2005-031


2005-08-23, 21:10:00 UT; Bajkonur, PU-109/95; Dnepr

2005-031A
SSC 28809
Kirari   Japonsko
OICETS   (Optical Inter-orbit Communications Engineering Test Satellite) technické označení do navedení na pracovní dráhu
Technologická družice.
Družici pro Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Tokio, postavila firma NEC Toshiba Space Systems, Ltd., Jokohama.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 570 kg má tvar kvádru o rozměrech 78x110x150 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 9.36 m dodávajících maximálně 1.4 kW (na konci aktivní životnosti 1.22 kW) a dobíjejících dvě NiMH baterie s kapacitou 13 Ah. Na horní podstavě družice je umístěno optické zařízení aparatury LUCE.
Družice nese:
- prototyp optického komunikačního systému LUCE (Laser Utilizing Communications Equipment);
- detektor mikrovibrací MVE (Micro Vibration Equipment).
Předpokládaná aktivní životnost je 1 rok. [1],[2],[4]
Parametry dráhy:
2005-08-24.87 97.83° 96.78 min 597 - 612 km
2009-01-01.91 97.93° 96.56 min 593 - 595 km
2014-01-01.53 98.12° 96.29 min 569 - 594 km
2015-01-01.14 98.10° 96.11 min 560 - 584 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet.
21:25:10 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [2]
2005-12-09 Poprvé bylo navázáno spojení s družicí ARTEMIS optickou linkou. [2]
2006-03-31 Poprvé bylo navázáno spojení optickou linkou s pozemní stanicí. [2]
2006-06-07 Poprvé bylo navázáno spojení optickou linkou s pozemní stanicí německé DLR ve Wesslingu (Bavorsko). [5]
2009-09-24 05:48 UT: Družice ukončila misi a byla vypnuta. [6]
2005-031B
SSC 28810
Reimei   Japonsko
INDEX   (Innovatiove Technology Demonstration Experiment) technické označení do navedení na pracovní dráhu
Technologická družice.
Družici postavil a provozuje JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Sagamihara; na přípravě družice se podíleli studenti několika tokijských univerzit.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 72 kg má přibližně tvar krychle o rozměrech 62x62x72 cm se dvěma dvoudílnými vyklápěcími panely sluneční baterie o rozpětí 1.6 m dodávajících průměrně 120 W (maximálně 160 W) a dobíjejících Li-ion baterie s kapacitou 6 Ah. Stabilizaci družice zajišťuje magnetický tlumicí systém a miniaturní silové setrvačníky. Pro zjištění polohy na dráze je využíván systém obsahující detektor Slunce, trojosé úhloměrné gyroskopy FOG (Fiber Optic Gyroscope) a přijímač navigačního systému GPS. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S, přenos dat probíhá maximální rychlostí 131 kbit/s.
Družice nese:
- multispektrální kameru MAC (Multi-spectral Auroral Camera) pro snímkování polárních září s rozlišením 40 m;
- přístroj ESA/ISA (Electron/Ion energy Spectrum Analyser) pro sledování polárních září;
- aparaturu CRM (Plasma Current Monitor) pro měření hustoty a teploty plazmy;
- prototyp sledovače Slunce SSAS/NSAS (Spin/non-spin type solar sensors);
- sledovač hvězd s přesností stanovení polohy ±0.05°.
Předpokládaná minimální aktivní životnost jsou 3 měsíce. [1],[3],[7],[8]
Parametry dráhy:
2005-08-24.94 97.83° 97.22 min 602 - 648 km
2009-01-01.57 97.89° 97.18 min 600 - 647 km
2014-01-01.84 98.00° 96.93 min 590 - 633 km
2015-01-01.45 98.03° 96.79 min 585 - 625 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet.
21:25:14 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [3]
2005-říjen Družice zahájila tříměsíční vědeckou misi. [8]
2011 V průběhu roku přestal pracovat přístroj ESA/ISA. [8]
2005-031C
SSC 28811
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; na stupni je pevně připevněna schránka - Turkmenistan Memorial Capsule -, která obsahuje turkmenskou státní vlajku a historické a filosofické dílo Saparmurata Nijazova o minulosti, současnosti a budoucnosti státu Turkmenů. [1]
Parametry dráhy:
2005-08-23.99 97.82° 96.77 min 595 - 611 km
2005-08-24.86 97.81° 102.90 min 595 - 1197 km
2009-01-01.48 97.80° 102.90 min 596 - 1196 km
2014-01-02.77 97.80° 102.88 min 593 - 1197 km
2015-01-01.69 97.75° 102.87 min 593 - 1196 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet.
21:25:10 UT: Oddělení družice Kirari. [2]
21:25:14 UT: Oddělení družice Reimei. [3]
Po oddělení družice přešel stupeň na vyšší oběžnou dráhu.
2005-031D
SSC 28812
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-08-25.41 97.83° 96.92 min 601 - 621 km
2009-01-01.17 97.92° 96.85 min 597 - 618 km
2014-01-01.24 98.13° 96.42 min 579 - 595 km
2015-01-01.10 98.15° 96.17 min 567 - 583 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2005-031E
SSC 28813
fragment rakety   Rusko
 
Parametry dráhy:
2005-08-27.21 97.83° 96.47 min 571 - 607 km
2009-01-01.94 97.95° 96.38 min 569 - 602 km
2014-01-01.56 98.08° 95.84 min 547 - 571 km
2015-01-02.17 98.04° 95.55 min 534 - 556 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2005-031F
SSC 28828
fragment družice Kirari   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2005-08-29.30 97.83° 96.73 min 593 - 612 km
2009-01-01.38 97.93° 96.52 min 584 - 600 km
2014-01-01.16 98.06° 94.30 min 484 - 486 km
2014-08-03.12 98.00° 87.96 min 166 - 182 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2014-08-03 Přirozený zánik v atmosféře po 3267 dnech letu (8.94 roku). [9]
2005-031G
SSC 28829
fragment družice Reimei   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2005-08-29.33 97.82° 97.23 min 604 - 649 km
2009-01-01.78 97.88° 97.03 min 594 - 638 km
2014-01-01.86 98.00° 94.82 min 502 - 518 km
2014-07-25.95 97.98° 88.73 min 201 - 222 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2014-07-26 Přirozený zánik v atmosféře po 3259 dnech letu (8.92 roku). [9]
2005-031H
SSC 28830
fragment družice Kirari   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2005-08-29.31 97.82° 96.78 min 597 - 612 km
2009-01-01.86 97.91° 96.57 min 587 - 602 km
2014-01-01.05 98.05° 94.41 min 488 - 492 km
2014-09-10.07 97.98° 88.65 min 200 - 215 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2014-09-10 Přirozený zánik v atmosféře po 3305 dnech letu (9.05 roku). [9]
2005-031J
SSC 28831
fragment družice Kirari   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2005-08-29.31 97.82° 96.80 min 597 - 614 km
2009-01-01.85 97.91° 96.59 min 588 - 603 km
2014-01-01.85 98.05° 94.46 min 490 - 495 km
2014-09-07.62 97.99° 88.22 min 178 - 195 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2014-09-07 Přirozený zánik v atmosféře po 3302 dnech letu (9.04 roku). [9]
2005-031K
SSC 28832
fragment družice Reimei   Japonsko
 
Parametry dráhy:
2005-08-28.79 97.83° 97.18 min 599 - 649 km
2009-01-01.81 97.84° 97.01 min 591 - 640 km
2014-01-01.85 98.02° 95.44 min 527 - 552 km
2015-01-01.93 98.01° 92.59 min 394 - 409 km
2015-02-14.85 97.97° 89.29 min 233 - 245 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2015-02-16 Přirozený zánik v atmosféře po 3464 dnech letu (9.48 roku).
2005-031L
SSC 29044
fragment družice Kirari   Japonsko
 
Fragment katalogizovaný dne 2006-04-11.
Parametry dráhy:
2006-04-11.71 97.85° 96.68 min 591 - 608 km
2009-01-01.53 97.93° 96.52 min 584 - 600 km
2014-01-01.50 98.06° 94.30 min 482 - 488 km
2014-08-03.14 98.01° 88.32 min 180 - 202 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2014-08-03 Přirozený zánik v atmosféře po 3267 dnech letu (8.94 roku). [9]
2005-031M
SSC 31865
fragment družice Kirari   Japonsko
 
Fragment katalogizovaný dne 2007-07-09.
Parametry dráhy:
2007-07-08.81 97.86° 96.35 min 558 - 609 km
2007-07-30.84 97.78° 92.18 min 351 - 412 km

Události:
2005-08-23 21:10:00 UT: Vzlet. [2]
2007-07-31 Přirozený zánik v atmosféře po 707 dnech letu (1.94 roku). [9]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2005-031A – Kirari / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/031A.HTM.
  3. 2005-031B – Reimei / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2005/031B.HTM.
  4. OICETS - [2014-02-25] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/o/oicets.
  5. Success with Optical Communication Experiment between the Optical Inter-orbit Communication Engineering Test Satellite "Kirari" (OICETS) and the Optical Ground Station at German Aerospace Center (DLR) - 2009-06-09 - http://www.jaxa.jp/press/2006/06/20060609_kirari_e.html.
  6. 光衛星間通信実験衛星「きらり」(OICETS)の運用終了について [Hikarieiseikantsūshin jikken eisei 'kirari'(OICETS) no un'yō shūryō ni tsuite] - 2009-09-24 - http://www.jaxa.jp/press/2009/09/20090924_kirari_j.html.
  7. INnovative-technology Demonstration Experiment REIMEI - 2004 - http://www.jaxa.jp/pr/brochure/pdf/04/sat19.pdf.
  8. INDEX/Reimei - [2014-02-25] - https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/index.
  9. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2015-02-23       © Jan Sedláček