2000-017


2000-03-25, 20:34:43 UT; Vandenberg AFB, SLC-2W; Delta 7326-9.5 ELV, 277

2000-017A
SSC 26113
IMAGE   (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) USA
MIDEX-1   (Medium-class Explorer)
Explorer 78  
Vědecká družice pro výzkum magnetosféry.
Družici pro NASA (provoz zajišťuje Goddard Space Flight Center) postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Corporation, Sunnavyle.
Rotací stabilizovaná družice (0.7 ot/min) o startovní hmotnosti 494 kg hmotnosti  kg má tvar osmibokého hranolu o průměru 225 cm a výšce 143 cm s bočními stěnami a částečně i podstavami pokrytými články sluneční baterie dodávajícími maximálně 380 W a dobíjejícími palubní NiCd baterii s kapacitou 21 Ah. Z podstav tělesa vychází rozkládací anténa o celkové délce 20 m, v rovině kolmé na osu rotace se rozvinují čtyři drátové antény s délkou asi 250 m. Stabilizační systém obsahuje magnetické cívky, sledovač hvězd, senzor Slunce a tříosý magnetometr. Komunikace s družicí probíhá v pásmu S; získaná data se ukládají do paměti s kapacitou 128 MB a na Zemi přenášejí rychlostí až 2.28 Mbit/s nebo sekundárním systémem v reálném čase rychlostí 44 kbit/s.
Družice nese vybavení o hmotnosti 209.9 kg:
- aparaturu FUV SI (Far Ultraviolet Spectrografic Imager) a FUV WIC (Far Ultraviolet Wideband Imaging Camera) pro studium magnetosféry v oblasti ultrafialového záření 120 až 180 nm, připravila Univerzita v Berkeley;
- aparaturu RPI (Radio Plasma Imager) pro sledování struktury plazmatu, připravily Able Engineering Corp., University of Paris Meudo a Univerity of Massachusetts Lowell;
- aparaturu HENA (High Energy Neutral Atom Imager) pro sledování částic s vysokými energiemi, připravila Applied Physic Laboratory;
- aparaturu MENA (Medium Energy Neutral Atom Imager) pro sledování částic se středními energiemi, připravil Southwest Research Institute;
- aparaturu LENA (Low Energy Neutral Atom Imager) pro sledování částic s nízkými energiemi, připravilo Goddard Space Flight Center;
- kameru EUV (Extreme Ultraviolet Imager) pro měření rozložení ionizovaného hélia v magnetosféře, připravila University of Arizona.
Předpokládaná minimální aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2000-03-25.90 89.93° 858.98 min 994 - 46115 km
2000-06-17.14 89.71° 856.21 min 1161 - 45820 km
2005-01-01.10 89.88° 853.90 min 1339 - 45534 km
2010-01-01.54 91.30° 853.90 min 1653 - 45220 km
2015-01-02.48 93.22° 853.87 min 1572 - 45300 km

Události:
2000-03-25 20:34:43 UT: Vzlet.
21:30 UT: Byla dosažena plánovaná dráha.
21:35 UT: Oddělení družice od horního stupně nosné rakety.
2000-červen Družice zahájila vědecký program.
2005-prosinec Družice ukončila vědecký program.
2000-017B
SSC 26114
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg je dlouhé 588 cm s vnějším průměrem 244 cm.
Parametry dráhy:
2000-03-25.90 93.91° 97.18 min 179 - 1068 km
2000-04-30.91 91.31° 92.82 min 178 -   647 km
2000-05-17.22 91.28° 87.48 min 125 -   174 km

Události:
2000-03-25 20:34:43 UT: Vzlet.
2000-05-17 ~08:24 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 52.5 dne letu.
2000-017C
SSC 26115
třetí stupeň rakety   USA
 
Třetí stupeň nosné rakety vybavený motorem Star 37FM; válcové těleso o hmotnosti asi 80 kg je dlouhé 168 cm s vnějším průměrem 93 cm.
Parametry dráhy:
2000-03-26.49 89.92° 853.95 min 990 - 45885 km
2005-01-01.53 89.89° 856.15 min 1330 - 45648 km
2010-01-01.45 91.30° 856.14 min 1646 - 45331 km
2015-01-01.80 93.22° 856.08 min 1585 - 45390 km

Události:
2000-03-25 20:34:43 UT: Vzlet.
21:35 UT: Oddělení družice.
2000-017D
SSC 28548
fragment rakety   USA
 
Fragment byl katalogizovaný v únoru 2005.
Parametry dráhy:
2005-02-13.36 89.87° 853.99 min 1405 - 45472 km
2008-02-11.41 92.04° 854.02 min 604 - 46274 km
2014-06-11.94 93.00° 853.68 min 1736 - 45127 km

Události:
2000-03-25 20:34:43 UT: Vzlet.
2000-017E
SSC 28549
fragment rakety   USA
 
Fragment byl katalogizovaný v únoru 2005.
Parametry dráhy:
2005-02-12.93 89.73° 851.54 min 1362 - 45401 km
2007-12-24.41 92.19° 851.66 min 631 - 46138 km
2012-04-07.91 92.89° 853.41 min 694 - 46157 km

Události:
2000-03-25 20:34:43 UT: Vzlet.
2000-017F
SSC 29041
fragment rakety   USA
 
Fragment byl katalogizovaný v dubnu 2006.
Parametry dráhy:
2006-03-31.80 89.93° 852.50 min 1692 - 45116 km
2008-05-20.16 91.87° 852.47 min 717 - 46090 km

Události:
2000-03-25 20:34:43 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-01-17       © Jan Sedláček