2000-016


2000-03-21, 23:28:19 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G, V-128

2000-016A
SSC 26107
AsiaStar   USA
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro operátora WorldSpace Satellite Radio (1worldspace), Silver Spring, postavily firmy Alcatel SpaceIndustries, Cannes, a Matra Marconi Space, Vélizy, na základě platformy Eurostar E2000+.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2777 kg (prázdná 1530 kg) má tvar kvádru o rozměrech 170x260x300 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 28 m dodávajících 5.6 kW (na konci aktivní životnosti). Pro dosažení pracovní dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem Marquard R-4D.
Družice nese tři transpondéry pro pásmo L.
Plánovaná poloha na dráze je nad 105° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.
Parametry dráhy:
2000-03-22.15 6.99° 636.55 min 586 - 35682 km
2000-03-24.73 2.42° 856.60 min 11338 - 35660 km
2000-04-05.77 0.07° 1436.10 min 35782 - 35790 km nad 105.0° v.d.
2005-01-03.21 0.03° 1436.15 min 35773 - 35802 km nad 105.0° v.d.
2010-01-01.62 0.02° 1436.13 min 35771 - 35803 km nad 105.0° v.d.
2015-01-02.33 0.06° 1436.08 min 35767 - 35806 km nad 104.9° v.d.

Události:
2000-03-21 23:28:19 UT: Vzlet.
23:56:34 UT: Oddělení družice od horního stupně.
2009-12-31 Na základě podmínek konkurzu společnost WorldSpace oficiálně ukončila vysílání z družice.
2000-016B
SSC 26108
Insat-3B   (Indian National Satellite) Indie
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici postavila a provozuje Indian Space Research Organization (ISRO), Bangalore, na základě typu I-2K.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2070 kg (prázdná asi 970 kg) má tvar kvádru o rozměrech 193x170x165 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 14.7 m dodávajících 1.7 kW a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 24 Ah. Stabilizační a orientační systém obsahují silové setrvačníky, senzory Země a Slunce, inerciální plošinu a magnetické cívky. Vysílání probíhá prostřednictvím tří pevných a dvou výklopných parabolických antén. Pro dosažení pracovní dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem LAM (Liquid Apogee Motor) o tahu 440 N pracujícím s monomethylhydrazinem a směsí oxidů dusíku.
Družice nese 12 transpondérů pro pásmo C, 5 transpondérů pro pásmo Ku a jeden transpondér pro pásmo S.
Plánovaná poloha na dráze je nad 105° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
2000-03-22.11 7.01° 637.77 min 568 - 35762 km
2000-03-23.13 2.03° 930.45 min 14690 - 35695 km
2000-03-24.41 0.25° 1337.62 min 32011 - 35660 km
2000-04-07.83 0.01° 1436.02 min 35748 - 35821 km nad 83.0° v.d.
2005-01-01.93 0.06° 1436.11 min 35757 - 35816 km nad 83.0° v.d.
2010-01-02.62 0.03° 1436.11 min 35762 - 35812 km nad 82.9° v.d.
2011-03-01.62 0.58° 1444.88 min 35938 - 35978 km
2015-01-02.08 2.56° 1445.01 min 35940 - 35982 km

Události:
2000-03-21 23:28:19 UT: Vzlet.
2000-03-22 00:03 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2011-únor Družice byla navedena na odkládací dráhu.
2000-016C
SSC 26109
adaptér Sylda   (Système de Lancement Double Ariane) Francie
 
Adaptér umožňující současné vynesení dvou družic. Těleso o hmotnosti asi 900 kg má tvar na jednom konci uzavřeného dutého válce o délce 490 cm s vnějším průměrem 456 cm.
Parametry dráhy:
2000-03-22.22 7.04° 636.20 min 575 - 35674 km
2005-01-03.34 7.22° 635.24 min 556 - 35644 km
2010-01-01.25 6.87° 634.94 min 581 - 35605 km
2015-01-01.69 6.74° 633.96 min 593 - 35543 km

Události:
2000-03-21 23:28:19 UT: Vzlet.
23:59:49 UT: Oddělení adaptéru od horního stupně rakety.
2000-016D
SSC 26110
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety; těleso o hmotnosti 1190 kg má tvar válce s kuželovým nástavcem a kulovými nádržemi, je dlouhé 330 cm s vnějším průměrem 394 cm.
Parametry dráhy:
2000-03-25.90 7.04° 634.58 min 615 - 35551 km
2005-01-01.42 7.05° 633.92 min 713 - 35420 km
2010-01-01.36 6.57° 633.91 min 763 - 35369 km
2015-01-01.00 6.49° 633.87 min 708 - 35423 km

Události:
2000-03-21 23:28:19 UT: Vzlet.
23:56:34 UT: Oddělení družice AsiaStar.
23:59:49 UT: Oddělení adaptéru Sylda.
2000-03-22 00:03 UT: Oddělení družice Insat-3B.
Poslední aktualizace: 2015-01-19       © Jan Sedláček