2009-013


2009-03-17, 14:21:13 UT; Pleseck, PU-133/3; Rokot/Briz-M

2009-013A
SSC 34602
GOCE   (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) ESA
 
Vědecká družice přesné měření gravitačního pole Země a stanovení přesné výšky geoidu.
Družici pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) postavila firma Thales Alenia Space, Cannes, ve spolupráci s EADS Astrium, Bremen; naměřená data zpracovávají Technische Universität, München a Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie, München.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 1100 kg má tvar šestibokého hranolu o průměru 110 cm a délce 500 cm s připojenými dvěma křídly pokrytými buňkami sluneční baterie, která dodává 1.3 kW pro dobíjení Li-ion baterie s kapacitou 72 Ah. Stabilizaci družice zabezpečuje systém DFACS (Drag-free and Attitude Control System) s iontovými motory (které slouží i k udržování pracovní dráhy) a magnetickými cívkami. Získaná dat jsou na Zemi předávána v pásmu S rychlostí 4 kbit/s, antény jsou integrovány do křídel sluneční baterie.
Družice nese:
- sestavu šesti ultracitlivých akcelerometrů EGG (Electrostatic Gravity Gradiometer);
- přijímač GPS signálů SSTI (Satellite-to-Satellite Tracking Instrument);
- soubor laserovách odražečů LR (Laser Retroreflector).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2009-03-17.84 96.71° 90.14 min 273 - 290 km
2009-09-20.59 96.63° 89.70 min 258 - 261 km
2010-07-20.11 96.64° 89.69 min 253 - 265 km
2011-01-14.11 96.63° 89.66 min 253 - 262 km
2013-06-18.12 96.57° 89.05 min 221 - 233 km
2013-11-10.96 96.57° 86.82 min 110 - 123 km

Události:
2009-03-17 14:21:13 UT: Vzlet.
15:39:35 UT: Navedení na základní dráhu.
15:51:31 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2009-09-15 Družice dosáhla operační dráhu. [1]
2009-10-26 Zahájen první cyklus měření gravitačního pole. [1]
2009-12-26 Dokončen první cyklus měření gravitačního pole. [1]
2010-01-11 Zahájen druhý cyklus měření gravitačního pole. [1]
2010-02-12 Pro poruchu řídicího počítače A byla přerušena vědecká měření. [1]
2010-03-02 Pod řízením počítače B byla obnovena vědecká měření. [1]
2010-05-05 Ukončen třetí cyklus měření gravitačního pole. [1]
2010-07-18 Pro poruchu komunikace řídicího počítače B a telemetrické jednotky byla přerušena vědecká měření. [1]
2010-08-30 Obnoven provoz telemetrické jednotky. [1]
2010-11-25 Mise prodloužena o dalších 18 měsíců (do konce roku 2012). [3]
2011-03-11 Družice detekovala zvukové vlny ze zemětřesení v oblasti Japonska. [4]
2012-11-19 Dokončeno snižování pracovní dráhy o 20 km pro větší citlivost aparatury. [5]
2013-10-20 Družici došlo palivo pro udržování dráhy; ESA předpokládá zánik během dvou týdnů. [6]
2013-11-11 Přirozený zánik v atmosféře po 1700 dnech letu (4.65 roku); družice vstoupila do atmosféry jihovýchodně od Falklandských ostrovů. [7]
2009-013B
SSC 34603
horní stupeň rakety   Rusko
Briz-KM   (Бриз-КМ)
Třetí stupeň nosné rakety; blok o vlastní hmotnosti 1700 kg má válcovitý tvar o průměru 250 cm a délce 300 cm.
Parametry dráhy:
2009-03-17.71 96.65° 89.67 min 235 - 281 km
2009-05-01.11 96.62° 87.02 min 118 - 136 km

Události:
2009-03-17 14:21:13 UT: Vzlet.
15:39:35 UT: Navedení na základní dráhu.
15:51:31 UT: Oddělení družice. [1]
2009-05-01 Přirozený zánik v atmosféře po 45 dnech letu.
Zdroje informací:
  1. 2009-013A – GOCE / A. Vítek – 2011-03-27 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/013A.HTM.
  2. GOCE - [2013-06-18] - http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/GOCE/Satellite.
  3. ESA'S GRAVITY MISSION GRANTED 18-MONTH EXTENSION - 2010-11-25 - http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/GOCE/ESA_s_gravity_mission_granted_18-month_extension.
  4. GOCE: THE FIRST SEISMOMETER IN ORBIT - 2013-03-08 - http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/The_Living_Planet_Programme/Earth_Explorers/GOCE/ GOCE_the_first_seismometer_in_orbit.
  5. GOCE - How Low Can It Go? - 2012-11-19 - http://www.universetoday.com/98542/goce-how-low-can-it-go/.
  6. No. 33-2013: ESA's GOCE mission comes to an end - 2013-10-21 - http://www.esa.int/For_Media/Press_Releases/ESA_s_GOCE_mission_comes_to_an_end.
  7. Satellite Catalog - https://beta.space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2013-11-12       © Jan Sedláček