2004-009


2004-03-20, 17:53:00.409 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7925-9.5, 303

2004-009A
SSC 28190
USA 177   USA
Navstar 54   (Navigation Signal Timing And Ranging)
GPS 2R-11 (Global Positioning System)
SVN-59   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-03-21.28 38.99° 354.39 min 184 - 20237 km
2004-03-23.36 55.07° 718.02 min 20090 - 20276 km
2009-01-01.39 54.86° 718.02 min 20049 - 20318 km
2014-01-01.17 55.26° 718.02 min 19927 - 20439 km

Události:
2004-03-20 17:53:00 UT: Vzlet.
19:01:14 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2004-009B
SSC 28191
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti 919 kg; válcové těleso má délku 588 cm a vnější průměr 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-03-21.81 30.30° 98.28 min 215 - 1138 km
2004-09-21.84 30.26° 88.02 min 152 -   201 km

Události:
2004-03-20 17:53:00 UT: Vzlet. [2]
2004-09-22 Přirozený zánik v atmosféře po 186 dnech letu. [4]
2004-009C
SSC 28192
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 124 cm a délku 204 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-03-22.76 38.97° 354.65 min 180 - 20257 km
2007-03-19.52 38.69° 89.07 min 114 -     342 km

Události:
2004-03-20 17:53:00 UT: Vzlet.
19:01:14 UT: Oddělení družice. [2]
2007-03-19 Přirozený zánik v atmosféře po 1094 dnech letu (3.00 roku). [4]
2004-009D
SSC 28193
despinové závaží   USA
 
Despinové závaží pomáhá zastavit rotaci družice po oddělení od horního stupně rakety; závaží je opatřeno 100 cm dlouhým drátem a má hmotnost asi 1 kg. Po splnění úkolu se odděluje. [1]
Parametry dráhy:
2004-03-27.68 38.87° 354.32 min 175 - 20241 km
2009-01-01.11 38.88° 235.07 min 183 - 12295 km
2014-01-01.27 38.88° 190.35 min 194 -   8972 km

Události:
2004-03-20 17:53:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-009A – USA 177 / A. Vítek – 2010-05-28 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/009A.HTM.
  3. GPS-2R (Navstar-2R) - 2014-03-26 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2r.htm.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-18       © Jan Sedláček