2003-058


2003-12-21, 08:05:00 UT; Cape Canaveral, SLC-17A; Delta 7925-9.5, 302

2003-058A
SSC 28129
USA 175   USA
Navstar 53   (Navigation Signal Timing And Ranging)
GPS 2R-10 (Global Positioning System)
SVN-47   (Space Vehicle Number)
Vojenská navigační družice.
Družici pro US Air Force postavila firma Lockheed Martin Missile & Space, Valley Forge, na základě platformy AS-4000; elektroniku vyrobila firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton.
Tříose stabilizovaná družice o vzletové hmotnosti 2032 kg (prázdná hmotnost 1075 kg) má tvar hranolu o rozměrech 152x193x191 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 11.6 m. Sluneční baterie dodává 1.13 kW (na konci aktivní životnosti) a dobíjí dvě palubní NiH2 baterie. Navigační signály jsou vysílány v pásmu L prostřednictvím elektronicky řízené antény, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Pro dosažení pracovní dráhy je opatřena motorem Star-37FM.
Družice nese cesiové a rubidiové hodiny a navigační systém odolný vnějšímu rušení.
Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků. [1],[2],[3],[4]
Parametry dráhy:
2003-12-21.63 39.02° 356.14 min 181 - 20349 km
2003-12-29.67 55.10° 716.48 min 19963 - 20328 km
2008-01-01.99 54.30° 717.98 min 20045 - 20319 km
2013-01-01.78 53.05° 717.98 min 20014 - 20350 km

Události:
2003-12-21 08:05:00 UT: Vzlet.
09:13 UT: Oddělení od horního stupně rakety. [1]
2004-01-13 Družice byla zařazena do běžného provozu. [5]
2003-058B
SSC 28130
druhý stupeň rakety   USA
 
Druhý stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
2003-12-21.51 29.87° 98.41 min 233 - 1132 km
2004-09-15.82 29.82° 87.89 min 147 -   193 km

Události:
2003-12-21 08:05:00 UT: Vzlet. [1],[2]
2004-09-15 Přirozený zánik v atmosféře po 269 dnech letu. [6]
2003-058C
SSC 28131
třetí stupeň rakety   USA
PAM-D   (Payload Assist Module)
Stupeň vyrobila firma McDonnell Douglas Astronautics Co., Huntington Beach.
Stupeň o prázdné hmotnosti 232 kg je vybaven motorem Star-48B s tahem 67.16 kN. Válcovité těleso má vnější průměr 124 cm a délku 204 cm. [1]
Parametry dráhy:
2003-12-22.37 39.01° 355.40 min 179 - 20305 km
2008-01-01.12 38.92° 174.96 min 183 -   7785 km
2011-03-01.91 38.70° 89.36 min 137 -     348 km

Události:
2003-12-21 08:05:00 UT: Vzlet.
09:13 UT: Oddělení družice. [1]
2011-03-03 Přirozený zánik v atmosféře po 2629 dnech letu (7.20 roku). [6]
2003-058D
SSC 28189
fragment rakety   USA
 
Fragment katalogizovaný v březnu 2004.
Parametry dráhy:
2004-04-01.95 38.80° 349.81 min 181 - 19953 km
2008-01-03.59 38.82° 250.71 min 166 - 13419 km
2012-04-16.92 38.61° 96.06 min 133 -   1006 km

Události:
2003-12-21 08:05:00 UT: Vzlet. [1]
2012-04-28 Přirozený zánik v atmosféře po 3051 dni letu (8.35 roku). [6]
Zdroje informací:
  1. J. Sedláček: Katalog kosmických těles; Česká Třebová, 2007 (rukopis).
  2. (lek): Tělesa vypuštěná a zaniklá; Letectví a kosmonautika, ročník 2004, číslo 2, s. 86.
  3. GPS-2R (Navstar-2R) - 2014-03-26 - http://space.skyrocket.de/doc_sdat/navstar-2r.htm.
  4. Navstar 53 - 2013-08-16 - http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2003-058A.
  5. SVN 47 (PRN 22) Signal Anomaly - 2012-01-19 - http://www.biasws2012.unibe.ch/pdf/bws12_1.3.3.pdf.
  6. Satellite Catalog - https://space-track.org/#/catalog.
Poslední aktualizace: 2014-04-29       © Jan Sedláček