1999-022


1999-04-28, 20:28:59.934 UT; Kapustin Jar, PU-107; Kosmos-3M

1999-022A
SSC 25721
ABRIXAS   (A Broadband Imaging X-ray All-sky Survey) Německo
 
Astronomická družice.
Družici pro Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Kolín nad Rýnem, postavila firma Orbital- und Hydrotechnologie Bremen - System (OHB-System AG), Brémy, ve spolupráci s Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, Brémy.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 550 kg (vlastní hmotnost 470 kg) má nepravidelný tvar o vnějších rozměrech 180x120x250 cm s panelem sluneční baterie dodávajícím maximálně 200 W. Na výklopném nosníku je umístěn tříosý magnetometr. Orientační systém obsahuje silový setrvačník, tři magnetické cívky, dva sledovače hvězd a dva senzory Slunce; poloha na dráze se určuje podle signálů GPS. Získaná data se ukládají do palubní paměti s kapacitou 64 Mbyte a předávají se na Zemi v pásmu S rychlostí 1 Mbit/s.
Družice nese rentgenový optický systém chlazený na -80°C sestávající ze sedmi stejných dalekohledů Wolter I s ohniskovou vzdáleností 160 cm pro detekci záření o energiích od 0.5 do 10 keV.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
1999-04-28.97 48.44° 96.23 min 554 - 603 km
2004-01-01.29 48.44° 95.01 min 503 - 535 km
2009-01-01.20 48.44° 94.73 min 491 - 520 km
2014-01-01.42 48.46° 93.93 min 454 - 479 km

Události:
1999-04-28 20:29:00 UT: Vzlet.
21:30 UT: Družice se oddělila od horního stupně nosné rakety.
1999-04-29 Byla zjištěna závada na palubních akumulátorech; energii dodávala pouze nouzová chemická baterie.
1999-05-01 Družice se pro nedostatek energie odmlčela.
1999-07-01 Družice byla prohlášena za ztracenou.
1999-022B
SSC 25722
MegSat-0   (Meggiorin Satellite) Itálie
MegSat  
Technologická komunikační družice.
Družici postavila a provozuje firma MegSat Space Div., Brescia, dceřiná společnost Meggiorin S.p.A.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 34 kg má tvar kvádru o rozměrech 43.5x40.5x55 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících maximálně 35 W. Data se přenášejí na Zemi rychlostí 65 kbit/s.
Družice nese:
- experimentální telekomunikační systém pro pásma VHF - UHF;
- zařízení pro dálkový odečet měřidel plynu, elektřiny a vody;
- malou kameru pro snímkování zemského povrchu.
Parametry dráhy:
1999-04-29.04 48.44° 96.18 min 548 - 603 km
2002-01-10.14 48.44° 94.71 min 486 - 523 km
2003-11-03.88 48.39° 88.15 min 175 - 185 km

Události:
1999-04-28 20:29:00 UT: Vzlet.
1999-červen Na družice byly dokončeny provozní zkoušky.
2003-11-04 Přirozený zánik v atmosféře po 1650 dnech letu (4.52 roku).
1999-022C
SSC 25723
horní stupeň rakety   Rusko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1434  je dlouhé 421  s maximálním průměrem 320 cm.
Parametry dráhy:
1999-04-29.04 48.44° 96.28 min 558 - 603 km
2004-01-01.94 48.44° 95.24 min 511 - 549 km
2009-01-01.92 48.39° 94.99 min 503 - 533 km
2014-01-01.01 48.43° 94.30 min 471 - 498 km

Události:
1999-04-28 20:29:00 UT: Vzlet.
21:30 UT: Oddělení družice ABRIXAS.
Poslední aktualizace: 2015-04-13       © Jan Sedláček