2016-025


2016-04-25, 21:02:13.466 UT; Centre Spatial Guayanais, ELS; Sojuz-ST-A/Fregat-M, VS14 (R15000-005/133-08)

2016-025A
SSC 41456
Sentinel 1B   ESA
 
Družice určená k monitorování životního prostředí v rámci projektu Copernicus.
Družici pro European Space Agency (ESA), Paris, a European Commision postavila firma Thales Alenia Space (Italy) na základě platformy PRIMA (Piattaforma Italiana Multi-Applicativa), aparaturu pro SAR dodala Airbus Defence and Space Germany.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 2164 kg má tvar kvádru o rozměrech 260x250x341 cm se dvěma pětidílnými panely sluneční baterie o rozpětí asi 20 m dodávajících 5.98 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní baterie s kapacitou 324 Ah. Ke spodní podstavě je upevněna rozkládací obdélníková anténa radaru SAR o rozměrech 12.3x0.9 m. Získaná data se předávají v pásmu X rychlostmi 128 kbit/s až 2 Mbit/s. Družice je vybavena pohonným systémem pro korekce dráhy se zásobou 130 kg paliva.
Družice nese:
- radar se syntetickou aperturou SAR (Synthetic Aperture Radar) pracující ve čtyřech režimech s rozlišením od 5 do 40 m;
- radiometr MWR (Microwave Radiometer) pro měření obsahu vody v atmosféře.
Plánovaná aktivní životnost je minimálně 7 roků.
Parametry dráhy:
2016-04-25.17 98.19° 98.73 min 695 - 701 km

Události:
2016-04-19 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.
2016-04-25 21:02:13 UT: Vzlet.
21:25:48 UT: Družice se oddělila od stupně Fregat.
2016-025B
SSC 41457
Microscope   Francie
(MICROSatellite à trainée Compensée pour l‘Observation du Principe d‘Equivalence)  
Vědecká družice pro test principu ekvivalence.
Družici postavila a provozuje Centre National d'Études Spatiales (CNES), Paris, na základě platformy Miriade; na misi spolupracuje ESA, DLR, ONERA, Institut National des Sciences de l'Univers, Institut National des Sciences de l’Univers a Observatoire de la Côte d’Azur.
Pomalou rotací stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 303 kg má tvar kvádru o rozměrech 140x100x150 cm se dvěma panely sluneční baterie dodávajících 192 W (na konci aktivní životnosti).
Družice nese zařízení pro ověření principu ekvivalence tvořené dvěma shodnými válci a v každém z nich je zkušební válec; jeden válec je vyroben ze slitiny platiny a rhodia a druhý z titanu. Pohyb zkušebních válců je měřen elektrostatickým akcelerometrem.
Plánovaná aktivní životnost jsou minimálně 2 roky.
Parametry dráhy:
2016-04-25.18 98.23° 99.05 min 711 - 715 km

Události:
2016-04-19 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.
2016-04-25 21:02:13 UT: Vzlet.
2016-04-26 01:03 UT: Oddělení od bloku Fregat.
2016-025C
SSC 41458
OUFTI 1   (Orbital Utility for Telecommunication Innovations) Belgie
   
Technologická studentská družice.
Družici postavili a provozují studenti Université de Liège a vysokých škol z Province de Liège; základní modul FM430 dodala firma Texas Instruments.
Částečně stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x11 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících průměrně 3.1 W a dobíjejících lithium-polymerové baterie. Elektronika je umístěna na pěti deskách plošných spojů. Z tělesa družice se vysunují prutové antény o délce 50 a 17 cm. Komunikace s družicí probíhá na frekvencích 145 MHz (uplink) a 435 MHz (downlink). Ke stabilizaci družice na dráze se využívají permanentní magnety.
Družice nese:
- digitální amatérský vysílač (technologie D-STAR - Digital Smart Technologies for Amateur Radio) pro současný přenos hlasu a dat;
- experiment testující chování nových typů GaAs solárních článků firmy Azur Space Polar Power GmbH;
- experimentální jednotku PCDU (Power Control and Distribution Unit) od Thales Alenia Spece ETCA; sleduje se její provozní funkčnost.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně jeden rok.
Parametry dráhy:
2016-04-27.08 98.22° 95.95 min 442 - 687 km

Události:
2016-03-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-19 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.
2016-04-25 21:02:13 UT: Vzlet.
2016-025D
SSC 41459
e-st@r-2   (Educational Satellite @ Politecnico di Torino) Itálie
   
Technologická studentská družice.
Družici postavili na základě stavebnice firmy Pumpkin Inc. a provozují ji studenti Politecnico di Toino.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 1 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x11 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících 3 W. Stabilizaci družice zabezpečují magnetické cívky. Pořízená data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 2 GB.
Družice nese:
- experimentální systém tříosé orientace ADCS (Attitude Determination and Control Subsystem) postavený kolem mikroprocesoru ARM9;
- amatérský převaděč pracující na frekvenci 437.485 MHz.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně jeden rok.
Parametry dráhy:
2016-04-26.96 98.21° 95.95 min 442 - 687 km

Události:
2016-03-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-19 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.
2016-04-25 21:02:13 UT: Vzlet.
2016-025E
SSC 41460
AAUSAT-4   (Aalborg University Satellite) Itálie
   
Technologická studentská družice.
Družici postavili a provozují studenti Aalborg University.
Tříose stabilizovaná družice typu CubeSat o hmotnosti 0.8 kg má tvar krychle o rozměrech 10x10x11 cm s pěti stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících 3 W a dobíjejících Li-ion baterii s kapacitou 2.2 Ah. Stabilizační systém družice obsahuje devět magnetických cívek, magnetometr a gyroskop.
Družice nese aparaturu testující přenos dat ze stanic AIS (Automated Identifications System); současně lze přijímat stovky za vteřinu.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně půl roku.
Parametry dráhy:
2016-04-27.02 98.22° 95.95 min 442 - 687 km

Události:
2016-03-22 Družice byla dopravena na kosmodrom.
2016-04-19 Nosná raketa s družicemi byla vyvezena na startovní rampu.
2016-04-25 21:02:13 UT: Vzlet.
2016-025F
SSC 41461
adaptér ASAP-S   (Arianespace Structure for Auxiliary Payloads-Soyuz) ESA
   
Adaptér nesoucí vynášené družice.
Parametry dráhy:
2016-04-26.31 98.22° 95.99 min 442 - 691 km

Události:
2016-04-25 21:02:13 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-05-09       © Jan Sedláček