2015-049


2015-19-09, 23:01:14.331 UT; Taiyuan Satellite Launch Center, LC16; CZ-6, F1

  Hvězdičkou (*) označené údaje jsou předběžné a mohou se změnit!
*2015-049A
SSC *40899
Tiantuo-3   Čína
TT-3   (Tiantuo)
Luliang 1
Studentská technologická družice.
Družici postavil a provozuje tým z National University of Defense Technology.
Podrobnosti o družici nebyly zveřejněny.
Parametry dráhy:
2015-09-20.08 97.41° 93.74 min 392 - 523 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049B
SSC 40900
NUDT-PhoneSat   (National University of Defense Technology Phone Satellite) Čína
CAS 3I   (China Amateur Satellite)
Technologická družice.
Družici postavily a provozují National University of Defense Technology a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Pikodružice o hmotnosti 0.1 kg má tvar tenké destičky o rozměrech 9.8x9.8x0.7 cm; na dvou větších plochách jsou články sluneční baterie. Družice je postavena na základě technologie používané ve smartphonech.
Družice nese vysílač z mobilního telefonu.
Parametry dráhy:
2015-09-20.29 97.45° 95.15 min 516 - 536 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049C
SSC 40901
ZDP 2A   (Zhejiang Daxue Picosatellite 2A) Čína
Zheda Pixing 2A   (浙大皮星 2A)
ZP-2A (Zheda Pixing 2A)
Studentská technologická družice.
Družici postavilo a provozuje Microsat Research Center na Zhejiang University.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 12 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní Li-ion baterie. Orientační a stabilizační systém družice obsahuje tříosý magnetometr, tříosý gyroskop, šest analogových a jeden digitální detektor Slunce, silový setrvačník, tři magnetické cívky; poloha na dráze se s přesností 2 m určuje pomocí dvou přijímačů GPS. Družice je vybavena pohonným systémem se zásobou 318 g paliva.
Družice nese:
- systém pro mezidružicovou komunikaci v pásmu S (rychlost přenosu 8 kbps na vzdálenost do 5 km);
- akcelerometr pro ověření kalibračních algoritmů;
- experimentální pohonnou jednotku.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 měsíce.
Parametry dráhy:
2015-09-20.29 97.46° 95.17 min 517 - 536 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049D
SSC 40902
ZDP 2B   (Zhejiang Daxue Picosatellite 2B) Čína
Zheda Pixing 2B   (浙大皮星 2B)
ZP-2B (Zheda Pixing 2B)
Studentská technologická družice.
Družici postavilo Microsat Research Center na Zhejiang University.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 12 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie dobíjejícími palubní Li-ion baterie. Orientační a stabilizační systém družice obsahuje tříosý magnetometr, tříosý gyroskop, šest analogových a jeden digitální detektor Slunce, silový setrvačník, tři magnetické cívky; poloha na dráze se s přesností 2 m určuje pomocí dvou přijímačů GPS. Družice je vybavena pohonným systémem se zásobou 318 g paliva.
Družice nese:
- systém pro mezidružicovou komunikaci v pásmu S (rychlost přenosu 8 kbps na vzdálenost do 5 km);
- akcelerometr pro ověření kalibračních algoritmů;
- experimentální pohonnou jednotku.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 měsíce.
Parametry dráhy:
2015-09-20.29 97.45° 95.18 min 518 - 537 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049E
SSC 40903
XW 2A   (Xiwang 2A) Čína
希望   [ Xīwàng ]
CAS 3A   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavily a provozují China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, a CHINESE AMATEUR SATELLITE GROUP, Peking.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 25 kg má tvar krychle s délkou hrany 39.8 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Ke družici jsou připojeny dvě dceřiné družice (XW-2E a XW-2F), které se oddělují po navedení na samostatnou dráhu.
Družice nese: - radioamatérskou aparaturu s transpondéry U/V;
- aparaturu pro zkoumání atmosféry.
Parametry dráhy:
2015-09-20.29 97.46° 95.19 min 519 - 536 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049F
SSC 40904
Kaituo 1A   Čína
开拓一号A   [Kāità yī hào A]
XY-2   (Xinjishu Yanzheng-2)
Technologická družice.
Družici postavila firma China Aerospace Science and Technology Corporation.
Družice o hmotnosti 130 kg má nepravidelný tvar s panely sluneční baterie.
Družice nese experimentální elektrické motory (elektrický LHT-100 a magnetoelektrický Hall).
Parametry dráhy:
2015-09-20.29 97.46° 95.19 min 519 - 537 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
*2015-049G
SSC *40905
Naxing 2   Čína
NS-2   (Nano Satellite)
Technologická družice.
Družici postavili studenti Tsinghua University.
Družice o hmotnosti asi 20 kg je určena pro testování komponentů družic. Elektrickou energii dodávají články sluneční baterie.
Družice nese dva subsatelity (Zijing 1 a Zijing 2), které se oddělují po dosažení pracovní dráhy.
Parametry dráhy:
2015-09-20.35 97.45° 95.24 min 520 - 541 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049H
SSC 40906
XW 2C   (Xiwang 2C) Čína
希望   [ Xīwàng ]
CAS 3C   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavily a provozují China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 10 kg má tvar krychle s délkou hrany 24.6 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese radioamatérskou aparaturu s transpondéry U/V.
Parametry dráhy:
2015-09-20.35 97.45° 95.23 min 520 - 540 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049J
SSC 40907
XW 2D   (Xiwang 2D) Čína
希望   [ Xīwàng ]
CAS 3D   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavily a provozují China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 10 kg má tvar krychle s délkou hrany 24.6 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese radioamatérskou aparaturu s transpondéry U/V.
Parametry dráhy:
2015-09-20.35 97.46° 95.23 min 520 - 539 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049K
SSC 40908
LilacSat 2   Čína
CAS 3H   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavili a provozují studenti Harbin Institute of Technology.
Stabilizovaná družice o hmotnosti 11 kg má tvar krychle s délkou hrany 20 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie. Ze stěny směřijící k Zemi vycházejí čtyři prutové antény a objektiv kamery.
Družice nese:
- amatérskou vysílačku pracující v pásmu 145.8/437.2 MHz;
- multipásmový přijímač pro příjem a dekódování signálů;
- platformu pro testování software;
- kameru pro snímkování v infračervené oblasti spektra.
Plánovaná aktivní životnost je 6 měsíců.
Parametry dráhy:
2015-09-21.00 97.47° 95.26 min 521 - 542 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049L
SSC 40909
XW 2E   (Xiwang 2E) Čína
希望   [ Xīwàng ]
CAS 3E   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavily a provozují China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Družice o hmotnosti asi 1.5 kg má tvar krychle s délkou hrany 11.6 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Ze dvou protilehlých stěn vyčnívají výsuvné prutové antény. Během vzletu a navedení na dráhu je součástí družice XW-2A a odděluje se po dosažení samostatné dráhy.
Družice nese radioamatérskou aparaturu s transpondéry U/V.
Parametry dráhy:
2015-09-21.00 97.46° 95.21 min 520 - 538 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049M
SSC 40910
XW 2F   (Xiwang 2E) Čína
希望   [ Xīwàng ]
CAS 3F   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavily a provozují China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Družice o hmotnosti asi 1.5 kg má tvar krychle s délkou hrany 11.6 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie. Ze dvou protilehlých stěn vyčnívají výsuvné prutové antény. Během vzletu a navedení na dráhu je součástí družice XW-2A a odděluje se po dosažení samostatné dráhy.
Družice nese radioamatérskou aparaturu s transpondéry U/V.
Parametry dráhy:
2015-09-22.79 97.46° 95.24 min 520 - 541 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049N
SSC 40911
XW 2B   (Xiwang 2B) Čína
希望   [ Xīwàng ]
CAS 3B   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská družice.
Družici postavily a provozují China Space Dong Fang Hong Satellite Co. Ltd., Peking, a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti asi 10 kg má tvar krychle s délkou hrany 24.6 cm se stěnami částečně pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese radioamatérskou aparaturu s transpondéry U/V.
Parametry dráhy:
2015-09-22.80 97.46° 95.23 min 520 - 540 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049P
SSC 40912
Kaituo 1B   Čína
开拓一号B   [Kāità yī hào B]
DCBB  
CAS 3G   (China Amateur Satellite)
Radioamatérská technologická družice.
Družici postavily a provozují Shenzhen Aerospace DongFangHong HIT Satellite Ltd. a Chinese Amateur Satellite Group, Peking.
Družice o hmotnosti asi 2 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu o rozměrech 10x10x20 cm se stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese aparaturu využívanou při vzdělávání, k technologickým zkouškám a pro radioamatérské vysílání.
Parametry dráhy:
2015-09-22.80 97.46° 95.14 min 514 - 536 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
2015-049Q
SSC 40913
horní stupeň rakety   Čína
 
Parametry dráhy:
2015-09-22.80 97.46° 95.15 min 516 - 536 km

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Zijing 1   Čína
 
Technologická družice.
Družici postavili studenti Tsinghua University.
Družice má hmotnosti 0.234 kg a během navádění na oběžnou dráhu je součástí satelitu Naxing 2. Družice bude testovat mezidružicovou komunikaci s družicí Zijing 2.
Družice nese mikrokameru a magnetometry.
Parametry dráhy:

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Zijing 2   Čína
 
Technologická družice.
Družici postavili studenti Tsinghua University a Xidian University.
Družice má hmotnosti 0.173 kg a během navádění na oběžnou dráhu je součástí satelitu Naxing 2. Družice bude testovat mezidružicovou komunikaci s družicí Zijing 1.
Družice nese elektronické desky pro ověření vlivu kosmického prostředí na jejich funkci.
Parametry dráhy:

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Xingchen 1   Čína
 
Technologická družice.
Družici byla postavena na National University of Defense Technology.
Družice o hmotnosti asi 0.1 kg má velikost 9.9x9.8x0.7#nbsp;cm na větších stranách jsou články sluneční baterie.
Družice nese přijímač pro příjem automatických signálů námořních lodí (systém AIS) a letadel.
Parametry dráhy:

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Xingchen 2   Čína
 
Technologická družice.
Družici byla postavena na National University of Defense Technology.
Družice o hmotnosti asi 0.1 kg má velikost 9.9x9.8x0.7#nbsp;cm na větších stranách jsou články sluneční baterie.
Družice nese přijímač pro příjem automatických signálů námořních lodí (systém AIS) a letadel.
Parametry dráhy:

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Xingchen 3   Čína
 
Technologická družice.
Družici byla postavena na National University of Defense Technology.
Družice o hmotnosti asi 0.1 kg má velikost 9.9x9.8x0.7#nbsp;cm na větších stranách jsou články sluneční baterie.
Družice nese přijímač pro příjem automatických signálů námořních lodí (systém AIS) a letadel.
Parametry dráhy:

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Xingchen 4   Čína
 
Technologická družice.
Družici byla postavena na National University of Defense Technology.
Družice o hmotnosti asi 0.1 kg má velikost 9.9x9.8x0.7#nbsp;cm na větších stranách jsou články sluneční baterie.
Družice nese přijímač pro příjem automatických signálů námořních lodí (systém AIS) a letadel.
Parametry dráhy:

Události:
2015-19-09 23:01:14 UT: Vzlet.
Prameny informací:
  http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/lilacsat.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cas-3h.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/zdps-2.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cas-3a.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cas-3b.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cas-3e.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cas-3g.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cas-3i.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/xingchen-1.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ns-2.htm
  http://space.skyrocket.de/doc_sdat/zj-1.htm
  http://amsat-uk.org/tag/xw-2/
  http://www.arrl.org/news/view/chinese-amateur-radio-satellite-launch-now-scheduled-for-september-18
  http://news.xinhuanet.com/english/2015-09/20/c_134641375.htm
  http://www.nasaspaceflight.com/2015/09/china-debut-launch-long-march-6/
  https://www.space-track.org/
Poslední aktualizace: 2015-10-15       © Jan Sedláček