2001-F01


2001-09-21, 18:49:30 UT; Vandenberg AFB, SLC-576E; Taurus 2110, T6


OrbView 4   USA
Warfighter-1  
Družice pro dálkový průzkum Země; ztracená při havárii nosné rakety.
Družici pro společnost Orbital Image Corporation (OrbImage) postavila firma Orbital Sciences Corporation, Dulles, na základě platformy LEOStar-2.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 368 kg má tvar pravidelného šestibokého hranolu o rpůměru 102 cm a výšce 152 cm s šesti vyklápěcími panely sluneční baterie připojenými k základně odvrácené od Země. Orientační systém obsahuje sledovače hvězd, sluneční senzory, magnetometr a čtyři silové setrvačníky (tři jsou aktivní, jeden je v záloze); poloha družice na dráze měla být určována z přijímaných signálů GPS. Získaná dat se měla ukládat do palubní paměti s kapacitou 32 GB.
Družice nese zobrazovací aparaturu OHRIS (OrbView High Resolution Imaging System) pro snímkování zemského povrchu z plánované výšky 470 km s rozlišením 1 m (panchromatický režim), nebo 8 m (hyperspektrální režim; lze využít až 200 sousedících spektrálních pásem).
Předpokládaná aktivní životnost byla 5 roků.
Události:
2001-09-21 18:49:30 UT: Vzlet.
18:50:54 UT: Po oddělení prvního stupně došlo k odklonu od směru letu; zbývající stupně nestačily vyrovnat výpadek rychlosti.
19:01 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety na balistické dráze.
~19:30 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Indickým oceánem.

QuickTOMS   (Quick Total Ozone Mapping Spectrometer) USA
 
Vědecká družice pro studium ozónové vrstvy; ztracená při havárii nosné rakety.
Družici pro středisko NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, postavila firma Orbital Sciences Corporation, Dulles, na základě platformy Microstar.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 166 kg má tvar nízkého válce se dvěma kruhovými panely sluneční baterie dodávajícími 228 W (na konci plánované aktivní životnosti) a dobíjejícími palubní NiH2 baterie s kapacitou 10 Ah. Ze základny přivrácené k Zemi vychází optika spektrometru TOMS-5. Pro ukládání dat byl k dispozici zapisovač s kapacitou 64 MB.
Družice nese přístroj TOMS-5 (Total Ozone Mapping Spectrometer) pracující v šesti spektrálních pásmech pro sledování množství ozónu a látek poškozujících ozónovou vrstvu.
Předpokládaná aktivní životnost byla 3 roky.
Události:
2001-09-21 18:49:30 UT: Vzlet.
18:50:54 UT: Po oddělení prvního stupně došlo k odklonu od směru letu; zbývající stupně nestačily vyrovnat výpadek rychlosti.
19:02 UT: Oddělení družice od horního stupně rakety na balistické dráze.
~19:30 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Indickým oceánem.

SBD   (Special Bus Design) USA
 
Technologická družice; ztracená při havárii nosné rakety.
Družici postavila firma Orbital Sciences Corporation, Dulles, na základě platformy Microstar.
Družice o vzletové hmotnosti 73 kg měla sloužit k ověření některých konstrukčních prvků.
Až do zániku zůstala spojena s horním stupněm rakety.
Události:
2001-09-21 18:49:30 UT: Vzlet.
18:50:54 UT: Po oddělení prvního stupně došlo k odklonu od směru letu; zbývající stupně nestačily vyrovnat výpadek rychlosti.
~19:30 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Indickým oceánem nedaleko Madagaskaru.

horní stupeň rakety + Celestis 4   USA
 
Pohřební pouzdra Celestis 4 připevněná k hornímu stupni rakety; ztracené při havárii nosné rakety.
Dvě pouzdra CPAC (Celestis Payload Attached Container) obsahovala 48 hliníkových kapslí s popelem 48 lidí (po 7 g). Cena za jednu kapsli je 5300 USD.
Události:
2001-09-21 18:49:30 UT: Vzlet.
18:50:54 UT: Po oddělení prvního stupně došlo k odklonu od směru letu; zbývající stupně nestačily vyrovnat výpadek rychlosti.
19:01 UT: Oddělení družice OrbView 4.
19:02 UT: Oddělení družice QuickTOMS.
~19:30 UT: Přirozený zánik v atmosféře nad Indickým oceánem nedaleko Madagaskaru.
Poslední aktualizace: 2014-07-28       © Jan Sedláček