2002-034


2002-07-03, 06:47:41.366 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7425-9.5, D292

2002-034A
SSC 27457
CONTOUR   (Comet Nucleus Tour) USA
Discovery 6  
Sonda pro výzkum komet (plánované cíle Encke a Schwassmann-Wachmann, případně d'Arrest).
Sondu pro NASA, Washington, vyrobila Applied Physics Laboratory na John Hopkins University (JHU-APL), Laurel, která ji ve spolupráci s NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena také provozuje.
Rotací stabilizovaná sonda (během pozorování tříosá stabilizace) o vzletové hmotnosti 775 kg má tvar pravidelného osmibokého hranolu s bočními stěnami a horní podstavou pokrytými články sluneční baterie dodávajícími 670 W (ve vzdálenosti 1 AU od Slunce) a dobíjejícími NiCd baterie s kapacitou 9 Ah. Dolní podstava přesahuje o 25 cm rozměry sondy a slouží jako štít během letu v blízkosti komety. Komunikace se Zemí probíhá v pásmu X a využívá se směrová parabolická anténa o průměru 46 cm (využívá se při tříosé stabilizaci) a další tři všesměrové antény. Sonda je vybavena motorem na TPL Star-30 (delta v 1922 m/s) pro opuštění geocentrické dráhy a systémem 16 motorků pro manévrování a stabilizaci.
Sonda nese:
- zobrazovací systém CRISP (CONTOUR Remote Imager and Spectrograf) pro snímkování s rozlišením až 4 m; připravila JHU-APL;
- kameru CFI (CONTOUR Forward Imager) pro snímkování komet z velké vzdálenosti; připravila JHU-APL;
- hmotnostní spektrometr NGIMS (Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer) pro měření množství neutrálního plynu a iontů v okolí komety; připravilo NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt;
- analyzátor prachových částic CIDA (Comet Impact Dust Analyzer) pro sledování chemického složení prachu; dodala německá firma von Hoerner & Sulger, GmbH, Schwetzingen.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 4 roky. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2002-07-03.33 30.50° 2431.06 min 91 - 106934 km
2002-07-11.83 29.97° 2470.74 min 198 - 108127 km
2002-08-06.71 30.55° 2486.12 min 212 - 108614 km
2002-08-15 heliocentrická dráha

Události:
2002-07-03 06:47:41 UT: Vzlet.
07:51 UT: Oddělení sondy od horního stupně rakety. [1],[2],[5]
2002-08-15 08:49 UT: Zážeh motoru Star-30.
Po předpokládaném skončení manévru se nepodařilo znovu navázat spojení se sondou. [2],[4]
2002-12-20 Poslední pokus o obnovení spojení; po neúspěšném pokusu byla sonda prohlášena za ztracenou. [6],[7]
2002-034B
SSC 27458
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2002-07-03.33 30.42° 89.25 min 175 - 300 km
2002-07-05.49 29.58° 88.60 min 168 - 242 km
2002-08-06.47 29.57° 87.84 min 148 - 187 km

Události:
2002-07-03 06:47:41 UT: Vzlet. [1],[2],[5]
2002-07-07 Přirozený zánik v atmosféře po 4 dnech letu. [8]
2002-034C
SSC 27459
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm. [1]
Parametry dráhy:
2002-07-03.33 30.49° 2418.46 min 91 - 106519 km
2003-01-02.63 31.36° 2396.84 min 872 - 105026 km
2003-10-15.27 31.32° 106.93 min 82 -     2087 km

Události:
2002-07-03 06:47:41 UT: Vzlet. [1],[2],[5]
2003-10-15 Přirozený zánik v atmosféře po 469 dnech letu (1.28 roku). [8]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 18, s. 36.
  3. The CONTOUR spacecraft – 2002-06-28 - http://spaceflightnow.com/delta/d292/020628contour.html.
  4. Contour (Comet Nucleus Tour), United States of America – [2014-06-29] - http://www.aerospace-technology.com/projects/contour/.
  5. Mission Status Center – 2002-07-03 - http://www.spaceflightnow.com/delta/d292/status.html.
  6. CONTOUR team ends contact attempts – 2002-12-20 - http://www.spaceflightnow.com/news/n0212/21contour/.
  7. Comet Nucleus Tour CONTOUR; Mishap Investigation Board Report - 2003-05-31 - http://www.nasa.gov/pdf/52352main_contour.pdf.
  8. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-30       © Jan Sedláček