2003-059


2003-12-27, 21:30 UT; Bajkonur, PU-31/6; Sojuz-FG/Fregat, 084/1006

2003-059A
SSC 28132
AMOS 2   (Affordable Modular Optimized Satellite) Izrael
2 עמוס  
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro společnost Space Communications Ltd., Ramat Gan, postavila firma Israel Aerospace Industries Ltd., Haifa.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 1360 kg (prázdná 640 kg) má tvar kvádru o rozměrech 240x230x250 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11 m dodávajících 1.85 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjejících NiCd baterie s kapacitou 24 Ah. Pro navedení do pracovní polohy a korekce dráhy je družice vybavena vlastním pohonným systémem s motorem ABM (Apogee Boost Motor) s tahem 400 N a 14 malými motorky s tahem po 10 N (zásoba pohonných látek 450 kg).
Družice nese 22 transpondérů (a 6 záložních) pro pásmo Ku.
Plánovaná poloha na dráze je nad 4° z.d. (kapacitně doplní družici Amos 1 - 1996-030B, 23865); předpokládaná aktivní životnost je 13 roků. [1],[2],[3]
Parametry dráhy:
2003-12-29.41 23.58° 714.42 min 4410 - 35779 km
2004-01-05.97 0.29° 1402.99 min 34440 - 35832 km
2004-01-15.01 0.07° 1436.09 min 35774 - 35799 km nad 4.0° z.d.
2008-01-01.86 0.01° 1436.11 min 35773 - 35801 km nad 4.0° z.d.
2013-01-01.17 0.03° 1436.10 min 35773 - 35800 km nad 4.0° z.d.

Události:
2003-12-27 21:30 UT: Vzlet. [1]
2003-059B
SSC 28133
blok Fregat   (Фрегат) Rusko
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety vyvinutý v NPO Lavočkina; stupeň o hmotnosti asi 1100 kg sestává po obvodu ze šesti sférických nádrží, mezi nimiž je umístěn raketový motor. Těleso má vnější průměr 335 cm a výšku 150 cm; pro stabilizaci slouží 12 motorků s tahem po 50 N. [1]
Parametry dráhy:
2003-12-30.40 23.79° 714.72 min 4383 - 35820 km
2008-01-01.67 22.71° 714.76 min 4444 - 35762 km
2013-01-03.24 23.84° 714.77 min 4440 - 35766 km

Události:
2003-12-27 21:30 UT: Vzlet. [1]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. AMOS-2 Satellite Technical Handbook – 2009-listopad - http://www.amos-spacecom.com/resources/resourceLibrary/1/2/documents//AMOS2%20HB.pdf.
  3. AMOS 2 - 2014-04-01 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/amos-2.htm.
Poslední aktualizace: 2014-04-29       © Jan Sedláček