2004-010


2004-03-27, 03:30 UT; Bajkonur, PU-81/23; Proton-K/DM-2

2004-010A
SSC 28194
Raduga-1 7   (Радуга-1 7) Rusko
Kosmos 2406   označení družice krátce po startu; později zrušeno
Globus-1   označení, pod kterým byla nahlášena OSN
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavila firma FGUP PO Poljot, Omsk, podle typu Globus-1 (typové označení 17F15).
Tříose stabilizovaná družice výr.č. 17L o vzletové hmotnosti asi 2400 kg má přibližně tvar válce o maximálním průměru 250nbsp;cm a délce 550 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí asi 10 m dodávajících kolem 4 kW. Pro navedení do pracovní polohy a korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese transpondéry pro pásmo C (civilní účely), pro pásmo X (pro armádu) a pravděpodobně i experimentální převáděče pro pásmo Ku a L.
Plánovaná poloha na dráze je nad 85° v.d.; předpokládaná aktivní životnost jsou minimálně 3 roky. [1],[2]
Parametry dráhy:
2004-03-27.20 48.73° 634.04 min 222 - 35917 km
2004-03-28.24 0.10° 1329.28 min 32342 - 34996 km
2004-04-13.79 1.40° 1435.77 min 35736 - 35825 km nad 85° v.d.
2009-01-02.81 3.41° 1436.02 min 35775 - 35795 km nad 85.6° v.d.
2010-02-23.87 4.45° 1434.25 min 35741 - 35760 km
2011-03-09.25 5.35° 1436.40 min 35784 - 35801 km
2014-01-01.88 7.58° 1436.38 min 35783 - 35801 km

Události:
2004-03-27 03:30 UT: Vzlet.
10:06 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2],[3]
2010-únor Družice opustila 85° v.d. a zahájila přesun nad 128° v.d.. [3]
2011-únor Družice zřejmě selhala a nekontrolovaně začala putovat po stacionární dráze. [3]
2004-010B
SSC 28195
mezistupňová konstrukce   Rusko
 
Konstrukce mezi třetím a čtvrtým stupněm nosné rakety o hmotnosti asi 800 kg; těleso tvaru válce má délku 400 cm a vnější průměr 370 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-03-27.87 51.66° 87.46 min 145 - 153 km

Události:
2004-03-27 03:30 UT: Vzlet. [2],[3]
Přirozený zánik v atmosféře po necelém jednom dni letu. [4]
2004-010C
SSC 28196
třetí stupeň rakety   Rusko
8S812  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 4185 kg má délku 650 cm a průměr 415 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-03-27.87 51.66° 88.13 min 178 - 187 km
2004-03-28.85 51.65° 87.65 min 154 - 162 km

Události:
2004-03-27 03:30 UT: Vzlet. [2],[3]
2004-03-29 ~07:10 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.2 dne letu. [1],[4]
2004-010D
SSC 28186
pomocná raketa   (ullage motor) Rusko
SOZ   (система обеспечения запуска)
Pomocný kapalinový raketový motor využívaný k rozběhu stupně typu DM; po splnění úkolu se odděluje. Motor má hmotnost 55 kg, průměr 68 cm a délku 90 cm.[1]
Parametry dráhy:
2004-04-01.93 47.48° 634.94 min 260 - 35926 km
2004-09-10.10 46.96° 100.44 min 96 -   1463 km

Události:
2004-03-27 03:30 UT: Vzlet. [2],[3]
2004-09-10 Přirozený zánik v atmosféře po 167 dnech letu. [4]
2004-010E
SSC 28197
pomocná raketa   (ullage motor) Rusko
SOZ   (система обеспечения запуска)
Pomocný kapalinový raketový motor využívaný k rozběhu stupně typu DM; po splnění úkolu se odděluje. Motor má hmotnost 55 kg, průměr 68 cm a délku 90 cm.[1]
Parametry dráhy:
2004-04-01.50 47.52° 636.09 min 318 - 35926 km
2004-10-09.84 47.04° 132.45 min 98 -   4360 km

Události:
2004-03-27 03:30 UT: Vzlet. [2],[3]
2004-10-11 Přirozený zánik v atmosféře po 198 dnech letu. [4]
2004-010F
SSC 28256
čtvrtý stupeň rakety   Rusko
blok DM-2  
Čtvrtý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2300 kg je 622 cm dlouhé s maximálním vnějším průměrem 370 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-05-18.87 1.29° 1438.60 min 35498 - 36173 km
2009-01-01.41 3.39° 1438.22 min 35690 - 35966 km
2014-01-02.14 7.58° 1438.61 min 35726 - 35946 km

Události:
2004-03-27 03:30 UT: Vzlet.
10:06 UT: Oddělení družice. [2],[3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-010A – Raduga-1 7 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/010A.HTM.
  3. Raduga-1 - 2013-06-28 - http://www.russianspaceweb.com/raduga1.html.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-17       © Jan Sedláček