 00:34:02.411 UT; Cape Canaveral, LC-46; Athena 1, LM-006

1999-002A
SSC 25616
Formosat 1   (福爾摩沙衛星一號 [Fú ěr mó shā wèixīng yī hào]) Tchaj-wan
ROCSat   (Republic of China Satellite)   do prosince 2004
Chunghua 1  
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro National Space Program Office (NSPO), Hsin-Chu, postavila americká firma TRW Space & Electronics Group, Redondo Beach.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 401 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu o průměru 110 cm a výšce 210 cm se dvěma panely sluneční baterie o velikosti 116x246 cm (celkové rozpětí 720 cm) dodávajících průměrně 450 W. Získaná data jsou zaznamenávána do paměti s kapacitou 2 Gbit a jsou na Zemi přenášena v pásmu S rychlostí 1.4 Mbit/s.
Družice nese:
- experimentální komunikační zařízení ECP (Experimental Communication Payload);
- sadu přístrojů IPEI (Ionosphere Plasma Electrodynamics Instrument);
- kameru OCI (Ocean Color Imager) pro snímkování v sedmi spektrálních pásmech.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 2 roky.
Parametry dráhy:
1999-01-27.07 34.99° 96.58 min 588 - 601 km
2004-01-01.23 34.99° 96.31 min 565 - 598 km
2009-01-01.52 34.96° 95.98 min 534 - 598 km
2014-01-01.82 34.96° 95.38 min 510 - 564 km

Události:
1999-01-27 00:34:02 UT: Vzlet.
01:39 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
1999-březen Družice zahájila vědecká měření.
2003-březen Bylo rozhodnuto prodloužit misi o další dva roky.
2004-06-17 Družice ukončila vědecká měření.
1999-002B
SSC 25617
horní stupeň rakety   USA
OAM   (Orbit Adjust Module)
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 590 kg je dlouhé 100 cm s vnějším průměrem 240 cm.
Parametry dráhy:
1999-01-27.07 34.68° 91.93 min 138 - 600 km
1999-01-29.82 34.68° 88.00 min 115 - 235 km

Události:
1999-01-27 00:34:02 UT: Vzlet.
01:39 UT: Oddělení družice.
1999-01-29 ~21:36 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.8 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-05-08       © Jan Sedláček