1994-006


1994-02-03, 12:10:00 UT; Cape Canaveral, LC-39A; Discovery, OV-103

1994-006A
SSC 22977
STS 60   (Space Transportation System) USA
Discovery F-18  
Spacehab 2  
Shuttle Mission 60  
Pilotovaný raketoplán.
Raketoplán pro NASA Office of Space Flight, Washington, postavila firma Rockwell International, Space Systems Group, Palmdale.
Družicový stupeň o hmotnosti 105 771 kg výr. č. OV-103 je dlouhý 37.2 m, vysoký 17.2 m a má křídla o rozpětí 23.8 m. Prostor pro posádku má objem 71.5 m3, trup tvoří nákladový prostor s rozměry 18.3x5.2x4.0 m uzavřený dvěma dveřmi, jež se po navedení na dráhu otevírají (na vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému). V nákladovém prostoru je dálkový manipulátor RMS (Remote Manipulator System) a nádrže s kyslíkem, vodíkem a tři palivové články o výkonu 7 kW. V zadní části stroje jsou tři motory SSME (Space Shuttle Main Engines) číslo 2012, 2032 a 2034, každý o tahu 2.1 MN. Povrch raketoplánu je pokryt dlaždicemi tepelné ochrany ze slinutého pěnového křemene.
Raketoplán v nákladovém prostoru nese:
- přetlakový modul Spacehab FU-2 o hmotnosti 4287 kg s experimenty o hmotnosti přibližně 1300 kg;
- zařízení SRE (Sample Return Experiment) pro sběr kosmického prachu;
- subsatelit WSF-01 (Wake Shield Facility) o hmotnosti 1683 kg - pro závadu v komunikačním systému nebyl uvolněn k samostatnému letu;
- mikrodružice ODERACS a BremSat - v průběhu mise vypuštěny k samostatnému letu;
- kanystry GAS (Get Away Specials), v nich probíhají technologické a materiálové experimenty.
Posádka:
Charles Frank Bolden NASA, USA 4. let
Kenneth Stanley Reightler NASA, USA 2. let
Nancy Jan Davisová NASA, USA 2. let
Ronald Mark Sega NASA, USA 1. let
Franklin Ramon Chang-Diaz NASA, USA 4. let
Sergej Konstantinovič Krikaljov RKA, Rusko 3. let

Parametry dráhy:
1994-02-03.54 56.99° 91.58 min 347 - 358 km
1994-02-10.56. 56.99° 91.62 min 349 - 358 km

Události:
1994-01-10 Raketoplán byl převezen na startovní rampu.
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet.
Po otevření dveří nákladového prostoru zahájili kosmonauti oživování Spacehabu.
1994-02-04 Kosmonauti připravovali družici WSF k vypuštění.
1994-02-05 16:00 UT: Družice WSF byla palubním manipulátorem vyzdvižena z lůžka v nákladovém prostoru; pro potíže se spojením ale nabyla uvolněna k samostatnému letu a vypuštění bylo odloženo.
1994-02-06 Bylo rozhodnuto, že družice WSF nebude vypuštěna a bude pouze vyzvednuta manipulátorem co nejvýše nad nákladový prostor raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Byly vypuštěny družice ODERACS.
19:23 UT: Pomocí pružinového mechanismu byla vypuštěna družice BremSat.
1994-01-10 Kosmonauti dokončili experimenty a připravovali raketoplán k návratu.
1994-01-11 ~18:00 UT: Zapálením motorů OMS byl zahájen sestupový manévr.
19:19:22 UT: Raketoplán dosedl na dráhu 15 letiště Kennedyho kosmického střediska na Floridě.
19:20:12 UT: Raketoplán se zastavil po dojezdu 2369 m; celková doba letu byla 8.30 dne.
1994-006B
SSC 22990
ODERACS A   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
   
Družice pro kalibraci radarů a optických sledovacích stanic; experiment připravilo středisko NASA Goddars Space Flight Center.
Družice o hmotnosti 4.25 kg má tvar koule o průměru 10.16 cm a je vyrobena z nerezové oceli. Družice nenese žádné vysílače ani žádnou aparaturu.
Parametry dráhy:
1994-02-09.73 57.00° 91.43 min 333 - 357 km
1994-08-01.11 56.98° 90.17 min 280 - 285 km
1994-10-02.87 56.95° 87.20 min 125 - 147 km

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1994-10-02 Přirozený zánik v atmosféře po 241 dni letu.
1994-006C
SSC 22991
ODERACS B   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
   
Družice pro kalibraci radarů a optických sledovacích stanic; experiment připravilo středisko NASA Goddars Space Flight Center.
Družice o hmotnosti 4.25 kg má tvar koule o průměru 10.16 cm a je vyrobena z nerezové oceli. Družice nenese žádné vysílače ani žádnou aparaturu.
Parametry dráhy:
1994-02-10.69 56.98° 91.47 min 335 - 358 km
1994-08-01.04 56.98° 90.20 min 282 - 287 km
1994-10-04.13 56.95° 87.40 min 143 - 149 km

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1994-10-04 Přirozený zánik v atmosféře po 243 dnech letu.
1994-006D
SSC 22992
ODERACS C   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
   
Družice pro kalibraci radarů a optických sledovacích stanic; experiment připravilo středisko NASA Goddars Space Flight Center.
Družice o hmotnosti 0.53 kg má tvar koule o průměru 5.08 cm a je vyrobena z nerezové oceli. Družice nenese žádné vysílače ani žádnou aparaturu.
Parametry dráhy:
1994-02-09 57.0° 91.4 min 333 - 357 km přibližné parametry

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1995-03-03 Pravděpodobný zánik v atmosféře po 393 dnech letu (1.08 roku).
1994-006E
SSC 22993
ODERACS D   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
   
Družice pro kalibraci radarů a optických sledovacích stanic; experiment připravilo středisko NASA Goddars Space Flight Center.
Družice o hmotnosti 0.53 kg má tvar koule o průměru 5.08 cm a je vyrobena z nerezové oceli. Družice nenese žádné vysílače ani žádnou aparaturu.
Parametry dráhy:
1994-02-09 57.0° 91.5 min 335 - 358 km přibližné parametry

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1995-02-06 Pravděpodobný zánik v atmosféře po 368 dnech letu.
1994-006F
SSC 22994
ODERACS E   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
   
Družice pro kalibraci radarů a optických sledovacích stanic; experiment připravilo středisko NASA Goddars Space Flight Center.
Družice o hmotnosti 5 kg má tvar koule o průměru 15.24 cm a je vyrobena z hliníkové slitiny s matovou úpravou povrchu. Družice nenese žádné vysílače ani žádnou aparaturu.
Parametry dráhy:
1994-02-11.39 56.99° 91.50 min 339 - 357 km
1994-08-01.15 56.98° 90.92 min 315 - 326 km
1995-03-02.82 56.96° 87.38 min 141 - 149 km

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1995-03-03 Přirozený zánik v atmosféře po 393 dnech letu (1.08 roku).
1994-006G
SSC 22995
ODERACS F   (Orbital Debris Radar Calibration Spheres) USA
   
Družice pro kalibraci radarů a optických sledovacích stanic; experiment připravilo středisko NASA Goddars Space Flight Center.
Družice o hmotnosti 5 kg má tvar koule o průměru 5.08 cm a je vyrobena z hliníkové slitiny s matovou úpravou povrchu. Družice nenese žádné vysílače ani žádnou aparaturu.
Parametry dráhy:
1994-02-11.20 56.98° 91.52 min 340 - 357 km
1994-08-01.15 56.98° 90.93 min 316 - 324 km
1995-02-24.75 56.96° 87.25 min 133 - 143 km

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 14:54 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1995-02-24 Přirozený zánik v atmosféře po 386 dnech letu (1.06 roku).
1994-006H
SSC 22998
BremSat   (Bremen Satellite) Německo
   
Vědecká družice.
Družici pro Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, Universität Bremen, Bremen, postavila firma OHB System GmbH, Bremen; většinu nákladů uhradila kosmická agentura DARA.
Rotací stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 63 kg má tvar dvanáctibokého hranolu o průměru 48 cm a výšce 52 cm s pláštěm osazeným články sluneční baterie dodávajících 30 W. Z tělesa družice se vysunují prutové antény.
Družice nese:
- detektor prachových částic;
- aparaturu pro měření koncentrace atomárního kyslíku;
- akcelerometr pro měření odporu atmosféry;
- přístroje pro měření tlaku a teploty vysoké atmosféry;
- experiment měřící tepelnou vodivost kapalin.
Předpokládaná aktivní životnost je 50 dní.
Parametry dráhy:
1994-02-09.81 56.99° 91.58 min 346 - 358 km
1994-08-02.13 56.99° 90.97 min 320 - 324 km
1995-02-12.08 56.97° 87.63 min 156 - 159 km

Události:
1994-02-03 12:10:00 UT: Vzlet v nákladovém prostoru raketoplánu.
1994-02-09 19:23 UT: Družice byla uvolněna k samostatnému letu.
1995-02-12 Přirozený zánik v atmosféře po 374 dnech letu (1.02 roku).
Poslední aktualizace: 2016-04-26       © Jan Sedláček