2001-042


2001-09-25, 23:21 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 4.44P-3, V-144

2001-042A
SSC 26927
Eutelsat 8 West A   Eutelsat
Atlantic Bird 2   do března 2012
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro spoelčnost Eutelsat S. A., Paříž, postavila firma Alcatel Espace, Cannes, na základě modelu Spacebus 3000B2.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 3150 kg (prázná 1368 kg) má tvar kvádru or ozměrech 290x344x471 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 29  dodávajících 6.5 kW (na konci aktivní životnosti). Pro dosažení pracovní polohy je vybavena motorovou jednotkou s motorem Astrium S400.
Družice nese 26 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 8° z.d. (v provozu nahrazuje družici Telecom 2A - 1991-084A, 21813); předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
2001-09-26.06 6.94° 655.67 min 311 - 36934 km
2001-09-27.14 3.57° 716.69 min 4532 - 35769 km
2001-09-28.30 1.10° 949.93 min 15809 - 35455 km
2001-10-03.60 0.02° 1435.81 min 35766 - 35796 km
2001-11-05.92 0.03° 1436.10 min 35777 - 35797 km nad 8.1° z.d.
2006-01-04.19 0.05° 1436.10 min 35766 - 35807 km nad 8.1° z.d.
2011-01-02.10 0.04° 1436.12 min 35770 - 35804 km nad 8.1° z.d.

Události:
2001-09-25 23:21 UT: Vzlet.
23:41 UT: Oddělení od horního stupně rakety na přechodové dráze.
2001-09-27 Zahájení manévrování k přechodu na stacionární dráhu.
2001-042B
SSC 26928
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1770 kg je dlouhé 11 m s vnějším průměrem 260 cm.
Parametry dráhy:
2001-09-26.68 6.90° 652.04 min 174 - 36886 km
2002-05-20.37 7.25° 553.76 min 142 - 31777 km
2002-08-11.47 7.26° 93.51 min 107 -     786 km

Události:
2001-09-25 23:21 UT: Vzlet.
23:41 UT: Oddělení družice.
2002-08-11 Přirozený zánik v atmosféře po 320 dnech letu.
Poslední aktualizace: 2014-08-19       © Jan Sedláček