2005-021


2005-06-16, 23:09:34 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, Ž15000-094

2005-021A
SSC 28700
Progress-M 53   (Прогресс-М 53) Rusko
ISS-18P   (International Space Station 18 Progress)
Nákladní kosmická loď.
Kosmická nákladní loď vyrobená pro Roskosmos v RKK Energija (typové číslo 11F615A55) o celkové hmotnosti 7250 kg má délku 700  a maximální průměr 272 cm; skládá se z nákladního úseku (GO), nehermetizovaného úseku (OKD) a servisní sekce (PAO).
GO (gruzovoj otsek), má délku 315 cm a průměr 220 cm, je opatřen stykovacím uzlem a vnitřní hermetizovaný prostor o objemu 6.6 m3 slouží k dopravě kusového nákladu na stanici a odpadu (maximálně 1600 kg) při odletu od stanice. Úsek je opatřen spojkami pro propojení potrubí na přečerpávání složek paliva, vody a plynů; na vnější straně jsou antény navigačního systému Kurs.
Úsek OKD (otsek komponentov dozapravki) má délku 100 cm, průměr 210 cm a obsahuje dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové nádoby s dusíkem a vzduchem a nádrž s vodou.
PAO (priborno-agregatnyj otsek) tvoří válec o délce 315 cm a maximálním průměru 272 cm obsahuje navigační a telekomunikační systém, manévrovací motory orientace (DPO) každý s tahem 129 N a v zadní části hlavní motor (SKD) o tahu 3.1 kN. K PAO jsou připojeny dva panely sluneční baterie.
Loď nese kusový náklad o hmotnosti 1340 kg pro zabezpečení provozu stanice a materiál pro experimenty (z toho 217 kg pro americký segment), 262 kg paliva a okysličovadla, 279 kg potravin, 420 kg vody, 111 kg kyslíku. Pro korekce dráhy ISS je k dispozici dalších asi 250 kg paliva. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-06-17.02 51.63° 88.77 min 188 - 238 km
2005-06-17.46 51.64° 89.58 min 245 - 263 km
2005-06-19.01 51.65° 91.53 min 347 - 353 km
2005-09-07.32 51.64° 91.57 min 350 - 352 km

Události:
2005-06-16 23:09:34 UT: Vzlet.
23:18:23 UT: Oddělení kosmické lodi od horního stupně rakety. [2],[3]
2005-06-17 02:55 a 03:40 UT: Dvouimpulsní manévr; změna rychlosti o 21.61 a 3.34 m/s. [2]
2005-06-16 Závěrečnou fázi přibližování a spojení s ISS řídil ručně Sergej Krikaljov z paluby ISS.
00:41:31 UT: Připojení lodi ke stykovacímu uzlu modulu Zvezda. [2],[3]
2005-06-29 20:03 UT: Korekce dráhy letu komplexu ISS; motor lodi pracoval 318 s. [3]
2005-07-06 14:58:10 UT: Zahájení korekce dráhy letu komplexu ISS; motor lodi pracoval 464 s. [3]
2005-09-07 10:25:57 UT: Oddělení lodi od stykovacího uzlu modulu Zvezda.
13:26:00 UT: Zahájení brzdicího manévru; motor pracoval 165 s a snížil rychlost o 87.08 m/s.
Řízený zánik v atmosféře nad Tichým oceánem.
14:12:40 UT: Dopad neshořených zbytků do jižní části Tichého oceánu; celková doba letu 82.63 dne. [2],[3]
2005-021B
SSC 28701
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2400 kg má délku 810 cm a maximální průměr 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-06-17.02 51.63° 88.68 min 189 - 229 km
2005-06-19.59 51.64° 87.37 min 141 - 147 km

Události:
2005-06-16 23:09:34 UT: Vzlet.
23:18:23 UT: Oddělení kosmické lodi. [2],[3]
2005-06-19 ~17:30 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 2.76 dne letu. [1],[4]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-021A – / A. Vítek – - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/021A.HTM.
  3. Прогресс-М 53 - 2005-09-07 - http://www.mcc.rsa.ru/www_old/progres_m53.htm.
  4. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-03-07       © Jan Sedláček