2004-030


2004-08-03, 06:15:56.537 UT; Cape Canaveral, SLC-17B; Delta 7925H, 307

2004-030A
SSC 28391
MESSENGER   (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging) USA
Discovery 7  
Meziplanetární sonda určená k průzkumu Merkura.
Sondu pro NASA postavila a provozuje Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel.
Sonda o vzletové hmotnosti 1066 kg (prázdná 450 kg) má přibližně tvar kvádru o rozměrech 142x185x127 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 600 cm dodávajících u Merkura 2 kW a dobíjejících NiMH baterie s kapacitou 23 Ah. Ze strany přivrácené ke Slunci je clona z keramické tkaniny o rozměrech 180x240 cm. Pro přenos dat se využívají dvě fázově řízené antény s vysokým ziskem, anténa se středním ziskem a všesměrová antéma; vysílání probíhá v pásmu X (8 GHz). Orientační systém obsahuje sledovače hvězd, inerciální plošinu, šest detektorů Slunce, čtyři silové setrvačníky a 16 motorů na hydrazin (na počátku letu zásoba asi 600 kg) o tahu 22 N (4 motory) a 4.4 N (12 motorů), které se využívají i pro drobné korekce dráhy.
Sonda nese:
- kamerový systém MDIS (Mercura Dual Imaging System) pro snímkování Merkurova povrchu;
- sadu spektrometrů GRNS (Gamma-Ray and Neutron Spectrometer;
- rentgenový spektrometr XRS (X-ray Spectrometer);
- magnetometr na výklopné tyči dlouhé 360 cm pro mapování magnetického pole Merkura;
- výškoměr MLA (Mercury Laser Altimeter);
- spektrometr MASCS (Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer);
- aparaturu EPPS (Energetic Particle and Plasma Spectrometer);
- experiment RS (Radio Science) využívající měření velmi nepatrných změn v rychlosti sondy pro studium rozložení hmoty v kůře Merkuru.
Předpokládaná aktivní životnost je minimálně 8 roků (primární mise je naplánovaná do roku 2012). [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2004-08-03.24 32.43° 87.79 min 156 - 174 km základní geocentrická dráha
2004-08-03.32 6.37° 365.9   dne 0.9252 - 1.0773 AU heliocentrická dráha
2005-08-02.80 2.53° 265.7   dne 0.6027 - 1.0142 AU heliocentrická dráha
2006-11-12 8.17° 224.4   dne 0.5458 - 0.8994 AU heliocentrická dráha
2007-08-11 6.77° 144.4   dne 0.3320 - 0.7452 AU heliocentrická dráha
2011-03-19.00 87.23° 720.18 min 200 - 15197 km dráha kolem Merkuru

Události:
2004-08-03 06:15:56 UT: Vzlet. [2],[4]
06:24:50 UT: Navedení na základní dráhu.
07:07:38 UT: Navedení na únikovou dráhu.
07:12:46 UT: Oddělení sondy od horního stupně rakety. [2]
2004-08-05 ~18:00 UT: Sonda opustila sféru gravitačního vlivu Země. [2]
2004-08-24 21:00:07 UT: Zahájení korekce TCM-1; motory o tahu 22 N pracovaly 203 s, spotřeba paliva 8.88 kg, změna rychlosti 17.901 m/s. [2]
2004-09-24 18:00:00 UT: Zahájení korekce TCM-2; motory o tahu 4.4 N pracovaly 62 s, spotřeba paliva 2.35 kg, změna rychlosti 4.589 m/s. [2]
2004-11-18 19:30:00 UT: Zahájení korekce dráhy TCM-3; motory pracovaly 48 s, změna rychlosti 3.236 m/s. [2]
2005-03-08 Na sondě byl vyklopen nosník s magnetometrem a sonda se natočila tepelným štítem ke Slunci. [2]
2005-06-23 14:30:00 UT: Zahájení korekce dráhy TCM-5 (korekce TCM-4 byla zrušena); motory pracovaly 174 s, změna rychlosti 1.145 m/s. [2]
2005-07-21 18:00:01 UT: Zahájení korekce dráhy TCM-6 pro upřesnění průletu kolem Země; motory pracovaly 23 s, změna rychlosti 0.147 m/s. [2]
2005-08-02 19:13 UT: Průlet kolem Země v minimální vzdálenosti 2347 km od jejího povrchu (nad centrálním Mongolskem). [2]
2005-12-12 11:30:00 UT: Korekce dráhy DSM-1; hlavní motor pracoval 524 s, změna rychlosti 315.72 m/s. Cílem korekce je upřesnění dráhy pro gravitační manévr u Venuše. [2]
2006-02-10 16:00:00 UT: Korekce dráhy TCM-10; motor pracoval 122 s, změna rychlosti 1.410 m/s. [2]
2006-09-12 23:00 UT: Korekce dráhy TCM-11; motory pracovaly ve dvou zážezích 23 a 205 s; změna rychlosti 0.83 a 1.46 m/s. [2]
2006-10-05 22:30 UT: Korekce dráhy TCM-12; motory pracovaly 58 s, změna rychlosti 0.498 m/s. [2]
2006-10-24 Gravitační manévr u Venuše; sonda proletěla v minimální vzdálenosti 2990 km od jejího povrchu. [2]
2006-12-02 Korekce dráhy TCM-13; motory pracovaly 1713 a 98 s. [2]
2007-04-25 17:30 UT: Korekce dráhy TCM-15; motory pracovaly 140 , změna rychlosti 0.572 m/s. [2]
2007-05-25 16:00 UT: Korekce dráhy TCM-16; motory pracovaly 36 s, změna rychlosti 0.213 m/s. [2]
2007-06-05 Druhý gravitační manévr u Venuše; minimální vzdálenosti bylo dosaženo ve 23:08:19 UT. [2]
2007-10-17 Korekční manévr TCM-18; motory pracovaly 385 a 133 s, změna rychlosti 226 a 1.42 m/s. [2]
2007-12-19 22:00 UT: Korekční manévr TCM-19; mootr pracoval 111 s, změna rychlosti 1.104 m/s. [2]
2008-01-14 12:04:39 UT: První průlet kolem Merkura ve výšce 203 km na jeho povrchem. [2]
2008-03-19 20:30 UT: Korekce dráhy TCM-23; motory pracovaly 149 s, změna rychlosti 72.2 m/s. [2]
2008-10-06 09:17:43 UT: Druhý průlet kolem Merkura ve výšce 200 km na jeho povrchem. [2]
2008-12-04 20:30 UT: Korekční manévr DSM-4A; motory pracovaly 4.5 minuty, změna rychlosti 219 m/s. [2]
2008-12-08 20:30 UT: Korekční manévr DSM-4B; motory změnily rychlost o 24.7 m/s. [2]
2009-09-29 22:43:52 UT: Třetí průlet kolem Merkura ve výšce 200 km na jeho povrchem. [2]
2009-11-24 21:45 UT: Korekční manévr DSM-5; motory pracovaly 3.3 minuty, změna rychlosti 177 m/s. Cílem manévru bylo zacílení pro přechod na dráhu kolem Merkura. [2]
2011-03-18 00:45 UT: Zahájení brzdicího manévru před přechodem na oběžnou dráhu kolem Merkura; motory pracovaly 15 minut, změna rychlosti 862 m/s. [2]
2011-03-29 Sonda zahájila snímkování povrchu Merkura z jeho oběžné dráhy. [2]
2011-06-15 07:40 UT: Korekce dráhy OCM-1; motory pracovaly 15 s, snížena výška pericentra z 506 km na 200 km. [2]
2011-11-09 NASA oznámil prodloužení mise o jeden rok. [2]
2012-03-26 Sonda zahájila druhou fázi své vědecké mise u Merkuru.
2012-04-21 Korekční manévr hlavním motorem ke snížení dráhy. [5]
2012-05-03 Sonda pořídila 100 000. snímek Merkurova povrchu. [6]
2013-03-17 Sonda dokončila dodatečnou dvouletou misi. [7]
2013-12-11 Sonda oslavila 1000 dní na oběžné dráze kolem Merkura. [8]
2015-04-30 ~19:26 UT: Sonda dopadla rychlostí 3.9 km/s na povrch Merkura a vytvořila kráter s průměrem asi 16 m. Celková doba letu byla 3899.5 dne (10.74 roku). [10]
2004-030B
SSC 28390
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň rakety; válcové těleso o hmotnosti 919 kg má délku 588 cm s průměrem 244 cm. [1]
Parametry dráhy:
2004-08-03.30 32.43° 87.79 min 156 - 7562 km
2005-05-01.96 32.08° 88.66 min 115 - 301 km

Události:
2004-08-03 06:15:56 UT: Vzlet.
06:24:50 UT: Navedení na základní dráhu. [2]
2005-05-02 Přirozený zánik v atmosféře po 272 dnech letu. [9]
2004-030C
SSC 28392
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 205 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má průměr 229 cm a délku 150 cm. [1]
Parametry dráhy:
heliocentrická dráha

Události:
2004-08-03 06:15:56 UT: Vzlet. [2],[4]
07:07:38 UT: Navedení na únikovou dráhu.
07:12:46 UT: Oddělení sondy od horního stupně rakety. [2]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. 2004-030A – MESSENGER / A. Vítek – 2011-11-17 - http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/030A.HTM.
  3. MESSENGER - Spacecraft Design - 2013-09-30 - http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/spacecraft/index.html.
  4. MESSENGER - Launch Coverage - 2007-12-20 - http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/launch/index.html.
  5. MESSENGER spacecraft lowers orbit around Mercury - 2012-04-21 - http://www.spaceflightnow.com/news/n1204/21messenger/.
  6. MESSENGER's Cameras Capture 100,000th Image from Mercury Orbit - 2012-05-03 - http://messenger.jhuapl.edu/news_room/details.php?id=220.
  7. 303142 - 2013-03-17 - http://novinkykosmonautiky.blogspot.cz/2013/03/17032013.html.
  8. MESSENGER Celebrates 1,000 Earth Days in Orbit around Mercury - 2013-12-11 - http://messenger.jhuapl.edu/news_room/details.php?id=248 .
  9. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
  10. NASA Completes MESSENGER Mission with Expected Impact on Mercury's Surface - 2015-04-30 - http://www.nasa.gov/press-release/nasa-completes-messenger-mission-with-expected-impact-on-mercurys-surface.
Poslední aktualizace: 2015-05-01       © Jan Sedláček