2002-033


2002-06-26, 05:36:29.859 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, E15000-679

2002-033A
SSC 27454
Progress-M 46   (Прогресс-М 46) Rusko
ISS-8P   (International Space Station - 8 Progress)
Kosmická nákladní loď.
Loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55, výrobní číslo 246) o vzletové hmotnosti 7290 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (грузовой отсек), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (отсек компонентов дозаправки) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (приборно-агрегатный отсек) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1108 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty, 825 kg paliva, 347 kg potravin a 50 kg kyslíku. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva v nádržích lodi. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2002-06-26.29 51.61° 88.55 min 188 - 218 km
2002-06-26.67 51.63° 89.96 min 268 - 277 km
2002-06-28.16 51.63° 92.43 min 388 - 399 km
2002-09-30.84 51.64° 92.27 min 368 - 404 km
2002-10-05.46 51.64° 92.21 min 366 - 400 km

Události:
2002 Vypuštění plánované na polovinu dubna a na 2002-05-14. [4]
2002-06-24 Raketa s nákladní lodí byla vyvezena na startovní rampu. [5]
2002-06-26 05:36:30 UT: Vzlet. [1],[2]
2002-06-29 04:00:28 UT: Zahájení setkávacího manévru.
06:23:00 UT: Připojení v automatickém režimu ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda. [3],[4]
2002-09-24 13:58:49 UT: Nákladní loď se oddělila od modulu Zvezda.
16:58 UT: Zahájení manévru pro vzdálení se od ISS a přechod na samostatnou dráhu, z ních probíhalo snímkování zemského povrchu. [1],[3],[4]
2002-10-14 09:34 UT: Zahájení brzdicího manévru; motor pracoval 185 s.
10:10:53 UT: Vstup do atmosféry k řízenému zániku.
10:21:59 UT: Vypočtený čas dopadu neshořených zbytků lodi do jižních oblastí Tichého oceánu. Celková doba letu 110.20 dne. [1],[3],[6]
2002-033B
SSC 27455
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg je 810 cm dlouhé s vnějším průměrem 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2002-06-26.54 51.66° 89.30 min 202 - 277 km
2002-06-27.39 51.62° 88.05 min 169 - 187 km
2002-06-27.88 51.61° 87.57 min 150 - 158 km

Události:
2002-06-26 05:36:30 UT: Vzlet.
05:45 UT: Oddělení nákladní lodi. [1],[2]
2002-06-28 ~02:25 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 1.9 dne letu. [1],[6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo , s. .
  3. ПЛАН ПОЛЁТА ГРУЗОВОГО КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС М-47» – 2002-10-14 - http://www.mcc.rsa.ru/MKS/m46.htm.
  4. Progress - 2011-04-29 - http://www.russianspaceweb.com/progress.html.
  5. Progress M-46 cargo vehicle rolled out from Assembly and Test Building - 2002-06-24 - http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=5932.
  6. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-06-30       © Jan Sedláček