2014-034


2014-06-30, 04:22 UT; Satish Dhawan Space Centre; PSLV, C-23

2014-034A
SSC 40053
SPOT-7   (Satellite Pour Observation de la Terre) Francie
 
Družice pro dálkový průzkum Země.
Družici pro Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paříž, postavila firma Airbus Defence & Space, Toulouse, na základě platformy AstroBus-L (Astrosat-250).
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 714 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 155 cm a výšce 270 cm s připojenými třemi výklopnými panely sluneční baterie dodávajícími 1450 W a dobíjející dvě Li-ion baterie. Orientační systém obsahuje sledovače hvězd, silové setrvačníky a magnetické cívky, záložní systém pracuje se senzorem Slunce, senzorem zemského horizontu a magnetometrem; poloha na dráze se odvozuje ze signálů GPS. Je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se zásobou 80 kg hydrazinu.
Družice nese dva zobrazovací systémy NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) pro snímkování zemského povrchu s rozlišením 220 cm v panchromatickém režimu a 880 cm v multispektrálním režimu.
Plánovaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[1]
Parametry dráhy:
2014-06-30.83 98.26° 97.77 min 643 - 660 km

Události:
2014-06-30 04:22 UT: Vzlet.
04:40 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8],[9]
2014-034B
SSC 40054
AISat 1   Německo
 
Družice pro sledování námořního provozu.
Družici postavila a provozuje Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR), středisko Brémy.
Družice o hmotnosti 14 kg má tvar krychle s připojenou 4 m dlouhou šroubovicovou anténou (hmotnost 0.8 kg) směřující k Zemi; povrch družice je pokryt články sluneční baterie.
Družice nese VHF transpondér pro sledování námořního provozu prostřednictvím Automatic Identification System (AIS). [1],[4],[5]
Parametry dráhy:
2014-06-30.83 98.25° 97.76 min 643 - 660 km

Události:
2014-06-30 04:22 UT: Vzlet.
04:41 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8],[9]
2014-034C
SSC 40055
NLS7.1   Kanada
CAN-X4   (Canadian Advanced Nanospace eXperiment 4)
Družice pro testování mezidružicové komunikace.
Družici postavila University of Toronto, Institute for Aerospace studia / Space Flight Laboratory, Toronto.
Družice o hmotnosti 7 kg má tvar krychle s délkou hrany 20 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími dvě palubní Li-ion baterie s kapacitou 5.3 Ah. Orientační systém obsahuje sluneční čidla, tříosý magnetometr a tři setrvačníky; poloha na dráze se určuje z příjmu signálů GPS. Získaná data se předávají na Zemi v pásmu S rychlostí od 32 do 256 kbit/s.
Družice testuje:
- systém stabilizace a orientace CNAPS (Canadian Nanosatellite Advanced Propulsion System);
- navigační systém využívající systém GPS;
- řízení družic létajících ve formaci.
Družice startuje společně s NLS 7.2; oddělí se po uvolnění na samostatnou dráhu.[1],[6]
Parametry dráhy:
2014-06-30.77 98.26° 97.74 min 642 - 659 km

Události:
2014-06-30 04:22 UT: Vzlet.
04:41 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8],[9]
2014-034D
SSC 40056
NLS 7.2   Kanada
CAN-X5   (Canadian Advanced Nanospace eXperiment 5)
Družice pro testování mezidružicové komunikace.
Družici postavila University of Toronto, Institute for Aerospace studia / Space Flight Laboratory, Toronto.
Družice o hmotnosti 7 kg má tvar krychle s délkou hrany 20 cm se všemi stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími dvě palubní Li-ion baterie s kapacitou 5.3 Ah. Orientační systém obsahuje sluneční čidla, tříosý magnetometr a tři setrvačníky; poloha na dráze se určuje z příjmu signálů GPS. Získaná data se předávají na Zemi v pásmu S rychlostí od 32 do 256 kbit/s.
Družice testuje:
- systém stabilizace a orientace CNAPS (Canadian Nanosatellite Advanced Propulsion System);
- navigační systém využívající systém GPS;
- řízení družic létajících ve formaci.
Družice startuje společně s NLS 7.1; oddělí se po uvolnění na samostatnou dráhu. [1],[6]
Parametry dráhy:
2014-06-30.70 98.26° 97.72 min 643 - 656 km

Události:
2014-06-30 04:22 UT: Vzlet.
04:41 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8],[9]
2014-034E
SSC 40057
VELOX-1   Singapur
 
Studentská technologická družice.
Družici postavila Nanyang Technological University (NTU), Singapur.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4.28 kg má tvar kvádru o rozměrech 10x10x34 cm s bočními stěnami a čtyřmi výklopnými panely pokrytými články sluneční baterie. Orientační systém obsahuje sluneční čidla, magnetické cívky a silové setrvačníky.
Družice testuje systém stabilizace, optický systém pro snímkování Země a komunikační systém pro mezidružicová spojení.
Plánovaná aktivní životnost jsou 2 roky. [1],[7]
Parametry dráhy:
2014-06-30.70 98.25° 97.70 min 642 - 655 km

Události:
2014-06-30 04:22 UT: Vzlet.
04:42 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [8],[9]
2014-07-03 Družice zahájila běžný provoz. [10]
2014-034F
SSC 40058
horní stupeň rakety   Indie
 
Parametry dráhy:
2014-06-30.83 98.19° 97.48 min 623 - 653 km

Události:
2014-06-30 04:22 UT: Vzlet.
04:40 UT: Oddělení družice SPOT-7.
04:41 UT: Oddělení družic AISat 1, NLS 7.1 a NLS 7.2.
04:42 UT: Oddělení družice Velox 1. [8],[9]
Zdroje informací:
  1. PSLV-C23 – 2014-červen - http://www.isro.org/pslv-c23/pdf/pslv-c23-brochure.pdf.
  2. SPOT-6 and SPOT-7 Commercial Imaging Constellation - [2014-06-29] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/spot-6-7.
  3. SPOT 6, 7 - 2014-06-23 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/spot-6.htm.
  4. New space antenna developed to track maritime shipping - 2013-04-26 - http://www.neptunemaritimesecurity.com/new-space-antenna-developed-to-track-maritime-shipping/.
  5. AISat 1 - 2014-06-23 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/aisat.htm.
  6. CanX-4&5 (Canadian Advanced Nanospace eXperiment-4&5) - [2014-06-29] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/canx-4-5.
  7. VELOX-I Nano-satellite - 2013-12-08 - http://www.sarc.eee.ntu.edu.sg/Project/Pages/VELOX-I.aspx.
  8. PSLV-C23 lifts off successfully - 2014-06-30 - http://smartinvestor.business-standard.com/market/Marketnews-249927-Marketnewsdet-PSLV_C23_lifts_off_successfully.htm.
  9. PSLV-C23 Mission - 2014-06-30 - http://www.isro.org/pslv-c23/mission.aspx.
  10. Singapore launches its first nano-satellite - 2014-07-03 - http://news.xinhuanet.com/english/sci/2014-07/03/c_133458665.htm.
Poslední aktualizace: 2014-07-03       © Jan Sedláček