2005-020


2005-05-31, 12:00:00 UT; Bajkonur, PU-1/5; Sojuz-U, Ž15000-091

2005-020A
SSC 28686
Foton-M 2   (Фотон-M 2) ESA, Rusko
Foton 14   (Фотон 14)
Vědecká družice; vypuštěna jako náhrada za ztracený Foton-M 1 dne 2002-10-14.
Družici pro Roskosmos a Evropskou kosmickou agenturu postavila firma CSKB Progress, Samara, na základě typu Foton-M (34KSM); vědeckou aparaturu dodaly ruské a evropské výzkumné ústavy.
Družice o hmotnosti 6425 kg a celkové délce 590 cm se skládá ze tří částí: návratového modulu, přístrojového modulu a pomocného kontejneru. Návratový modul o hmotnosti 2515 kg má tvar koule o průměru 230 cm, přístrojový modul o hmotnosti asi 2400 kg ve tvaru dvou komolých kuželů má délku 225 cm a maximální průměr 243 cm a pomocný kontejner je tvaru válce s vypouklými dny o průměru 190 cm a délce 90 cm. Brzdicí motor s tahem 15.83 kN zajišťující sestup z dráhy je umístěn v zadní části přístrojového modulu.
Družice nese přístroje o hmotnosti 600 kg pro 39 materiálových a biologických pokusů:
- aparaturu pro přípravu materiálů v mikrogravitaci;
- zařízení pro výzkum vlivu kosmického prostředí na biologické objekty;
- aparaturu pro výzkum chování kapalin v beztíži;
- aparaturu pro sledování růstu mikroorganismů v mikrogravitaci;
- přístroj Miraž-M pro měření úrovně magnetického pole uvnitř návratového modulu;
- soubor TAS-3 pro měření teploty a mikrogravitace uvnitř návratového modulu;
- prototyp tepelného čerpadla Miniterm;
- aparaturu Čistota pro sledování atmosféry vně návratového modulu.
Maximální doba pobytu na dráze je 30 dní. [1],[2]
Parametry dráhy:
2005-05-31.62 62.97° 90.00 min 258 - 291 km
2005-06-15.57 62.97° 89.90 min 255 - 284 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet.
12:08:49 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-06-16 07:05 UT: Zahájen brzdicí manévr.
07:36 UT: Návratový modul přistál v Kazachstánu asi 140 km jihovýchodně od města Kustanaj. [2]
2005-020B
SSC 28687
horní stupeň rakety   Rusko
blok I  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2800 kg má délku 850 cm a průměr 266 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-05-31.62 62.98° 89.95 min 258 - 286 km
2005-06-24.00 62.97° 87.35 min 137 - 150 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet.
12:08:49 UT: Oddělení družice. [2]
2005-06-24 Přirozený zánik v atmosféře po 24 dnech letu. [3]
2005-020C
SSC 28688
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-01.02 62.86° 90.70 min 258 - 360 km
2005-06-13.06 62.95° 88.50 min 196 - 204 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-06-13 Přirozený zánik v atmosféře po 13 dnech letu. [3]
2005-020D
SSC 28694
fragment družice Foton-M 2   ESA, Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-16.67 62.97° 89.85 min 254 - 280 km
2005-07-29.59 62.96° 87.36 min 138 - 149 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-07-30 Přirozený zánik v atmosféře po 60 dnech letu. [3]
2005-020E
SSC 28695
fragment družice Foton-M 2   ESA, Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-16.68 62.86° 90.77 min 264 - 360 km
2005-07-28.56 62.85° 88.15 min 169 - 197 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-06-28 Přirozený zánik v atmosféře po 28 dnech letu. [3]
2005-020F
SSC 28696
fragment družice Foton-M 2   ESA, Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-16.68 62.98° 91.83 min 267 - 463 km
2005-07-02.03 62.97° 89.03 min 197 - 257 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-07-02 Přirozený zánik v atmosféře po 32 dnech letu. [3]
2005-020G
SSC 28697
fragment družice Foton-M 2   ESA, Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-16.69 62.95° 92.33 min 259 - 518 km
2005-06-19.16 62.94° 89.53 min 216 - 286 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-06-19 Přirozený zánik v atmosféře po 19 dnech letu. [3]
2005-020H
SSC 28698
fragment družice Foton-M 2   ESA, Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-16.68 62.88° 90.08 min 259 - 297 km
2005-06-17.05 62.89° 89.22 min 220 - 252 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-06-17 Přirozený zánik v atmosféře po 17 dnech letu. [3]
2005-020J
SSC 28699
fragment družice Foton-M 2   ESA, Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-06-16.81 63.05° 92.10 min 264 - 490 km
2005-07-01.82 63.04° 88.63 min 169 - 245 km

Události:
2005-05-31 12:00:00 UT: Vzlet. [2]
2005-07-02 Přirozený zánik v atmosféře po 32 dnech letu. [3]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-020A – Foton 14 / A. Vítek – 2009-02-06 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/020A.HTM.
  3. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-03-08       © Jan Sedláček