1999-003


1999-02-07, 21:04:15.238 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7426, D266

1999-003A
SSC 25618
Stardust   USA
Stardust-NExT   (Stardust New Exploration of Tempel) název následné mise ke kometě Temple 1
Discovery 4  
Sonda ke kometě 81P/Wild-2.
Sondu pro NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, postavila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Tříose stabilizovaná sonda o hmotnosti 385 kg má nepravidelný tvar o výšce 170 cm a maximálním průměru 70  s připojenými dvěma panely sluneční baterie dobíjejícími NiH2 s kapacitou 16 Ah. Sonda je opatřena štítem na ochranu před částicemi z komety. Komunikace se Zemí probíhá v pásmu X prostřednictvím antény se středním ziskem MGA (Medium Gain Antenna) a tří všesměrových antén LGA (Low Gain Antenna); během průletu kolem komety se využívá parabolická anténa o průměru 60 cm. Získaná data se ukládají do paměti s kapacitou 128 MB. Pro korekce dráhy a stabilizaci se využívá 8 motorků s tahem po 4.4 N a 8 motorků s tahem po 0.9 N; zásoba paliva je 85 kg.
Družice nese:
- sběrače prachových částic ADC (Aerogel Dust Collectors) - vrací se na Zemi v pouzdru SRC;
- pouzdro SRC (Sample Reentry Capsule) pro dopravu aerogelu se zachycenými částicemi na Zemi;
- detektor prachových částic DFM (Dust Flux Monitor;
- analyzátor prachových částic CIDA (Comet and Interstelar Dust Analyzer); - kameru pro snímkování s rozlišením 10 m ze vzdálenosti 100 km.
Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků (do návratu SRC na Zem).
Parametry dráhy:
1999-02-07.90 28.50° 167.34 min 178 -    7184 km parkovací dráha
2001-01-14 0.01° 2.027 roku 0.9562 - 2.2163 AU heliocentrická dráha
2001-01-16 3.70° 2.627 roku 0.9832 - 2.8248 AU heliocentrická dráha
2011-03-24 8.5°   0.971   - 1.728   AU heliocentrická dráha

Události:
1999-02-07 21:04:15 UT: Vzlet.
21:31:34 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2000-05-01 Byl ukončen dvouměsíční sběr meziplanetárního prachu a sběrač byl zasunut do pouzdra.
2001-01-15 V rámci gravitačního manévru prolétla sonda ve výši 6012 km nad povrchem Země.
2001-01-16 Sonda pořídila 25 snímků Měsíce ze vzdálenosti kolem 98 000 km.
2002-11-02 04:50 UT: Sonda prolétla ve vzdálenosti asi 3300 km kolem planetky (5535)Annefrank a pořídila snímky jejího povrchu.
2003-11-13 Sonda pořídila první navigační snímek komety Wild 2; vzdálenost asi 25 miliónů km.
2003-12-24 Sonda vysunutím aerogelového sběrače zahájila sběr kometárního prachu.
2004-01-02 19:40:35 UT: Sonda prolétla ve vzdálenosti 236 km kolem jádra komety Wild 2 a pořídila z průletu 72 snímků. Během průletu bylo zjištěno 12 průrazů ochranného štítu sondy.
2006-01-15 05:58 UT: Od základního tělesa sondy se oddělilo návratové pouzdro SRC.
2007-07-03 Bylo schváleno prodloužení mise a novým cílem byla stanovena kometa 9P/Tempel 1.
2009-01-14 19:33 UT: V rámci gravitačního manévru prolétla sonda ve výšce 9157 km na povrchem Země.
2010-12-16 Sonda zahájila navigační snímkování komety Temple 1.
2011-02-15 04:37 UT: Sonda proletěla ve vzdálenosti asi 200 km od jádra komety Temple 1.
2011-03-24 Sonda vyčerpala při závěrečném spuštění motorů veškeré zásoby paliva pro orientaci a stabilizaci.
23:32 UT: Na Zemi byly přijaty poslední signály ze sondy, poté byla sonda vypnuta.
1999-003B
SSC 25619
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1999-02-08.07 22.48° 164.25 min 295 - 6819 km
2004-01-01.70 22.48° 150.79 min 290 - 5723 km
2009-01-01.25 22.47° 146.44 min 292 - 5358 km
2014-01-02.19 22.48° 140.09 min 289 - 4825 km

Události:
1999-02-07 21:04:15 UT: Vzlet.
1999-003C
SSC 25620
třetí stupeň rakety   USA
Star-37FM  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 205 kg je dlouhé 168 cm s vnějším průměrem 93 cm.
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
1999-02-07 21:04:15 UT: Vzlet.
21:31:34 UT: Oddělení kometární sondy.
1999-003D
SSC 28927
Stardust SRC   (Sample Reentry Capsule) USA
 
Návratové pouzdro.
Pouzdro bylo součástí sondy Stardust, kterou vyrobila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Těleso o hmotnosti 45.7 kg má tvar disku o průměru 81 cm a je opatřené ablativním tepelným štítem. Pouzdro nemá žádné řídicí prvky a je určeno pouze k ochraně gelových lapačů při průletu atmosférou a k jejich bezpečnému přistání na Zemi (padák má průměr 820 cm).
Pouzdro obsahuje UHF radiomaják pro snadnější vyhledání.
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
1999-02-07 21:04:15 UT: Vzlet jako součást sondy Stardust.
2006-01-15 05:58 UT: Oddělení od sondy Stardust.
09:57 UT: Vstup do zemské atmosféry rychlostí 12.8 km/s.
~10:05 UT: Otevření hlavního padáku.
10:10 UT (03:10 hod. místního času): Pouzdro přistálo v Utahu, asi 150 km od Salt Lake City; doba letu od startu byla 2533.55 dne (6.94 roku).
10:44 UT: Pouzdro bylo objeveno hlídkující helikoptérou.
12:03 UT: Pouzdro bylo dopraveno do provizorní laboratoře na základně Michael Army Airfield a později do Johnson Space Center v Houstonu.
Poslední aktualizace: 2015-05-07       © Jan Sedláček