1999-023


1999-04-30, 16:30 UT; Cape Canaveral, SLC-40; Titan 4B/Centaur-T, B-32

1999-023A
SSC 25724
USA 143   USA
Milstar-2 F1   (Military Strategic and Tactical Relay)
Milstar 3   (Military Strategic and Tactical Relay)
DFS-3m   (Development Flight Satellite)
Stacionární telekomunikační družice; po poruše horního stupně zůstala na nízké dráze.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co. (LMMS), Sunnyvale; komunikační vybavení dodala firma TRW Space and Electronics Group.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4500 kg má nepravidelný tvar (užitečné zatížení ve třech samostatných boxech je umístěno na podpěrném rámu), po rozvinutí na dráze je celková délka družice 47 m a rozpětí, kromě slunečních panelů, 15 m; k centrální části družice jsou připojeny dva panely sluneční baterie o rozpětí asi 34 m dodávající maximálně 8 kW. Komunikace probíhá prostřednictvím 23 antén; data se přenášejí rychlostí 74 bit/s nebo 2.4 kbit/s v pásmu UHF (systém LDR), anebo 4.8 kbit/s nebo 1.54 Mbit/s v pásmech EHF a SHF (systém MDR). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonnou jednotkou se dvěma motory Marquard R-4D-12.
Družice nese transpondéry pro pásma EHF (extremely high frequency), UHF (ultrahigh frequency) a SHF (super-high frequency).
Plánovaná poloha na dráze byla nad 55° z.d.; předpokládaná aktivní životnost byla 10 roků.
Parametry dráhy:
1999-06-08.15 28.20° 153.62 min 1095 - 5152 km
2009-06-01.17 28.23° 153.60 min 1098 - 5147 km

Události:
1999-04-30 16:30 UT: Vzlet.
Horní stupeň rakety se nepodařilo zažehnout ke třetímu hoření.
~19:00 UT: Družice se na nízké dráze oddělila od horního stupně rakety; zásoba paliva nestačí pro dosažení plánované stacionární dráhy.
1999-05-04 Družice byla prohlášena za ztracenou.
1999-05-12 Po vyčerpání všech zásob paliva byla družice vypojena.
1999-023B
SSC 25725
horní stupeň rakety   USA
Centaur  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 2000 kg má délku 890 cm a vnější průměr 400 cm.
Parametry dráhy:
1999-05-24.39 28.29° 148.95 min 696 - 5164 km podle amatérských vizuálních pozorování

Události:
1999-04-30 16:30 UT: Vzlet.
Nepodařil se třetí zážeh motoru.
~19:00 UT: Oddělení družice na nízké dráze.
Poslední aktualizace: 2015-04-10       © Jan Sedláček