2001-043


2001-09-30, 02:40:02 UT; Kodiak Launch Complex, LP-1; Athena 1, LM-1

2001-043A
SSC 26929
Starshine 3
     (Student-Tracked Atmospheric Research Satellite for Heuristic International Networking Equipment)
USA
Oscar 43   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Starshine 3 & SO-43  
Geodetická družice.
Družici pro NASA postavila firma Naval Research Laboratory, Washington, ve spolupráci se studenty středních škol ve 30 zemích světa.
Nestabilizovaná družice o hmotnosti 91 kg má tvar koule o průměru 94.5 cm, jejíž povrch je pokryt asi 1500 kruhovými zrcátky o průměru 2.5 cm z leštěného hliníku (leštilo je asi 40 000 studentů) a 31 koutovými odrážeči pro laserovou lokaci. Na povrchu je dále několik článků sluneční baterie napájející radioamatérský vysílač a dobíjející palubní Li-ion baterii s kapacitou 45 mAh.
Družice při rotaci 5 ot./min odráží sluneční paprsky a tyto záblesky jsou pozorovány ze Země.
Parametry dráhy:
2001-09-30.42 67.06° 94.02 min 468 - 475 km
2002-02-24.35 67.05° 93.30 min 430 - 442 km
2003-01-01.20 67.03° 90.13 min 277 - 285 km
2003-01-21.14 67.01° 87.21 min 135 - 138 km

Události:
2001-09-30 02:40:02 UT: Vzlet.
04:48 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2003-01-21 ~05:05 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 478.1 dne letu.
2001-043B
SSC 26930
PICOSat
     (Polymer Battery Experiment/Ionospheric Occulation Experiment/Coherent Electro Magnetic Radio Tomography/Optical Precision Platform Experiment - Satellite)
USA
STP P97-1   (Space Test Program)
Vojenská technologická družice.
Družici pro americké ministerstvo obrany postavila britská firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, na základě platformy Microsat-70; provoz zajišťuje US Air Force Academy, Colorado Springs.
Družice o hmotnosti 67.2 kg má tvar pravidelného čtyřbokého hranolu s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie dodávajících průměrně 22 W.
Družice nese:
- plošinu UQP (Ultra-Quiet Platform) testující možnosti snížení přenosu vibrací z nosné rakety na užitečné zatížení;
- aparaturu CERTO (Coherent Electromagnetic Radio Tomography) pro výzkum rozptylu rádiových vln v ionosféře;
- přístroj IOX (Ionospheric Occultation Experiment) pro měření vlastností ionosféry;
- pokusnou baterii PBEX (Polymer Battery Experiment) pro sledování vlastností polymerové baterie při nabíjení a vybíjení v podmínkách kosmického letu.
Parametry dráhy:
2001-09-30.37 67.00° 100.75 min 789 - 799 km
2006-01-01.43 67.00° 100.70 min 788 - 796 km
2011-01-01.20 67.00° 100.69 min 787 - 796 km

Události:
2001-09-30 02:40:02 UT: Vzlet.
03:44 až 03:52 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2001-043C
SSC 26931
PCSat (Prototype Communications Satellite) USA
NO-44   (Navy-OSCAR 44)
Oscar 44   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Radioamatérská družice.
Družici postavili ve spolupráci s Boeing Corporation a NASA a provozují ji posluchači US Naval Academy, Annapolis.
Družice o hmotnosti 10 kg má tvar krychle s délkou hrany 25 cm se všemi stěnami pokrytými třemi typy článků sluneční baterie dobíjející dvě NiCd baterie; z jedné stěny lze při plném osvětlení získat 1 W. Poloha družice na dráze se určuje podle signálů GPS (systém GPS bude v provozu asi 10% času vzhledem k vysoké spotřebě - 2 W).
Družice nese dva vysílače pro radioamatérské vysílání pracující na frekvenci 145.825 MHz.
Parametry dráhy:
2001-09-30.72 67.06° 100.79 min 791 - 801 km
2006-01-01.82 67.05° 100.74 min 789 - 798 km
2011-01-01.19 67.05° 100.73 min 788 - 798 km

Události:
2001-09-30 02:40:02 UT: Vzlet.
03:44 až 03:52 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
04:21 UT: Bylo zachyceno první vysílání.
2001-043D
SSC 26932
Sapphire USA
NO-45   (Navy-OSCAR 45)
Oscar 45   (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Studentská technologická družice.
Družici postavila Space Systems Development Laboratory Stanford University, Stanford, ve spolupráci s posluchači Washington University, St. Louis a US Naval Academy, Annapolis.
Družice o hmotnosti 16 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu o průměru 50  a výšce asi 50 cm s bočními stěnami pokrytými články sluneční baterie.
Družice nese:
- prototyp detektoru zemského horizontu THD (Tunneling Horizon Detector);
- prototyp digitální TV kamery;
- hlasový syntetizátor pro vysílání zpráv v radioamatérském pásmu.
Parametry dráhy:
2001-09-30.65 67.06° 100.82 min 793 - 802 km
2006-01-01.43 67.06° 100.73 min 789 - 797 km
2011-01-01.14 67.06° 100.72 min 788 - 797 km

Události:
2001-09-30 02:40:02 UT: Vzlet.
03:44 až 03:52 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
2001-043E
SSC 26933
horní stupeň rakety USA
OAM   (Orbit Adjust Module )
Třetí stupeň nosné rakety; stupeň je vybaven čtyřmi restartovatelnými motory MR-107 na hydrazin.
Parametry dráhy:
2001-09-30.60 67.18° 90.83 min 226 - 405 km
2001-10-04.05 67.01° 89.30 min 152 - 328 km
2001-10-05.83 67.00° 87.40 min 123 - 168 km

Události:
2001-09-30 02:40:02 UT: Vzlet.
03:44 až 03:52 UT: Oddělení družic PICOSat, PCSat a Sapphire.
03:55 UT: Manévr ke snížení dráhy.
04:48 UT: Oddělení družice Starshine-3.
2001-10-06 ~00:00 UT: Přirozený zánik v atmosféře po 5.9 dne letu.
Poslední aktualizace: 2014-08-18       © Jan Sedláček