2004-011


2004-04-16, 00:45:00 UT; Cape Canaveral, SLC-36A; Atlas 2AS, AC-163

2004-011A
SSC 28218
Superbird-A2   Japonsko
Superbird 6   do dosažení stacionární dráhy
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Space Communications Corp., Tokio postavila americká firma Boeing Satellite Systems, Seal Beach, na základě platformy BSS-601.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3100 kg má tvar kvádru o rozměrech 350x350x450 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 26.2 m dodávajících 4.4 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiH2 baterie s kapacitou 200 Ah. Vysílání probíhá prostřednictvím dvou antén o průměru 216 cm a jedné o průměru 119 cm. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem Marquard R-4D o tahu 445 N, pro drobné korekce dráhy je k dispozici 12 motorů, každý s tahem 22 N.
Družice nese 23 transpondérů pro pásmo Ku a 4 transpondéry pro pásmo Ka.
Plánovaná poloha na dráze je nad 158° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 13 roků. [1],[2],[4]
Parametry dráhy:
2004-04-16.06 26.25° 2917.43 min 167 - 122343 km
2004-04-20.99 25.56° 2857.62 min 1124 - 119531 km
2004-04-26.31 13.25° 3084.25 min 7905 - 119714 km
2004-05-11.60 0.16° 1441.76 min 35833 -   35962 km
2004-06-01.63 0.04° 1436.07 min 35775 -   35797 km nad 158° v.d.
2005-02-13.27 0.25° 1436.09 min 35775 -   35798 km nad 158° v.d.
2005-04-01.70 0.44° 1441.00 min 35869 -   35895 km
2009-01-01.56 3.93° 1447.75 min 35979 -   36050 km
2014-01-02.17 8.03° 1447.79 min 35898 -   36132 km

Události:
2004-04-16 00:45:00 UT: Vzlet.
01:15:12 UT: Oddělení od horního stupně rakety na neplánované dráze. [2]
2004-05-31 Firma Boeing oznámila, že družice vyčerpala většinu pohonných látek k dosažení stacionární dráhy. [3]
2004-11-28 V jedné ze dvou hlavních palivových nádrží došlo k náhlému poklesu tlaku. [4]
2005-březen Družice byla vyvedena na odkládací dráhu; komunikační aparatura nebyla nikdy uvedena do běžného provozu. [1]
2004-011B
SSC 28219
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1815 kg má délku 10.1 m a vnější průměr 305 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-04-16 26.7° 2507.2 min 169 - 109344 km

Události:
2004-04-16 00:45:00 UT: Vzlet.
01:15:12 UT: Oddělení družice na nižší než plánované dráze. [2]
2004-04-19 Přirozený zánik v atmosféře po 3 dnech letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-011A – Superbird 6 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/011A.HTM.
  3. Boeing Defends Superbird’s Status - 2004-05-31 - http://www.satellitetoday.com/publications/st/feature/2004/05/31/boeing-defends-superbirds-status/.
  4. Sperbird 6 (Superbird A2) - 2014-03-27 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/superbird-6.htm.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-17       © Jan Sedláček