2002-001


2002-01-16, 00:30 UT; Cape Canaveral, SLC-40; Titan 3B Centaur, B-38

2002-001A
SSC 27168
USA 164   USA
Milstar 2 F-3   (Military Strategic and Tactical Relay)
Milstar F-5   (Military Strategic and Tactical Relay)
DFS-5   (Development Flight Satellite)
Vojenská telekomunikační družice pro chráněná spojení v pásmech EHF, SHF a UHF.
Družici pro U.S. Air Force postavila firma Lockheed Martin Missiles and Space Co., Sunnyvale, komunikačního vybavení dodaly firmy Boeing Satellite Systems, Seal Beach a TRW Inc., Euclid.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 4545 kg se skládá ze tří spojených objektů (rozloží se po dosažení oběžné dráhy) se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 34.8 m připojených ke střednímu kvádru a dodávajících 5 kW (na konci aktivní životnosti). Po vyklopení nosníků s anténami má družice délku 15.3 m. Pro zajištění spojení je k dispozici 23 antén. K dosažení pracovní dráhy a pro korekce dráhy je družice vybavena pohonnou jednotkou se dvěma motory Marquard R-4D-12.
Družice nese:
- zařízení LDR (Low Data Rate) pro přenos dat nízkou rychlostí (75 až 2400 bit/s);
- zařízení MDR (Medium Data Rate)pro přenos dat rychlostí 4.8 kbit/s až 1.54 Mbit/s;
- zařízení pro mezidružicové spojení s rychlostí přenosu dat 10 Mbit/s.
Poloha na dráze je zřejmě nad Evropou (oficiálně neoznámena); předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy (nebyly oficiálně zveřejněny):
2002-01-19.80 4.51° 1438.99 min 35839 - 35847 km
2003-02-25.00 3.65° 1436.08 min 35779 - 35793 km
2009-03-20.54 2.48° 1436.05 min 35709 - 35862 km nad 30.0° v.d.

Události:
2002-01-16 00:30 UT: Vzlet.
~06:55 UT: Dosažena předběžná stacionární dráha.
~07:05 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety.
07:46 UT: USAF oznámilo úspěšné navedení družice na stacionární dráhu a její oddělení. [2],[4]
2002-04-09 Družice byla předána USAF a uvedena do běžného provozu. [1]
2002-001B
SSC 27169
horní stupeň rakety   USA
Centaur TC-19  
Třeí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2009-03-09.88 1.79° 1437.75 min 35593 - 36044 km

Události:
2002-01-16 00:30 UT: Vzlet.
~06:55 UT: Dosažena předběžná stacionární dráha.
~07:05 UT: Oddělení družice. [2],[4]
Po vzdálení se od družice byly vypuštěny zbytky paliva, které byly opticky pozorovány ze západního pobřeží USA. [5]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek) - Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2002, číslo 5, s. 39.
  3. Milstar-2 1, 2, 3, 4 (Milstar 3, 4, 5, 6) - 2014-03-25 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/milstar-2.htm.
  4. Mission Status Center - 2002-01-16 - http://www.spaceflightnow.com/titan/b38/status.html.
  5. Re: Milstar 5 Titan 4/Centaur Launch - 2002-01-16 - http://www.satobs.org/seesat/Jan-2002/0160.html.
Poslední aktualizace: 2014-07-26       © Jan Sedláček