2005-032


2005-08-26, 18:34:00 UT; Pleseck, PU-133/3; Rokot/Briz-KM, ?/72507

2005-032A
SSC 28822
Monitor-E 1   (Монитор-Э 1) Rusko
 
Meteorologická družice.
Družici postavilo a provozuje GNKC im. M. V. Chruničeva, Fili.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 650 kg má tvar krychle s délkou hrany 120 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie dodávajícími maximálně 1400 W. Spodní polovinu družice tvoří služební modul odvozený z typu UKP Jachta (унифицированная космическая платформа), horní díl obsahuje vědecké vybavení. Na horní stěně družice jsou umístěna čidla přístrojů a dvě výklopné parabolické antény. Data se ukládají do paměti s kapacitou 2x200GB a na Zemi předávají rychlostí 122.88 Mbps (z kamery PSA) a 15.36 nebo 61.44 Mbps (z kamery RDSA).
Družice nese:
- kameru PSA pro snímkování Země ve spektrálním pásmu 510 až 850 nm s rozlišením 8 m;
- kameru RDSA pro snímkování Země ve viditelné a blízké infračervené části spektra s rozlišením 20 nebo 40 m.
Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2005-08-26.83 97.57° 95.22 min 515 - 543 km
2009-01-01.11 97.43° 95.19 min 523 - 533 km
2014-01-02.18 97.19° 94.48 min 490 - 497 km
2015-01-01.87 97.17° 93.94 min 465 - 469 km

Události:
2005-08-26 18:34:00 UT: Vzlet.
20:05:40 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety. [2]
2005-10-18 Na družici došlo k závadě, v jejímž důsledku ztratila orientaci a přestala komunikovat. [2]
2005-11-30 Po obnově činnosti byl zveřejněn první snímek pořízený družicí. [1]
2007-únor Na družici došlo k další závažné poruše. [3]
2008-01-21 Družice byla vyřazena ze služby. [4]
2005-032B
SSC 28823
blok Briz-KM   (Бриз-КМ) Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1700 kg má délku 300 cm a průměr 250 cm. [1]
Parametry dráhy:
2005-08-26.89 97.77° 91.38 min 147 - 538 km
2005-09-04.25 97.76° 90.68 min 145 - 471 km
2005-09-13.80 97.73° 87.07 min 104 - 153 km

Události:
2005-08-26 18:34:00 UT: Vzlet.
20:05:40 UT: Oddělení družice. [2]
2005-09-13 Přirozený zánik v atmosféře po 18 dnech letu. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-032A – Monitor-E 1 / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/032A.HTM.
  3. Monitor-E - [2014-02-25] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/monitor-e .
  4. MONITOR-E Spacecraft (removed from service) - 2008-01-21 - http://eng.ntsomz.ru/spacecraft/monitor_e/.
  5. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček