2000-071


2000-11-10, 17:14:02.219 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, D281

2000-071A
SSC 26605
USA 154   USA
Navstar 49   (Navigation Signal Timing and Ranging)
GPS 2R-6 (Global Positioning System)
SVN-41   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force (provoz zajišťuje 50th Space Wing, Schriever AFB) postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar kvádru o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.1 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese:
- cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení;
- detektory pro kontrolu dodržování zákazu zkoušek jaderných zbraní.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků; v provozu nahradí družici USA 126 (1996-041A, 23953).
Parametry dráhy:
2000-11-10.97 39.41° 356.67 min 106 - 20457 km
2000-11-13.29 55.06° 724.31 min 20178 - 20499 km
2000-11-26.89 55.08° 721.33 min 20114 - 20416 km
2005-01-02.69 56.19° 717.97 min 20130 - 20234 km
2010-01-01.49 56.57° 717.98 min 20042 - 20323 km
2015-01-01.47 55.46° 718.02 min 19972 - 20395 km

Události:
2000-11-10 17:14:02 UT: Vzlet.
17:39 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2000-12-10 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2000-071B
SSC 26606
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg ma délku 588 cm a vnější průměr 244 cm.
Parametry dráhy:
2000-11-10.83 37.57° 89.93 min 196 - 1315 km
2000-12-25.81 37.56° 86.18 min 187 -   964 km
2001-02-08.75 37.50° 87.30 min 92 -   189 km

Události:
2000-11-10 17:14:02 UT: Vzlet.
2001-02-08 ~19:10 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 90.08 dne letu.
2000-071C
SSC 26607
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Třetí stupeň nosné rakety o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B; válcovité těleso má průměr 150 cm a délku 229 cm.
Parametry dráhy:
2000-11-10.83 39.14° 354.90 min 179 - 20274 km
2002-07-01.42 39.02° 253.62 min 177 - 13611 km
2005-01-13.63 38.79° 88.07 min 117 -     240 km

Události:
2000-11-10 17:14:02 UT: Vzlet.
17:39 UT: Oddělení družice.
2005-01-13 Přirozený zánik v atmosféře po 1525 dnech letu (4.18 roku).
2000-071D
SSC 28263
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v květnu 2004.
Parametry dráhy:
2004-01-16.66 38.98° 289.76 min 199 - 16055 km
2005-01-14.84 38.97° 277.55 min 177 - 15252 km
2010-01-01.43 38.88° 223.73 min 175 - 11485 km
2013-12-23.79 38.76° 90.79 min 122 -     505 km

Události:
2000-11-10 17:14:02 UT: Vzlet.
2013-12-26 Přirozený zánik v atmosféře po 4794 dnech letu (13.13 roku).
Poslední aktualizace: 2015-01-05       © Jan Sedláček