2004-031


2004-08-04, 22:32:00.079 UT; Bajkonur, PU-200/39; Proton-K/Briz-M, 535-07/88508

2004-031A
SSC 28393
Amazonas 1   Španělsko
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Hispasat S.A., Madrid, postavila francouzská firma EADS Astrium, Vélizy, na základě platformy Eurostar 3000S.
Tříose stabilizovaná družice o hmotnosti 4545 kg (prázdná 2121 kg) má tvar kvádru o rozměrech 240x290x580 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 35 m dodávajících 9.5 kW (na konci aktivní životnosti). Vysílání probíhá prostřednictvím dvou pevných a dvou výklopných parabolických antén. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonným systémem.
Družice nese 19 transpondérů pro pásmo C a 32 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 61° z.d.; předpokládaná aktivní životnost je minimálně 15 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-08-05.55 9.06° 689.13 min 3142 - 35790 km
2004-08-06.56 4.56° 836.96 min 10295 - 35787 km
2004-08-14.35 1.18° 1226.40 min 26145 - 37005 km
2004-08-19.80 0.06° 1436.05 min 35783 - 35788 km nad 61.0° z.d.
2009-01-01.19 0.01° 1436.13 min 35777 - 35798 km nad 61.0° z.d.
2014-01-01.93 0.01° 1436.19 min 35784 - 35792 km nad 36.0° z.d.
2014-03-17.48 0.10° 1436.06 min 35779 - 35793 km nad 55.3° z.d.

Události:
2004-08-04 22:32:00 UT: Vzlet. [2]
2004-08-05 07:43 UT: Oddělení družice bloku Briz-M. [2]
2004-září Družice zahájila běžný provoz. [1]
2004-031B
SSC 28394
blok Briz-M   (Бриз-М) Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety; těleso válcovitého tvaru má hmotnost 1220 kg, délku 262 cm a maximální průměr asi 240 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-08-05.55 9.23° 685.88 min 3156 - 35613 km
2009-01-03.69 9.79° 684.78 min 3235 - 35480 km
2014-01-02.77 9.53° 684.78 min 3248 - 35465 km

Události:
2004-08-04 22:32:00 UT: Vzlet. [2]
2004-08-05 07:43 UT: Oddělení družice. [2]
2004-031C
SSC 28395
odhazovací nádrž   Rusko
DTB   (дополнительный топливный бак)
Toroidální těleso s nádržemi paliva a okysličovadla, které se po vyčerpání paliva odhazuje. Těleso o hmotnosti 1290 kg je 250 cm dlouhé, vnější průměr je 410 cm a vnitřní průměr je 80 cm. Uvnitř tělesa je centrální těleso bloku Briz-M s motorem. [1]
Parametry dráhy:
2004-08-05.50 49.49° 297.45 min 317 - 16447 km
2009-01-01.63 49.45° 293.13 min 271 - 16207 km
2014-01-01.34 49.49° 286.67 min 300 - 15747 km

Události:
2004-08-04 22:32:00 UT: Vzlet. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-031A – Amazonas 1 / A. Vítek – 2011-12-18 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/031A.HTM.
  3. Amazonas 1 - [2014-03-31] - http://www.hispasat.com/en/satellite-fleet/amazonas-1.
Poslední aktualizace: 2014-04-05       © Jan Sedláček