2000-072


2000-11-16, 01:07:07 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-3; Ariane 5G, V-135/L-507

2000-072A
SSC 26608
Intelsat 1R   (International Telecommunication Satellite) Intelsat
IS-1R   (Intelsat 1R)
PanAmSat 1R   (Pan American Satellite 1R)   do února 2007
PAS 1R   (Pan American Satellite 1R)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Pan American Satellite, Inc., Wilton postavila firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach na základě typu HS-702.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4793 kg (prázdná 3053 kg) má tvar kvádru o rozměrech 620x350x330 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 40.95 m dodávajících 13.4 kW (na konci plánované aktivní životnosti). Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena pohonnou jednotkou s motorem R-4D s tahem 440 N, pro korekce dráhy jsou k dispozici 4 iontové motorky XIPS-25 s tahem po 0.17 N.
Družice nese 36 transpondérů pro pásmo Ku a 36 transpondérů pro pásmo C.
Plánovaná poloha na dráze je nad 45° z.d., předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2000-11-16.05 6.47° 710.12 min 623 - 39353 km
2000-11-19.76 3.16° 840.42 min 5486 - 39060 km
2000-11-22.80 1.04° 1137.92 min 20367 - 39086 km
2000-11-26.00 0.19° 1413.18 min 31593 - 39080 km
2000-12-19.93 0.14° 1435.37 min 34321 - 37223 km
2001-01-19.21 0.06° 1436.10 min 35779 - 35793 km nad 62.1° z.d.
2005-01-01.05 0.03° 1436.11 min 35786 - 35788 km nad 45.0° z.d.
2010-01-01.70 0.17° 1436.07 min 35786 - 35787 km nad 50.1° z.d.
2015-01-01.16 0.05° 1436.10 min 35783 - 35791 km nad 50.0° z.d.

Události:
2000-11-16 01:07:07 UT: Vzlet.
01:36 UT: Družice se oddělila na přechodové dráze.
2006-07-03 Družice přešla z majetku PanAmSat na Intelsat, Ltd., Pembroke.
2007-02-01 Družice byla přejmenována na Intelsat 1R.
2009-12-22 Družice dokončila přesun nad 50° z.d.
2000-072B
SSC 26609
Amsat Oscar 40   (Amateur Satellite Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) Německo
AO-40   (Amsat Oscar 40)
Amsat Phase 3D  
Oscar 40   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Amatérská telekomunikační družice.
Družici postavila a provozuje ji Amsat (Amateur Radio Satellites) Deutschland.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 630 kg (prázdná 397 kg) má tvar kvádru o rozměrech 223x223x68 cm s připojenými panely sluneční baterie dodávajících 620 kW. Pro korekce dráhy je družice vybavena motorem s tahem 400 N.
Družice nese:
- 5 přijímačů a 8 vysílačů pro retranslaci amatérského vysílání;
- TV kameru pro snímkování zemského povrchu v infračerveném pásmu.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.
Parametry dráhy:
2000-11-18.28 6.44° 707.87 min 610 - 39254 km
2000-12-11.67 6.42° 1146.47 min 557 - 59257 km
2000-12-28.43 6.04° 1134.90 min 344 - 58981 km
2006-01-02.97 7.39° 1146.63 min 1194 - 58627 km
2010-05-13.00 9.91° 1146.67 min 1003 - 58820 km
2015-01-01.04 8.84° 1146.62 min 1093 - 58729 km

Události:
2000-11-16 01:07:07 UT: Vzlet.
01:42 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
2004-01-27 Na družici došlo k poruše v energetickém systému; družice se poté odmlčela.
2000-072C
SSC 26610
STRV 1C   (Space Technology Research Vehicle) Velká Británie
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje ji Defence Evaluation and Research Agency (DERA), Farnborough; na projektu spolupracovaly ESA, USAF, Ballistic Missile Defense Organization a kanadská vědecká pracoviště.
Rotací stabilizovaná (10 ot./min) družice o vzletové hmotnosti 104 kg (aparatura 25 kg) má tvar krychle s délkou strany 70 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávající průměrně 65 W a dobíjející palubní Li-ion baterie. Data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 2 Mbite a na Zemi jsou předávána v pásmu S rychlostí do 10 kbit/s. Rotace je kontrolována magnetickými cívkami a tryskami na chladný plyn.
Družice nese:
- přístroj AOE-2 (Atomic Oxygen Experiment) k testování senzorů opatřených filmem s oxidem zinečnatým;
- detektor CDMS (Cosmic Debris and Micrometeoroid Senssor) pro sledování dopadů fragmentů kosmického smetí a mikrometeoroidů;
- aparaturu CEASE (Compact Environmental Anomaly Sensor Experiment) pro sledování životního prostředí;
- aparaturu CREDO-II (Cosmic Radiation Environment and Dosimetry Experiment) pro měření kosmického záření;
- přístroj DDM (Deep Dose Monitor) pro měření kosmického záření ve vztahu k různým odstíněním;
- experiment GAGE (GPS At GEO Experiment) pro sledování dostupnosti signálů GPS v různých výškách;
- experiment GFSE (Gas Flow Sensor Experiment) testující průtok plynů u malých motorků;
- experiment LCE (Linear Concentrator Experiment) pro sledování účinnosti slunečních článků;
- zařízení SCTE (Solar Cell Technology Experiment) pro testování různých typů slunečních článků;
- zařízení MTB (Microwave Test Bed) pro testování mikrovlnných technologií;
- detektor PM (Proton Monitor) pro měření vysoceenergetických protonů;
- experiment SMX-1 (Sparc Microprocessor Experiment) pro testování čipů v průběhu kosmického letu;
- aparaturu SREM (Standard Radiation Environment Monitor) pro měření radiace podél letové dráhy.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2000-11-18.29 6.43° 708.39 min 614 - 39276 km
2000-12-13.77 6.33° 720.12 min 681 - 39790 km
2001-01-07.75 6.23° 707.89 min 606 - 39260 km
2005-01-07.98 6.47° 707.78 min 671 - 39190 km
2010-01-17.41 6.15° 707.76 min 610 - 39249 km
2015-01-02.91 7.03° 707.65 min 592 - 39262 km

Události:
2000-11-16 01:07:07 UT: Vzlet.
01:41 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
2000-11-30 Po úvodním testování a pokusném provozu vznikla poruch na vysílači předávajícím data.
2001-červen Družice byla prohlášena za ztracenou.
2000-072D
SSC 26611
STRV 1D   (Space Technology Research Vehicle) Velká Británie
 
Technologická družice.
Družici postavila a provozuje ji Defence Evaluation and Research Agency (DERA), Farnborough; na projektu spolupracovaly ESA, USAF, Ballistic Missile Defense Organization a kanadská vědecká pracoviště.
Rotací stabilizovaná (10 ot./min) družice o vzletové hmotnosti 102 kg má tvar krychle s délkou strany 70 cm s bočními stěnami opatřenými články sluneční baterie dodávající průměrně 65 W a dobíjející palubní Li-ion baterie. Data jsou ukládána do palubní paměti s kapacitou 2 Mbite a na Zemi jsou předávána v pásmu S rychlostí do 10 kbit/s. Rotace je kontrolována magnetickými cívkami a tryskami na chladný plyn.
Družice nese:
- přístroj CERTO/PLUS (Coherent EM Radio Tomography & Profiling the Limb with UV Sensors) k mapování elektronové hustoty ionosféry;
- experiment ECSE (Encrypted CCSDS Space Experiment) pro testování šifrování a bezpečné komunikace;
- infračervenou kameru QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector) pro sledování okolního prostředí;
- detektor SAS (Satellite Attitude Sensor) pro ověření nového typu infračerveného senzoru;
- zařízení SCL (Spacecraft Command Language) pro sledování systémů družice;
- snímače BEPT (Bradford Engineering Pressure Transducer) pro sledování tlaku plynu v tryskách pro řízení polohy;
- experiment zaměřený na sledování funkce Li-ion baterií.
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
2000-11-20.14 6.42° 708.39 min 615 - 39275 km
2001-01-18.55 6.19° 709.63 min 603 - 39348 km
2005-01-09.54 6.45° 708.28 min 670 - 39215 km
2010-02-12.30 6.04° 708.25 min 606 - 39278 km
2015-01-04.03 7.00° 710.09 min 581 - 39296 km

Události:
2000-11-16 01:07:07 UT: Vzlet.
01:41 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
2001-červen Družice byla formálně prohlášena za ztracenou.
2000-072E
SSC 26612
horní stupeň rakety   Francie
EPS   (Etage à Propergols Stockables)
Druhý stupeň nosné rakety o hmotnosti 1190 kg má tvar válce s kuželovým nástavcem o maximálním průměru 336 cm a celkovou výškou 546 cm.
Parametry dráhy:
2000-11-16.33 6.44° 704.13 min 617 - 39062 km
2005-01-01.35 6.44° 713.94 min 699 - 39466 km
2010-01-01.21 6.43° 713.91 min 659 - 39505 km
2015-01-04.39 7.13° 715.83 min 617 - 39544 km

Události:
2000-11-16 01:07:07 UT: Vzlet.
01:36 UT: Oddělení družice PanAmSat 1R (Intelsat 1R).
01:41 UT: Oddělení družic STRV 1C a STRV 1D.
01:42 UT: Oddělení družice Amsat Oscar 40.
2000-072F
SSC 26613
adaptér Sylda   Francie
Sylda 5   (Système de Lancement Double Ariane)
Adaptér umožňující současné vynesení více družic; těleso tvaru dutého válce o hmotnosti asi 900 kg je dlouhé 490 cm s vnějším průměrem 456 cm.
Parametry dráhy:
2000-11-18.29 6.43° 710.07 min 617 - 39356 km
2005-01-01.52 6.46° 709.75 min 677 - 39281 km
2010-01-03.28 6.30° 709.74 min 626 - 39331 km
2015-01-01.91 7.06° 709.41 min 587 - 39354 km

Události:
2000-11-16 01:07:07 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček