2014-009


2014-02-27, 18:37 UT; Tanegashima Space Center, Yoshinobu; H-2A, F23

2014-009A
SSC 29572
ShindaiSat   (Shinshu University Satellite) Japonsko
Ginrei  
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Shinshu University.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 35 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 40x40x45 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávající průměrně 10 W a dobíjející palubní Li-ion baterie s kapacitou 3.1 Ah. Stabilizační systém obsahuje silové setrvačníky, magnetické cívky, optická čidla Země a přijímač dat systému GPS; stabilizace je řešena tak, aby vždy jeden panel sluneční baterie byl plně osvětlen Sluncem. Komunikace se Zemí je na amatérských frekvencích UHF (430 MHz) a VHF (145 MHz) rychlostí 1200 bit/s.
Družice nese na stěně přivrácené k Zemi 32 LED diody (celkový světelný tok je 9600 lumenů) pro testování možnosti světelné komunikace se Zemí (VLC - Visible Light Communication). [7],[8]
Parametry dráhy:
2014-02-27.82 64.92° 92.44 min 388 - 401 km
2014-11-24.13 64.98° 87.43 min 142 - 153 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-11-24 Přirozený zánik v atmosféře po 270 dnech letu.
2014-009B
SSC 39573
ITF-1   (Image The Future) Japonsko
Yui   v japonštině znamená "pouto"
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti University of Tsukuba.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1.235 kg má tvar krychle o rozměrech 10.9x10.2x13 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími lithium-polymerovou baterii. Částečné stabilizace se dosahuje pomocí permanentního magnetu. Družice vysílá data v radioamatérském pásmu 435 MHz.
Hlavním cílem mise je snadno dostupné vysílání dat o stavu družice (teplota uvnitř satelitu a napájecí napětí). [16]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 65.00° 92.32 min 385 - 392 km
2014-06-29.09 64.98° 87.73 min 150 - 174 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-06-29 Přirozený zánik v atmosféře po 122 dnech letu. [19]
2014-009C
SSC 39574
GPM   (Global Precipitation Measurement) USA, Japonsko
GPM-CORE  
Meteorologická družice pro sledování sněhových a dešťových srážek.
Družici pro NASA a JAXA postavilo středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 3850 kg má nepravidelný tvar s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 13.0 m dodávajícími 1.95 kW a dobíjejícími baterie s kapacitou 200 Ah. Získaná data se na Zemi předávají průběžně prostřednictvím družic TDRSS, distribuce uživatelům bude do 15 minut. Pro úpravy dráhy je družice vybavena systémem 12 motorků na hydrazin.
Družice nese:
- radar DPR (Dual-frequency Precipitation Radar) - dodala JAXA, výrobce NEC Toshiba Space Systems Ltd., Tokio;
- mikrovlnný zobrazovač GMI (GPM Microwave Imager) - dodal NASA, výrobce Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder.
Plánovaná aktivní životnost jsou 3 roky. [3],[4]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 65.01° 92.20 min 380 - 384 km

Události:
2013-11-24 Kontejner s družicí byl letecky převezen do Japonska. [1]
2014-01-17 Na kosmodromu byly zahájeny předstartovní testy družice. [2]
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-03-01 Družice zahájila přenos dat prostřednictvím družic systému TDRSS. [18]
2014-009D
SSC 39575
OPUSat   (Osaka Prefecture University Satellite) Japonsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili studenti sdružení v Small Spacecraft Systems Research Center (SSSRC) pod vedením profesorů z Osaka Prefecture University.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1.17 kg má tvar krychle o rozměrech 10.8x10.6x9.9 cm se stěnami a dvěma vysunovacími panely pokrytými články sluneční baterie dobíjejících Li-ion baterii, jejíž výkonnost je předmětem výzkumu. Stabilizační systém obsahuje čidlo Slunce, magnetometr, magnetické cívky a setrvačník. Družice vysílá v pásmu 430 MHz rychlostí 1200 bps nebo 9600 bps a morseovku rychlostí 80 znaků za minutu.
Cílem mise je vyzkoušet novou konstrukci Li-ion baterie a otestovat stabilizační a orientační systém, který má zajistit maximální výkon slunečních baterií. [14],[15]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 65.02° 92.35 min 385 - 394 km
2014-07-24.03 64.98° 87.42 min 135 - 158 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-07-24 Přirozený zánik v atmosféře po 147 dnech letu. [19]
2014-009E
SSC 39576
TeikyoSat 3   (Teikyo University Satellite) Japonsko
微生物観察衛星 [Wéishēngwù guānchá wèixīng]   (Microbial Observation Satellite)
Studentská biologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Teikyo University, Tokio.
Družice o hmotnosti 20 kg má přibližně tvar krychle s bočními stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Komunikace s pozemním střediskem probíhá v pásmu 145 MHz a 435 MHz.
Družice nese aparaturu pro studium vlivu kosmického záření a mikrogravitace na půdní améby druhu Dictyostelium discoideum.
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok.[9],[10]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 65.00° 92.36 min 383 - 397 km
2014-10-24.86 64.98° 87.54 min 147 - 158 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-10-25 Přirozený zánik v atmosféře po 240 dnech letu. [19]
2014-009F
SSC 39577
INVADER   (INteractiVe satellite for Art and Design Experimental Research) Japonsko
CO-77  
Studentská technologická družice.
Družici postavili za podpory JAXA a provozují ji studenti Tama Art University a University of Tokyo.
Družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1.8 kg má tvar krychle o rozměrech 10.4x10.4x12.2 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejících Li-ion baterii s kapacitou 3100 mAh. Komunikace probíhá v amatérském pásmu 437 MHz a pásmu 145 MHz. Částečné stabilizace se dosahuje pomocí magnetických cívek.
Družice nese:
- malou kameru pro pořizování snímků Země (150x150 pixelů);
- převáděč pro hlasovou amatérskou komunikaci.
Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců. [12],[13]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 65.02° 92.26 min 380 - 390 km
2014-09-01.78 64.99° 87.62 min 147 - 166 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-09-02 Přirozený zánik v atmosféře po 187 dnech letu.
2014-009G
SSC 39578
KSat-2   (Kagoshima Satellite) Japonsko
 
Studentská technologická družice.
Družici postavili a provozují studenti Kagoshima University, Kagoshima.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice typu CubeSat 1U o hmotnosti 1.5 kg má tvar krychle s délkou hrany 10 cm s bočními stěnami a dvěma výklopnými křídly pokrytými články sluneční baterie dodávajícími asi 1 W k dobíjení Li-ion baterie. Z horní stěny se po uvolnění na dráze vysunuje stěžeň se závažím, který je při plném zvednutí vysoký 60 cm. Komunikace s pozemním střediskem probíhá v pásmu Ku (obrazová dat, přenáší se rychlostí 1 Mbps), S (rychlostí 1 kbps, nebo 200 kbps) a UHF (rychlostí 1 kbps).
Družice nese:
- aparaturu pro sledování množství vodní páry v atmosféře;
- kameru pro pořizování snímků Země;
- experimentální aparaturu pro určování přesné polohy na oběžné dráze. [11]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 64.94° 92.52 min 388 - 407 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-05-18 Přirozený zánik v atmosféře po 80 dnech letu. [19]
2014-009H
SSC 39579
STARS-2   (Space Tethered Autonomous Robotic Satellite-2) Japonsko
Gennai   přejmenována na počest japonského učence Hiraga Gennaie (1728 - 1780)
Studentská technologická družice; navazuje na misi STARS-1 (2009-002G, 33498).
Družici postavili a provozují studenti Kagawa University, Takamatsu.
Gravitačním gradientem stabilizovanou družici tvoří dvě samostatná tělesa pevně spojená tenkým lankem (celková délka asi 300 m); větší objekt (Ku) o hmotnosti 5 kg má tvar hranolu o rozměrech 16x16x25 cm, menší (Kai) má hmotnost 4 kg a rozměry 16x16x15 cm. Obě části mají na čtyřech bočních stěnách a dvou vyklápěcích panelech články sluneční baterie. Komunikace s pozemním střediskem je na amatérských frekvencích UHF (430 MHz) a VHF (144 MHz).
Úkolem mise je ověření stabilizace gravitačním gradientem, technické ověření postupu odvíjení lanka a monitorování družice na dráze. [5],[6]
Parametry dráhy:
2014-02-27.83 65.02° 92.39 min 382 - 401 km
2014-04-26.06 64.99° 87.56 min 145 - 162 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-04-26 Přirozený zánik v atmosféře po 58 dnech letu. [19]
2014-009J
SSC 39580
horní stupeň rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2014-02-27.95 65.03° 91.91 min 338 - 398 km
2014-06-16.10 64.99° 87.05 min 118 - 138 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-06-16 Přirozený zánik v atmosféře po 109 dnech letu. [19]
2014-009K
SSC 39581
fragment rakety   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2014-03-04.29 65.00° 91.54 min 341 - 359 km
2014-03-09.40 64.99° 89.87 min 255 - 281 km

Události:
2014-02-27 18:37 UT: Vzlet. [17]
2014-03-10 Přirozený zánik v atmosféře po 11 dnech letu. [19]
Zdroje informací:
 1. NASA Delivers Precipitation Satellite to Japan for 2014 Launch - 2013-11-25 - http://www.nasa.gov/press/2013/november/nasa-delivers-precipitation-satellite-to-japan-for-2014-launch/.
 2. GPM主衛星、種子島宇宙センターで機体公開 [GPM-nushi eisei, Tanegashima uchū sentā de kitai kōkai] - 2014-01-17 - http://www.jaxa.jp/topics/2014/01_j.html.
 3. NASA and JAXA Announce Launch Date for Global Precipitation Satellite – 2013-12-26 - http://www.nasa.gov/press/2013/december/nasa-and-jaxa-announce-launch-date-for-global-precipitation-satellite/index.html.
 4. GPM (Global Precipitation Measurement) - [2014-02-24] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/gpm.
 5. 香川衛星開発プロジェクトSTARS [Kagawa eisei kaihatsu purojekuto STARS] - 2011 - http://stars1.eng.kagawa-u.ac.jp/stars2.html .
 6. STARS-2 - [2014-02-24] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/stars-2.
 7. ShindaiSat: A Visible Light Communication Experimental Micro-Satellite - 2012-říjen - http://icsos2012.nict.go.jp/pdf/1569603077.pdf.
 8. ShindaiSat (Shinshu University Satellite) / GINREI - [2014-02-24] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/shindaisat#foot1%29.
 9. small satellite Project TeikyoSat - 2014-02-24 - http://club.uccl.teikyo-u.ac.jp/~space_system_society/teikyosat-3.html.
 10. 帝京大の人工衛星、最終段階 [Dìjīng dàno réngōng wèixīng, zuìzhōng duànjiē] - 2013-10-07 - http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20131007/1374870.
 11. KSAT2 Project - 2012-01-28 - http://leo.sci.kagoshima-u.ac.jp/KSAT-HP/Ksathp.html.
 12. ARTSAT PROJECT-1: INVADER will be launched as a piggyback micro-satellites of H-IIA !! - 2011-prosinec - http://artsat.jp/wp-content/uploads/docs/press_release_en.pdf.
 13. INVADER - [2014-02-24] - http://artsat.jp/invader/.
 14. OPUSAT - 2014-02-24 - http://www.sssrc.aero.osakafu-u.ac.jp/projects/OPUSAT/home.html.
 15. OPUSAT CubeSat - 2013-04-30 - http://amsat-uk.org/2013/04/30/opusat-cubesat/.
 16. University of Tsukuba YUI Project - 2014-02-24 - http://yui.kz.tsukuba.ac.jp/.
 17. 全球降水観測計画主衛星(GPM主衛星)の打上げについて [Zen-kyū kōsui kansoku keikaku-nushi eisei (GPM-nushi eisei) no uchiage ni tsuite] - 2014-02-28 - http://www.jaxa.jp/press/2014/02/20140228_gpm_j.html.
 18. DPRの電源をオンにしました! [DPR no dengen o on ni shimashita!] - 2014-03-02 - http://www.satnavi.jaxa.jp/gpmdpr_special/column/2014/post0302a.html.
 19. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-11-28       © Jan Sedláček