1999-001


1999-01-03, 20:21:10.332 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7425, D265

1999-001A
SSC 25605
Mars Polar Lander   USA
MPL   (Mars Polar Lander)
Mars Surveyor '98 Lander   původní pojmenování
Meziplanetární sonda určená k přistání na Marsu.
Sondu pro NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, postavila firma Lockheed Martin Astronautics, Denver.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 576 kg (prázdná 510 kg) má nepravidelný tvar výšky 106 cm a průměru 360 cm. Ke služebnímu modulu jsou připojeny panely slunečních baterií dodávající energii během přeletu mezi Zemí a Marsem.
Přistávací modul má průměr 240 cm a po přistání výšku 140 cm a je vybaven brzdicím systémem s 12 motory o tahu po 266 N; padák má průměr 840 cm.
Sonda v přistávacím modulu nese:
- robotické rameno RA (Robotic Arm) pro odběr vzorků půdy;
- stereoskopickou TV kameru SSI (Surface Stereo Imager);
- sadu meteorologických přístrojů MET (Meteorology Packkage) obsahující termočlánek, tlakoměr, měřič rychlosti a směru větru, laserový lokátor pro sledování ledových a prachových částic v ovzduší;
- analyzátor TEGA (Thermal/Evolved Gas Analyzer);
- dva penetrátory (pojmenovaná Scott a Amundsen) pro studium podpovrchových vrstev půdy.
Parametry dráhy:
1999-01-03.87 28.37° 94.70 min 237 - 771 km parkovací geocentrická dráha
1999-01-04 heliocentrická dráha

Události:
1999-01-03 20:21:10 UT: Vzlet.
21:03 UT: Sonda se na únikové dráze oddělila od horního stupně nosné rakety.
1999-01-21 12:30 UT: První korekce letové dráhy TCM-1; čtyři motory pracovaly 180 s a změnily rychlost o 16 m/s.
1999-12-03 12:45 UT: Zahájen závěrečný korekční manévr; motory pracovaly 30 minut.
19:51 UT: Plánovaný okamžik oddělení přistávacího modulu od služební části sondy.
20:01 UT: Plánovaný okamžik přistání na Marsu. S přistávacím modulem se nezdařilo navázat spojení.
2000-01-17 Byly ukončeny pokusy o navázání spojení se sondou a ta byla prohlášena za ztracenou.
1999-001B
SSC 25606
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm.
Parametry dráhy:
1999-01-03.87 28.37° 94.70 min 237 - 771 km parkovací geocentrická dráha
1999-01-04 heliocentrická dráha

Události:
1999-01-03 20:21:10 UT: Vzlet.
21:03 UT: Oddělení sondy na únikové dráze.
1999-001C
SSC 25607
druhý stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1999-01-03.96 25.83° 94.28 min 226 - 741 km
1999-03-23.00 25.83° 87.38 min 133 - 156 km

Události:
1999-01-03 20:21:10 UT: Vzlet.
1999-03-23 ~02:24 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 78.3 dne letu.
Poslední aktualizace: 2015-05-08       © Jan Sedláček