2005-022


2005-06-23, 14:02:59.149 UT; Sea Launch, Odyssey; Zenit-3SL, SL-14

2005-022A
SSC 28702
Galaxy 28   Intelsat
G-28   (Galaxy 28)
Intelsat Americas 8   do 1. února 2007
TelStar 8   (Television Star)   pojmenování do července 2003 před prodejem společnosti Intelsat
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Intelsat, Ltd., Pembroke, postavila firma Space Systems/Loral, Palo Alto, na základě platformy LS-1300S.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 5493 kg má tvar kvádru o výšce 550 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 30.7 m dodávajících 16 kW (na konci aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem R-4D-11, pro korekce dráhy jsou k dispozici 4 iontové motory SPT-100.
Družice nese 24 transpondérů pro pásmo Ku, 4 transpondéry pro pásmo Ka a 28 transpondérů pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 89° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2005-06-23.59 0.06° 628.00 min 164 - 35663 km
2005-06-26.90 0.12° 1146.27 min 24248 - 35588 km
2005-06-28.42 0.17° 1380.85 min 33762 - 35634 km
2005-07-11.60 0.04° 1436.08 min 35765 - 35808 km nad 89.0° z.d.
2009-01-01.49 0.02° 1436.11 min 35772 - 35802 km nad 89.0° z.d.
2014-01-01.51 0.01° 1436.11 min 35778 - 35796 km nad 89.0° z.d.
2015-01-01.57 0.04° 1435.94 min 35779 - 35788 km nad 89.0° z.d.

Události:
2005-06-23 Start byl pro technickou závadu odložen o 65 minut.
14:02:59 UT: Vzlet.
14:31:15 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-022B
SSC 28703
horní stupeň rakety   Sea Launch
blok DM-SL  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2140 kg je dlouhé 622 cm a jeho maximální průměr je 370 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-06-23.59 0.05° 626.10 min 121 - 35609 km
2005-10-01.63 0.17° 457.37 min 98 - 26473 km

Události:
2005-06-23 14:02:59 UT: Vzlet.
14:31:15 UT: Oddělení družice. [2]
2005-10-20 Přirozený zánik v atmosféře po 119 dnech letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-022A – Galaxy 28 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/022A.HTM.
  3. Intelsat Americas 8 (Telstar 8, 9) → Galaxy 28 - 2014-01-28 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/intelsat-americas-8.htm.
  4. Galaxy 28 - [2014-03-03] - http://sslmda.com/html/satexp/galaxy28.html.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček