1997-025


1997-05-20, 22:39 UT; Cape Canaveral, LC-17A; Delta 7925, D242

1997-025A
SSC 24808
Thor 2A   Norsko
Thor 2  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Telenor Satellite Services A/S, Oslo, postavila americká firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě typu HS-376HP.
Rotací stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1467 kg (prázdná 646 kg) má na dráze tvar dvou souosých válců s průměry 216 a 270 cm a o celkové délce 720 cm s pláštěm pokrytým články sluneční baterie dodávajících 1.4 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících palubní NiH2 baterii. Osmiboká anténa o průměru asi 200 cm je umístěna na protirotující plošině. Družice je vybavena pohonnou jednotkou pro dosažení pracovní polohy s mootrem Star 30B a čtyřmi motory na hydrazin s tahem po 22 N pro korekce dráhy.
Družice nese 15 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 0.8° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
1997-05-21.46 19.72° 666.32 min 1313 - 36471 km
1997-05-24.42 0.87° 1359.98 min 31808 - 36758 km
1997-05-26.61 0.02° 1417.82 min 35062 - 35794 km
1997-06-11.20 0.05° 1436.12 min 35780 - 35793 km nad 0.8° z.d.
2002-01-02.74 0.06° 1436.06 min 35776 - 35796 km nad 0.8° z.d.
2007-01-02.26 0.04° 1436.09 min 35775 - 35798 km nad 0.8° z.d.
2011-07-03. 2.88° 1436.10 min 35782 - 35791 km nad 23.2° v.d.
2012-01-04.83 3.29° 1436.07 min 35784 - 35788 km nad 23.3° v.d.
2013-01-31.26 3.88° 1454.98 min 36139 - 36172 km

Události:
1997-05-11 Plánovaný start byl odložen pro potřebu dodatečných testů řízení druhého stupně.
1997-05-18 Plánovaný start byl odložen pro technické potíže.
1997-05-19 Vzhledem k nepříznivému počasí byl start odložen o jeden den.
1997-05-20 22:39 UT: Vzlet.
23:54 UT: Oddělení od horního stupně nosné rakety.
2008 Družice byla vyřazena z operačního provozu společnosti Telenor a pronajata společnosti SES s pracovní polohou nad 23° v.d.
2013-01-10 Družice byla přesunuta na odkládací dráhu.
1997-025B
SSC 24809
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
1997-05-21.37 26.30° 108.47 min 648 - 1663 km
2002-01-01.68 26.30° 108.38 min 647 - 1657 km
2007-01-01.20 26.30° 108.33 min 645 - 1654 km
2012-01-01.20 26.30° 108.31 min 645 - 1652 km

Události:
1997-05-20 22:39 UT: Vzlet.
1997-025C
SSC 24810
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
1997-05-21.46 19.59° 667.72 min 1275 - 36580 km
2002-01-05.20 19.37° 666.34 min 1333 - 36453 km
2007-01-04.35 19.40° 666.33 min 1365 - 36421 km
2012-01-01.07 19.63° 666.32 min 1343 - 36442 km

Události:
1997-05-20 22:39 UT: Vzlet.
23:54 UT: Oddělení družice.
Poslední aktualizace: 2015-09-22       © Jan Sedláček