2009-014


2009-03-24, 08:34:00.244 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 340

2009-014A
SSC 34661
USA 203   USA
Navstar 63   (Navigation Signal Timing and Ranging)
SVN-49   (Space Vehicle Number)
GPS 2R-20   (Global Positioning System)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 2032 kg má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) pro dobíjení palubních NiH2 baterií. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny, navigační systém odolný vnějšímu rušení a detektory pro kontrolu zákazu zkoušek nukleárních zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků (v provozu nahrazuje družici USA 128 {1996-056A, 24320}).
Parametry dráhy:
2009-03-24.65 40.09° 354.91 min 180 - 20274 km
2009-04-10 55.03° 718.03 min 20102 - 20265 km
2011-03-30.39 55.49° 717.94 min 20065 - 20298 km
2013-06-18.62 56.03° 717.97 min 20017 - 20346 km

Události:
2009-03-24 08:34:00 UT: Vzlet. [1]
2009-03-26 Navedení na předběžnou operační dráhu. [1]
2009-04-10 Zahájeno vysílání navigačních signálů. [3]
2011-05-06 Družice byla vyřazena z provozu pro nepřesnosti ve vysílaných signálech. [4]
2009-014B
SSC 34662
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné rakety; stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach. Stupeň je vybaven motorem Star-48B. Prázdná hmotnost tělesa na dráze je 205 kg, délka 229 cm a maximální průměr 150 cm.
Parametry dráhy:
2009-03-24.40 40.08° 354.63 min 187 - 16597 km
2013-06-19.22 39.99° 178.38 min 190 -   8047 km
2015-09-28.05 39.83° 88.65 min 137 -     278 km

Události:
2009-03-24 08:34:00 UT: Vzlet. [1]
2015-09-28 Přirozený zánik v atmosféře po 2379 dnech letu (6.51 roku).
2009-014C
SSC 34663
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; těleso válcovitého tvaru má prázdnou hmotnost 919 kg, délku 588 cm a maximální průměr 244 cm.
Parametry dráhy:
2009-03-24.46 34.34° 98.68 min 168 - 1223 km
2009-06-28.78 34.34° 98.02 min 137 - 216 km

Události:
2009-03-24 08:34:00 UT: Vzlet. [1]
2009-06-29 Přirozený zánik v atmosféře 97 dní po startu.
2009-014D
SSC 38678
fragment rakety   USA
 
Fragment zaregistrovaný v červenci 2012.
Parametry dráhy:
2013-06-18.48 40.20° 272.68 min 177 - 14925 km

Události:
2009-03-24 08:34:00 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. 2009-014A – USA 203 / A. Vítek – 2011-05-08 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2009/014A.HTM.
  2. Request for Feedback on GPS IIR-20 (SVN-49) - 2010-03-05 - http://www.navcen.uscg.gov/pdf/gps/news/Mar2010_svn49/GPSW_SVN_49_inf_Brief_Mar_2010_Final.pdf.
  3. Air Force Successfully Transmits an L5 Signal From GPS IIR-20(M) Satellite - 2009-04-10 - http://www.losangeles.af.mil/news/story.asp?storyID=123144001.
  4. Troubled GPS Satellite SVN49 Removed from Active Service - 2011-05-11 - http://www.navcen.uscg.gov/pdf/gps/news/Mar2010_svn49/GPSW_SVN_49_inf_Brief_Mar_2010_Final.pdf.
Poslední aktualizace: 2015-10-06       © Jan Sedláček